Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co jsou to strukturální reformy?

18. října 2017

Co jsou to strukturální reformy?

Strukturální reformy jsou v podstatě opatření, která mění uspořádání ekonomiky, tzn. institucionální a regulační rámec, v němž podniky a lidé působí. Jsou navržena tak, aby prospívala ekonomice a lépe jí umožňovala dosahovat vyrovnaného růstu.

Snaha o vyrovnaný růst

Strukturální reformy působí na nabídkové straně ekonomiky. Zabývají se překážkami, které stojí v cestě efektivní a spravedlivé výroby zboží a služeb, a měly by tak pomáhat zvyšovat produktivitu, investice a zaměstnanost. To lze provádět mnoha způsoby. Například celkové podnikatelské prostředí lze zlepšit prostřednictvím regulace, která podporuje flexibilnější pracovní trhy, jednodušší daňový systém nebo méně byrokracie. Díky tomu mohou podniky snáze podnikat a plánovat do budoucna. Domácnosti zase mohou využívat levnější (a lepší) výrobky a služby, což také znamená více peněz, které lze utratit za další zboží a služby.

Navíc lze reformy směrovat na určité sektory, například na ty, které podporují inovace v klíčových odvětvích. Důležité však je, aby byl růst vyvážený. To znamená, že se zohledňují také faktory jako sociální spravedlnost a začlenění. Reformy, které zlepšují přístup ke vzdělání nebo snižují daňové úniky a korupci, by skutečně pomohly posílit hospodářský růst a současně podpořily sociální spravedlnost.

Proč se o to ECB zajímá?

ECB společně s národními centrálními bankami zemí eurozóny odpovídá za jednotnou měnovou politiku: naším úkolem je udržovat stabilní ceny, tzn. udržovat míru inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně. Ale měnová politika nepůsobí ve vzduchoprázdnu. Na ekonomickém rozvoji, který určuje dnešní měnovou politiku, se podílejí i další hospodářské politiky. A v dlouhodobém horizontu budou přínosy měnové politiky záviset také na dalších hospodářských politikách (včetně těch, které zahrnují strukturální reformy), zejména pokud jde o zajištění vyrovnaného růstu. Strukturální reformy jsou tedy důležité pro budoucí růst Evropy a posílení Hospodářské a měnové unie. To vysvětluje, proč má ECB o toto téma zájem a proč se jím zabývala ve výzkumu.