Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir strukturālās reformas?

18.10.2017.

Kas ir strukturālās reformas?

Strukturālo reformu pamatā ir pasākumi, kas maina ekonomikas uzbūvi – institucionālo un regulatīvo struktūru, kurā darbojas uzņēmumi un iedzīvotāji. Tās tiek īstenotas, lai nodrošinātu ekonomikas veselību un vairotu spēju sabalansēti realizēt izaugsmes potenciālu.

Mērķis – sabalansēta izaugsme

Strukturālās reformas vērstas uz tautsaimniecības piedāvājuma pusi. Novēršot šķēršļus, kas kavē efektīvu (un godīgu) preču un pakalpojumu ražošanu, tām jāpalīdz veicināt produktivitātes, ieguldījumu un nodarbinātības pieaugumu. To var panākt daudzos veidos. Piemēram, var uzlabot kopējo uzņēmējdarbības vidi, pieņemot noteikumus, kas atbalsta elastīgāku darba tirgu un vienkāršāku nodokļu sistēmu un mazina birokrātiju, lai uzņēmumiem būtu vienkāršāk veikt uzņēmējdarbību un nākotnes plānošanu. Savukārt mājsaimniecības ir ieguvējas, ja pieejamas lētākas (un labākas) preces. Tādējādi tām ir arī vairāk naudas, ko tērēt par citām precēm.

Turklāt, reformas var vērst uz konkrētām jomām, piemēram, stimulējot inovācijas galvenajās ražošanas nozarēs. Būtiski ir nodrošināt sabalansētu izaugsmi. Tas nozīmē, ka vērā jāņem arī tādi faktori kā sociālais taisnīgums un integrācija. Reformas, kas uzlabo piekļuvi izglītībai vai samazina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un korupciju, tiešām veicina tautsaimniecības izaugsmi, vienlaikus uzlabojot sociālo taisnīgumu.

Kāpēc tas interesē ECB?

ECB un euro zonas valstu centrālās bankas ir atbildīgas par vienoto monetāro politiku – mūsu uzdevums ir saglabāt cenu stabilitāti, t.i., vidējā termiņā nodrošināt inflācijas līmeni zemāku par 2%, bet tuvu tam. Taču monetārā politika nepastāv vakuumā. Citas ekonomiskās politikas jomas stimulē tautsaimniecības attīstību, kas nosaka aktuālo monetāro politiku. Un monetārās politikas sniegtās priekšrocības ilgtermiņā arī ir atkarīgas no citām ekonomiskās politikas jomām (t.sk. tām, uz kurām attiecas strukturālās reformas), īpaši attiecībā uz sabalansētas izaugsmes nodrošināšanu. Tādējādi strukturālās reformas ir būtiskas tālākai izaugsmei Eiropā un Ekonomikas un monetārās savienības nostiprināšanai. Tas izskaidro, kāpēc ECB interesējas par šo jautājumu un veic ar to saistītu izpēti.