Menu

San Marino

2 €

Prvá séria: na minci 2 € je zobrazená vládna budova (Palazzo Pubblico). Po obvode hrany mince je šesťkrát zrkadlovo vyrytý nápis 2*.


Druhá séria: na minci je znázornený detail obrazu Giovana Battistu Urbinelliho, portrét svätého Marina.


1 €

Prvá séria: minca 1 € nesie štátny znak republiky.


Druhá séria: na minci je zobrazená Druhá veža (La Cesta).


50 centov

Prvá séria: na minci 50 centov sú zobrazené tri sanmarínske veže: La Guaita, La Cesta a Il Montale.


Druhá séria: na minci je znázornený detail obrazu Emilia Retrosiho, portrét svätého Marina.


20 centov

Prvá séria: námetom portrétu sv. Marina na tejto minci je plátno pochádzajúce z Guercinovej školy.


Druhá séria: na minci je zobrazený vrch Monte Titano s troma vežami San Marína.


10 centov

Prvá séria: na minci 10 centov je znázornená Bazilika sv. Marina.


Druhá séria: na minci je zobrazený Kostol sv. Františka.


5 centov

Prvá séria: na minci 1 cent je zobrazená Tretia veža (Il Montale), minca 2 centy zobrazuje Sochu slobody a minca 5 centov Prvú vežu (La Guaita).


Druhá séria: na minci 1 cent je znázornený štátny znak Sanmarínskej republiky, na minci 2 centy Hlavná brána mesta a na minci 5 centov Kostol sv. Kvirína.


2 centy

Prvá séria: na minci 1 cent je zobrazená Tretia veža (Il Montale), minca 2 centy zobrazuje Sochu slobody a minca 5 centov Prvú vežu (La Guaita).


Druhá séria: na minci 1 cent je znázornený štátny znak Sanmarínskej republiky, na minci 2 centy Hlavná brána mesta a na minci 5 centov Kostol sv. Kvirína.


1 cent

Prvá séria: na minci 1 cent je zobrazená Tretia veža (Il Montale), minca 2 centy zobrazuje Sochu slobody a minca 5 centov Prvú vežu (La Guaita).


Druhá séria: na minci 1 cent je znázornený štátny znak Sanmarínskej republiky, na minci 2 centy Hlavná brána mesta a na minci 5 centov Kostol sv. Kvirína.