Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to jest TARGET2?

29 czerwca 2016

TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) to czołowy europejski system płatności, którego właścicielem i operatorem jest Eurosystem. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych w euro w czasie rzeczywistym, z której korzystają banki centralne i komercyjne.

Jaka jest rola systemów płatności?

Współczesne gospodarki potrzebują bezpiecznej i szybkiej obsługi transakcji. Przepływ pieniędzy w gospodarce jest możliwy dzięki systemom płatności. Jednym z takich systemów jest TARGET2, który umożliwia przekazywanie środków między bankami w UE (rozrachunek brutto) w czasie rzeczywistym.

Dlaczego TARGET2 jest ważnym systemem?

Sprawne i wydajne działanie systemów płatności i innych infrastruktur rynkowych jest ważne dla EBC, bo pozwala utrzymać stabilność finansową w strefie euro. TARGET2 ma kluczowe znaczenie dla finansowej integracji UE, gdyż umożliwia swobodny przepływ pieniędzy między państwami i pomaga EBC prowadzić wspólną politykę pieniężną.

Jak działa TARGET2?

Właścicielem i operatorem tej platformy jest Eurosystem. W uproszczeniu proces rozrachunku wygląda następująco:

  • Bank A i bank B mają rachunki rozliczeniowe w banku centralnym.
  • Bank A chce dokonać płatności w euro na rzecz banku B.
  • Bank A składa zlecenie płatnicze w systemie TARGET2.
  • Następuje rozliczenie płatności: obciążenie rachunku banku A i uznanie rachunku banku B.
  • Z systemu TARGET2 jest wysyłana do banku B informacja o płatności.

Kto może korzystać z TARGET2?

Banki centralne i komercyjne z państw UE. Obecnie transakcje płatnicze w euro za pomocą tego systemu realizuje – w imieniu własnym lub swoich klientów – ponad 1,7 tys. banków. Jeśli weźmie się pod uwagę także oddziały i jednostki zależne, to przez TARGET2 można dotrzeć do ponad 55 tys. banków na całym świecie i wszystkich ich klientów.

Co to jest TARGET2? Co to jest TARGET2?