Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj so strukturne reforme?

18. oktober 2017

Kaj so strukturne reforme?

Strukturne reforme so v bistvu ukrepi, ki spreminjajo ustroj gospodarstva, tj. institucionalni in regulativni okvir, znotraj katerega delujejo podjetja in posamezniki. Njihov namen je zagotoviti, da je gospodarstvo v dobri kondiciji in da je bolj sposobno uravnoteženo izkoristiti svoj potencial za nadaljnjo rast.

Cilj reform je uravnotežena rast

Strukturne reforme delujejo na ponudbeni strani gospodarstva. Z odpravljanjem ovir, ki omejujejo učinkovito – in pravično – proizvodnjo blaga in storitev, naj bi prispevale k povečanju produktivnosti, naložb in zaposlenosti. To je mogoče doseči na več različnih načinov. Širše poslovno okolje je na primer mogoče izboljšati s predpisi, ki omogočajo fleksibilnejši trg dela, preprostejši davčni sistem ali manj birokracije, tako da lahko podjetja lažje izvajajo poslovne dejavnosti in delajo načrte za prihodnost. Po drugi strani pa lahko gospodinjstva uživajo prednosti cenejših (in boljših) izdelkov, kar pomeni, da lahko več denarja potrošijo za druge dobrine.

Poleg tega so lahko reforme usmerjene na določene sektorje, kot na primer reforme, ki spodbujajo inovacije v ključnih panogah. Vendar pa je pomembno, da je gospodarska rast uravnotežena. To pomeni, da se upoštevajo tudi dejavniki, kot sta socialna pravičnost in vključenost. Reforme, s katerimi se izboljšuje dostop do izobraževanja ali zmanjšujejo davčne utaje in korupcija, namreč podpirajo gospodarsko rast in obenem spodbujajo socialno pravičnost.

Zakaj torej reforme zanimajo ECB?

ECB je skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav v euroobmočju pristojna za enotno denarno politiko: naš mandat je ohranjati cene stabilne, tj. na srednji rok vzdrževati inflacijo pod 2%, vendar blizu te meje. Ker pa denarna politika ne deluje v vakuumu, tudi druge ekonomske politike prispevajo h gospodarskim gibanjem, ki danes določajo denarno politiko. Dolgoročneje bodo koristi, ki naj bi jih prinesla denarna politika, odvisne tudi od drugih ekonomskih politik (vključno s tistimi, ki uvajajo strukturne reforme), zlasti kar zadeva zagotavljanje uravnotežene gospodarske rasti. Strukturne reforme so zato pomembne za prihodnjo rast v Evropi ter za okrepitev ekonomske in monetarne unije. S tem je mogoče tudi pojasniti, zakaj je ECB zainteresirana za to tematiko in zakaj jo raziskuje.