Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις;

18 Οκτωβρίου 2017

Τι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις;

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι κυρίως μέτρα τα οποία μεταβάλλουν τον ιστό μιας οικονομίας, δηλαδή το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Σχεδιάζονται με σκοπό να διασφαλίσουν ότι η οικονομία είναι υγιής και έχει περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσει ισόρροπα το αναπτυξιακό της δυναμικό.

Στόχος η ισόρροπη ανάπτυξη

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν την οικονομία από την πλευρά της προσφοράς. Επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στην αποτελεσματική και - νόμιμη - παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και της απασχόλησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, η θέσπιση κανονισμών που στηρίζουν πιο ευέλικτες αγορές εργασίας, ένα απλούστερο φορολογικό σύστημα ή λιγότερη γραφειοκρατία μπορούν να βελτιώσουν το συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον, διευκολύνοντας έτσι τις εταιρείες να ασκούν τις δραστηριότητές τους και να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Τα νοικοκυριά, με τη σειρά τους, μπορούν να ωφεληθούν από φθηνότερα (και καλύτερα) προϊόντα και, άρα, μπορούν να δαπανούν περισσότερα χρήματα σε άλλα αγαθά.

Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως αυτοί που ενθαρρύνουν την καινοτομία σε βασικούς κλάδους. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι παράγοντες, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η ενσωμάτωση, λαμβάνονται επίσης υπόψη. Πράγματι, οι μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση ή περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά στηρίζουν με τη συμβολή τους την οικονομική ανάπτυξη, προωθώντας ταυτόχρονα την κοινωνική δικαιοσύνη.

Γιατί η ΕΚΤ ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα;

Η ΕΚΤ, μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ, είναι υπεύθυνη για την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής: η εντολή της ΕΚΤ είναι να διατηρεί τις τιμές σταθερές, δηλαδή να διατηρεί τον πληθωρισμό κάτω, αλλά πλησίον του 2% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Όμως, η νομισματική πολιτική δεν λειτουργεί στο κενό. Και άλλες οικονομικές πολιτικές συμβάλλουν στις οικονομικές εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νομισματική πολιτική σήμερα. Και, μακροπρόθεσμα, τα οφέλη που προκύπτουν από τη νομισματική πολιτική θα εξαρτώνται επίσης από άλλες οικονομικές πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), ιδίως όταν πρόκειται να διασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι επομένως σημαντικές για τη μελλοντική ανάπτυξη στην Ευρώπη και για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο η ΕΚΤ ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα και έχει διενεργήσει σχετική έρευνα.