Menu

San Marino

2 €

Prva serija: Na ovoj kovanici prikazana je zgrada Vlade (Palazzo Pubblico). Na obodu kovanice od 2 €: 2*, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.


Druga serija: Na ovoj je kovanici portret svetog Marina, detalj slike Giovana Battiste Urbinellija.


1 €

Prva serija: Na kovanici od 1 € prikazan je službeni grb Republike.


Druga serija: Na kovanici od 1 € prikazan je drugi toranj.


50 centi

Prva serija: Na kovanici od 50 centi prikazana su tri tornja u San Marinu: Guaita, Cesta i Montale.


Druga serija: Na kovanici od 50 centi portret je svetog Marina, detalj slike Emilija Retrosija.


20 centi

Prva serija: Na kovanici je prikazan portret svetog Marina u stilu Guercinove škole.


Druga serija: Na kovanici je prikazan Monte Titano s tri tornja.


10 centi

Prva serija: Na kovanici od 10 centi prikazana je bazilika Svetog Marina.


Druga serija: Na kovanici od 10 centi prikazana je crkva Svetog Franje.


5 centi

Prva serija: Kovanica od 1 centa prikazuje treći toranj (Montale), kovanica od 2 centa Spomenik slobodi, a kovanica od 5 centi prvi toranj (Guaita).


Druga serija: Kovanica od 1 centa prikazuje službeni grb Republike San Marino, kovanica od 2 centa Gradska vrata, a kovanica od 5 centi crkvu Svetog Kvirina.


2 centa

Prva serija: Kovanica od 1 centa prikazuje treći toranj (Montale), kovanica od 2 centa Spomenik slobodi, a kovanica od 5 centi prvi toranj (Guaita).


Druga serija: Kovanica od 1 centa prikazuje službeni grb Republike San Marino, kovanica od 2 centa Gradska vrata, a kovanica od 5 centi crkvu Svetog Kvirina.


1 cent

Prva serija: Kovanica od 1 centa prikazuje treći toranj (Montale), kovanica od 2 centa Spomenik slobodi, a kovanica od 5 centi prvi toranj (Guaita).


Druga serija: Kovanica od 1 centa prikazuje službeni grb Republike San Marino, kovanica od 2 centa Gradska vrata, a kovanica od 5 centi crkvu Svetog Kvirina.