SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er strukturreformer?

18. oktober 2017

Hvad er strukturreformer?

Strukturreformer er strengt taget foranstaltninger, som ændrer strukturen i en økonomi ‑ den institutionelle og lovgivningsmæssige ramme, som virksomheder og mennesker virker inden for. Strukturreformer skal sikre, at økonomien er sund og bedre bliver i stand til at realisere vækstpotentialet på en afbalanceret måde.

Sigtet er en afbalanceret vækst

Strukturreformer virker på økonomiens udbudsside. Ved at fjerne hindringer for en effektiv – og retfærdig – produktion af varer og tjenesteydelser skal de bidrage til at øge produktivitet, investeringer og beskæftigelse. Dette kan gøres på mange forskellige måder. Det samlede erhvervsklima kan fx forbedres gennem lovgivning, der fremmer mere fleksible arbejdsmarkeder, et enklere skattesystem eller mindre bureaukrati, som gør det lettere for virksomhederne at drive virksomhed og planlægge fremtiden. Husholdningerne kan drage fordel af billigere (og bedre) produkter, hvilket også betyder flere penge, som kan gives ud på andre varer.

Strukturreformer kan også rettes mod specifikke sektorer, fx for at fremme innovation inden for vigtige brancher. Det vigtigste er dog, at væksten er afbalanceret. Det betyder, at der også bør tages højde for faktorer som social retfærdighed og inklusion. Reformer, der øger adgangen til uddannelse eller mindsker skatteunddragelse og korruption, bidrager nemlig til at understøtte økonomisk vækst, samtidig med at de fremmer social retfærdighed.

Hvorfor interesserer ECB sig for strukturreformer?

ECB er sammen med de nationale centralbanker i euroområdet ansvarlig for den fælles pengepolitik. Vores mandat er at holde priserne stabile, dvs. at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Pengepolitikken føres imidlertid ikke i et vakuum. Andre økonomiske politikker bidrager også til den økonomiske udvikling, som bestemmer den aktuelle pengepolitik. Og på langt sigt vil de fordele, som kan drages af pengepolitikken, også afhænge af andre økonomiske politikker (herunder også dem, der involverer strukturreformer), navnlig når det drejer sig om at sikre en afbalanceret vækst. Strukturreformer er således også vigtige for den fremtidige vækst i Europa og for at styrke Den Økonomiske og Monetære Union. Derfor interesserer ECB sig for dette område, og det er også grunden til, at ECB i sin forskning har beskæftiget sig med dette emne.