Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä ovat rakenneuudistukset?

18.10.2017

Rakenneuudistuksilla tarkoitetaan toimia, joilla muutetaan talouden rakenteita eli niitä instituutioita ja sääntöjä, jotka määrittävät yritysten ja yksityishenkilöiden taloudellisen toimintaympäristön. Rakenneuudistuksilla pyritään varmistamaan, että talous on terve ja suorituskykyinen, jolloin sillä on myös paremmat valmiudet saavuttaa kasvupotentiaalinsa tasapainoisella tavalla.

Tavoitteena tasapainoinen talouskasvu

Rakenneuudistuksilla vaikutetaan talouden tarjontapuoleen. Niillä pyritään edistämään tuotannon, investointien ja työllisyyden kasvua poistamalla esteitä tavaroiden ja palvelujen tehokkaan ja oikeudenmukaisen tuotannon tieltä. Keinoja on monia. Esimerkiksi yleistä liiketoimintaympäristöä voidaan kohentaa säätämällä lakeja, joilla lisätään työmarkkinoiden joustavuutta, selkeytetään verotusta tai vähennetään byrokratiaa. Tällöin yritysten on helpompi harjoittaa ja suunnitella liiketoimintaansa. Myös kotitaloudet hyötyvät rakenneuudistuksista, jos tuotteiden hinnat niiden seurauksena laskevat (ja laatu paranee), sillä silloin rahat riittävät useampiin hankintoihin.

Rakenneuudistuksia voidaan toteuttaa myös kohdennetusti: niillä voidaan vaikkapa edistää innovointia tietyillä keskeisillä toimialoilla. On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että kasvu on tasapainoista eikä loukkaa esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden periaatteita. Olisikin hyvä toteuttaa sellaisia uudistuksia, joilla parannetaan koulutuksen saatavuutta tai kitketään veronkiertoa ja korruptiota, sillä silloin tuetaan paitsi talouskasvua myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Miksi EKP on kiinnostunut rakenneuudistuksista?

EKP vastaa euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien kanssa euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta. Sen tehtävänä on ylläpitää hintavakautta eli pitää inflaatiovauhti hieman alle kahden prosentin keskipitkällä aikavälillä. Rahapolitiikkaa ei kuitenkaan harjoiteta tyhjiössä, vaan siinä otetaan huomioon yleinen talouskehitys, johon muukin talouspolitiikka vaikuttaa. Pitkällä aikavälillä riippuukin osaksi muusta talouspolitiikasta ja rakenneuudistuksista, miten laajaa hyötyä rahapolitiikasta koituu – etenkin tasapainoisen talouskasvun turvaamisessa. Siksi rakenneuudistukset ovat tärkeitä EU:n tulevan talouskasvun ja talous- ja rahaliiton vahvistamisen kannalta, ja sen vuoksi myös EKP on kiinnostunut aiheesta ja on myös tutkinut sitä.