Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to są reformy strukturalne?

18 października 2017

Co to są reformy strukturalne?

Reformy strukturalne to, mówiąc najogólniej, rozwiązania zmieniające instytucjonalno-regulacyjne ramy działalności osób prywatnych i firm, czyli – samą osnowę gospodarki. Mają spowodować, że gospodarka będzie w dobrej kondycji i zdolna lepiej realizować swój potencjał, aby osiągnąć zrównoważony wzrost.

Celem jest zrównoważony wzrost gospodarczy

Reformy strukturalne wpływają na podażową stronę gospodarki. Mają przyczyniać się do wzrostu wydajności, inwestycji i zatrudnienia przez usuwanie przeszkód w skutecznym, a jednocześnie sprawiedliwym wytwarzaniu towarów i usług. Można to osiągnąć na wiele sposobów. Na przykład poprawić ogólne warunki biznesowe, wprowadzając regulacje na rzecz zwiększenia elastyczności rynków pracy, uproszczenia systemu podatkowego czy ograniczenia biurokracji, dzięki czemu firmom łatwiej będzie prowadzić działalność i robić plany na przyszłość. Jeśli zaś chodzi o konsumentów, gdy mają oni dostęp do tańszych (i lepszych) produktów, jest to nie tylko korzystne, lecz także pozwala przeznaczyć więcej pieniędzy na inne cele.

Reformy strukturalne mogą też być ukierunkowane na konkretne sektory, np. mieć na celu pobudzenie innowacyjności w kluczowej branży. Ważne jest przy tym, aby wzrost gospodarczy następował w sposób zrównoważony. Zatem w planach reform należy uwzględniać także czynniki takie jak sprawiedliwość i włączenie społeczne. Przykładem działań pobudzających wzrost gospodarczy, a jednocześnie wzmacniających sprawiedliwość społeczną jest poszerzanie dostępu do edukacji czy ograniczanie oszustw podatkowych i korupcji.

Dlaczego EBC interesuje się reformami strukturalnymi?

EBC wraz z krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro odpowiada za wspólną politykę pieniężną: naszym zadaniem jest dbanie o stabilność cen, czyli utrzymywanie inflacji na poziomie poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Polityka pieniężna nie działa jednak w próżni. Jej bieżący kierunek wyznacza sytuacja gospodarcza, na którą z kolei wpływają inne polityki gospodarcze. Także w perspektywie długofalowej korzyści, jakie może przynieść polityka pieniężna, będą zależeć również od innych polityk gospodarczych (w tym – od reform strukturalnych), zwłaszcza gdy chodzi o zapewnienie zrównoważonego charakteru wzrostu. Reformy strukturalne są więc ważne dla przyszłego rozwoju Europy oraz wzmacniania unii gospodarczej i walutowej. Dlatego właśnie EBC interesuje się nimi i prowadzi na ten temat badania naukowe.