Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är Target2?

29 juni 2016

Target2 är ett betalningssystem som ägs och drivs av Eurosystemet. Det är den ledande europeiska plattformen för hantering av stora betalningar och används både av centralbanker och affärsbanker för gränsöverskridande betalningar i realtid.

Vad är betalningssystem?

Moderna ekonomier behöver säkra och effektiva transaktionsflöden. Betalningssystem är som vattenledningar som gör det möjligt för pengar att flyta fritt i ekonomin. Target2 är ett betalningssystem där banker i EU kan överföra pengar mellan varandra i realtid. Detta kallas för bruttoavveckling av betalningar i realtid (RTGS).

Varför är Target2 viktigt?

För att bibehålla prisstabilitet i euroområdet ligger det i ECB:s direkta intresse att se till att betalningssystem och annan marknadsinfrastruktur fungerar smidigt och effektivt. Target2 är därför en viktig hörnsten för finansiell integration i EU. Det möjliggör fritt flöde av pengar över gränser och stödjer genomförandet av den gemensamma penningpolitiken.

Hur fungerar Target2?

Eurosystemet äger och driver plattformen. Enkelt uttryckt fungerar det så här:

  • Bank A och Bank B har båda konton hos en centralbank.
  • En betalning i euro ska göras från Bank A till Bank B.
  • Bank A ger betalningsuppdraget till Target2.
  • Bank A:s konto debiteras (belastas) och Bank B:s konto krediteras (gottskrivs) – betalningen avvecklas (genomförs).
  • Target2 skickar betalningsinformationen till Bank B.

Vem kan använda Target2?

Centralbankerna och de kommersiella bankerna i EU. Mer än 1 700 banker använder sig av Target2 för att göra eurobetalningar, antingen för egen eller för sina kunders räkning. Om man även räknar med filialer och dotterbolag kan över 55 000 banker i hela världen (och deras kunder) nås via Target2.

Vad är Target2? Vad är Target2?