Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kas yra struktūrinės reformos?

2017 10 18

Kas yra struktūrinės reformos?

Iš esmės struktūrinės reformos yra ekonomikos struktūrą, t. y. institucinę ir reguliavimo aplinką, kurioje veikia įmonės ir žmonės, keičiančios priemonės. Jomis siekiama užtikrinti, kad ekonomika būtų gyvybinga ir pajėgesnė subalansuotai išnaudoti augimo potencialą.

Tikslas – subalansuotas augimas

Struktūrinės reformos veikia per pasiūlą. Jas vykdant šalinamos kliūtys veiksmingai ir sąžiningai prekių ir paslaugų gamybai ir taip skatinamas našumo, investicijų ir užimtumo augimas. Tai galima pasiekti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, priėmus teisės aktus, skatinančius darbo rinkos lankstumą, mokesčių sistemos supaprastinimą ar biurokratizmo ribojimą, įmonėms būtų paprasčiau vykdyti savo veiklą ir planuoti ateitį, dėl to pagerėtų ir bendra verslo aplinka. Naudos gautų ir namų ūkiai – atpigtų (ir taptų kokybiškesnės) prekės ir paslaugos, dėl to daugiau pinigų liktų ir kitoms išlaidoms.

Be to, reformos gali būti skirtos konkretiems sektoriams, pavyzdžiui, gali būti skatinamos naujovės pagrindinėse pramonės šakose. Svarbiausia, kad augimas būtų subalansuotas. Tai reiškia, kad turi būti atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip socialinis teisingumas ir įtrauktis. Išties, reformos, kuriomis padidinamas švietimo prieinamumas ir sumažinamas mokesčių vengimas bei korupcija, skatintų ekonomikos augimą, o tuo pačiu ir socialinį teisingumą.

Kodėl tai svarbu ECB?

ECB ir euro zonos šalių nacionaliniai centriniai bankai yra atsakingi už bendrą pinigų politiką. Mums suteiktas įgaliojimas palaikyti kainų stabilumą, t. y. vidutiniu laikotarpiu palaikyti mažesnio kaip 2 %, bet jam artimo lygio infliaciją. Tačiau pinigų politika nevykdoma izoliuotai. Dabartinę pinigų politiką formuojančius ekonominius pokyčius lemia ir kitos ekonominės politikos priemonės, todėl nuo jų (įskaitant su struktūrinėmis reformomis susijusias sritis), vertinant iš ilgalaikės perspektyvos, priklausys ir pinigų politikos teikiama nauda, ypač siekiant užtikrinti subalansuotą augimą. Taigi struktūrinės reformos yra svarbios Europos ekonomikos augimui ateityje bei ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimui. Tai paaiškina, kodėl ši tema ECB yra svarbi ir kodėl jis yra atlikęs su ja susijusių tyrimų.