Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Što su strukturne reforme?

18. listopada 2017.

Što su strukturne reforme?

Strukturne reforme u suštini su mjere koje mijenjaju ustroj gospodarstva, odnosno institucijski i regulatorni okvir poslovanja poduzeća i pojedinaca. Osmišljene su kako bi se ojačalo gospodarstvo i doprinijelo uravnoteženom ostvarivanju potencijala rasta.

Naš cilj: uravnotežen rast

Strukturne reforme imaju učinak na strani ponude. Trebale bi pridonijeti povećanju produktivnosti, ulaganja i zaposlenosti smanjivanjem prepreka učinkovitoj i pravednoj proizvodnji roba i usluga. To se može postići na mnogo načina. Na primjer, cjelokupno poslovno okružje može se poboljšati propisima koji doprinose fleksibilnosti tržišta rada, pojednostavnjenju poreznog sustava ili smanjenju birokracije, čime se poduzećima olakšava poslovanje i planiranje budućnosti. Korist od toga imaju i kućanstva, koja kupuju jeftinije i kvalitetnije proizvode te imaju više novca za drugu robu.

Reforme mogu biti usmjerene na određene sektore, poput onih kojima se potiču inovacije u ključnim djelatnostima. Međutim, bitno je da je rast uravnotežen. To znači da se čimbenici poput društvene jednakosti i uključenosti također uzimaju u obzir. Reforme kojima se povećava dostupnost obrazovanja ili smanjuje utaja poreza i korupcija doprinijele bi gospodarskom rastu i istodobno promicale društvenu jednakost.

Zašto je ESB zainteresiran za tu temu?

Nacionalne središnje banke država europodručja i ESB odgovorni su za jedinstvenu monetarnu politiku. Naša je zadaća održavanje stabilnih cijena, odnosno održavanje inflacije ispod, ali blizu 2 % u srednjoročnom razdoblju. Međutim, monetarna politika ne djeluje u vakuumu. Druge ekonomske politike doprinose gospodarskim kretanjima koja oblikuju današnju monetarnu politiku. Dugoročno gledano, povoljni učinci monetarne politike također će ovisiti o drugim ekonomskim politikama, uključujući one koje obuhvaćaju strukturne reforme, osobito kada je riječ o osiguravanju uravnoteženog rasta. Strukturne reforme stoga su važne za budući rast u Europi i za jačanje ekonomske i monetarne unije. ESB se zato zanima za tu temu i zato je proveo istraživanje povezano s njom.