Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mida kujutavad endast struktuurireformid?

18. oktoober 2017

Mida kujutavad endast struktuurireformid?

Struktuurireformid on meetmed, mille abil saab muuta majanduse struktuuri ehk institutsioonilist ja õiguslikku keskkonda, milles ettevõtted ja eraisikud toimivad. Struktuurireformide eesmärk on tagada, et majandus püsiks elujõulisena ning suudaks paremini ja tasakaalustatult realiseerida oma kasvupotentsiaali.

Sihiks tasakaalustatud kasv

Struktuurireformid toimivad majanduse pakkumise poolel. Nende abil kõrvaldatakse takistused kaupade ja teenuste tõhusaks ning õiglaseks tootmiseks, mis omakorda aitab suurendada tootlikkust, investeeringuid ja tööhõivet. Seda on võimalik teha mitmel viisil. Näiteks saab parandada ettevõtluskeskkonda õigusaktide kaudu, mis toetavad paindlikumaid tööturge, selgemat maksusüsteemi või bürokraatia vähendamist, lihtsustades sellega ettevõtete äritegevust ja tuleviku kavandamist. Kodumajapidamised võivad aga kasu saada odavamatest (ja parema kvaliteediga) kaupadest, mis jätab neile rohkem raha muudeks kulutusteks.

Lisaks võivad reformid olla suunatud kindlatele sektoritele, näiteks innovatsiooni edendamisele tähtsates ettevõtlusvaldkondades. Seejuures on aga oluline, et kasv oleks tasakaalustatud. See tähendab, et arvesse tuleb võtta ka sotsiaalse õigluse ja kaasatuse tegureid. Hariduse kättesaadavust suurendavad või maksudest kõrvalehoidmist ja korruptsiooni vähendavad reformid edendavad majanduskasvu, soodustades ühtlasi ka sotsiaalset õiglust.

Miks on see oluline EKP jaoks?

EKP koos euroala riikide keskpankadega vastutab ühtse rahapoliitika elluviimise eest: meie eesmärk on tagada hinnastabiilsus, st hoida inflatsioon keskmise aja jooksul 2% tasemest allpool, ent selle lähedal. Kuid rahapoliitika ei toimi siiski vaakumis. Ka teised majanduspoliitika valdkonnad mõjutavad majanduse arengusuundumusi, mis omakorda kujundavad rahapoliitikat. Pikas perspektiivis sõltub rahapoliitikast saadav kasu ka muudest majanduspoliitika meetmetest (sealhulgas struktuurireformidest), seda eelkõige tasakaalustatud majanduskasvu tagamisel. Seetõttu on struktuurireformid olulised Euroopa tulevase majanduskasvu kindlustamisel ning majandus- ja rahaliidu tugevdamisel. See selgitab ka, miks on valdkond EKP jaoks oluline ning miks on sellel teemal viidud läbi teadusuuringuid.

Muud seonduvad teemad