Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

21 Αυγούστου 2020
Η ΕΚΤ επεξηγεί την τραπεζική ένωση
12 Αυγούστου 2020
Τι είναι τα υπόλοιπα του TARGET2;
23 Μαΐου 2018
Τι πρέπει να κάνει μια χώρα για να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ;
11 Απριλίου 2018
What is a deposit guarantee scheme?
10 Απριλίου 2018
Τι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις;
17 Οκτωβρίου 2017
Τι είναι ο Διακανονισμός Στιγμιαίων Πληρωμών μέσω TARGET;
12 Απριλίου 2017
Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι;
15 Φεβρουαρίου 2017
Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
7 Φεβρουαρίου 2017
Το ευρώ: ανοίγοντας πόρτες για τους Ευρωπαίους
26 Σεπτεμβρίου 2016
Τι είναι οι στιγμιαίες πληρωμές;
29 Ιουνίου 2016
Τι είναι το TARGET2;
2 Ιουλίου 2015
Πώς το T2S υποστηρίζει την ενιαία αγορά κεφαλαίων στην Ευρώπη;
1 Ιανουαρίου 2015
Ποια είναι τα μέλη της ζώνης του ευρώ και πότε εντάχθηκαν;
24 Σεπτεμβρίου 2014
Ενοποίηση της υποδομής των αγορών
24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΕΜ με απλά λόγια σε τρία λεπτά
26 Σεπτεμβρίου 2013
Η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα με απλά λόγια

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα