Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat zijn structurele hervormingen?

18 oktober 2017

Wat zijn structurele hervormingen?

Structurele hervormingen zijn in wezen maatregelen die het economisch stelsel veranderen, het kader van wetten en regels waarbinnen bedrijven en particulieren functioneren. De hervormingen moeten zorgen voor een gezonde economie, die beter in staat is om op evenwichtige wijze haar groeipotentieel te verwezenlijken.

Streven naar evenwichtige groei

Structurele hervormingen werken aan de aanbodzijde van de economie. Door belemmeringen voor efficiënte en eerlijke productie van goederen en diensten weg te nemen moeten ze bijdragen aan hogere productiviteit, meer investeringen en meer werkgelegenheid. Dat kan op allerlei manieren. Het ondernemingsklimaat kan bijvoorbeeld worden verbeterd met regels om de arbeidsmarkt flexibeler te maken, het belastingstelsel te vereenvoudigen of de administratieve lasten te verminderen, zodat bedrijven gemakkelijker zaken kunnen doen en toekomstplannen kunnen maken. Huishoudens kunnen dan op hun beurt profiteren van goedkopere (en betere) producten, waardoor ze meer geld overhouden om aan andere dingen te besteden.

Maar hervormingen kunnen ook op specifieke sectoren gericht zijn, om innovatie in belangrijke bedrijfstakken te bevorderen, bijvoorbeeld. Het is echter wel van belang dat de groei evenwichtig is. Dat betekent dat ook rekening wordt gehouden met factoren als maatschappelijke gerechtigheid en inclusiviteit. Zo bevorderen hervormingen die de toegang tot het onderwijs vergroten of belastingontduiking en corruptie verminderen de economische groei en tegelijkertijd de maatschappelijke gerechtigheid.

Waarom vindt de ECB structurele hervormingen belangrijk?

De ECB is, met de nationale centrale banken van de eurolanden, verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk monetair beleid: ons mandaat is de prijzen stabiel te houden, dat wil zeggen de inflatie op middellange termijn onder, maar dicht bij 2% te houden. Monetair beleid werkt alleen niet in het luchtledige. Het economisch beleid op andere gebieden draagt bij aan de economische ontwikkelingen die mede bepalend zijn voor het huidige monetair beleid. Verder hangt de werkzaamheid van het monetair beleid op lange termijn, vooral als het erom gaat evenwichtige groei te bereiken, ook af van het economisch beleid op andere terreinen (inclusief structurele hervormingen). Daarom zijn structurele hervormingen belangrijk voor de toekomstige groei in Europa en voor versterking van de Economische en Monetaire Unie. Dat is dan ook de reden dat de ECB in dit onderwerp geïnteresseerd is en er onderzoek naar heeft gedaan.

Voor meer informatie: