Menu

Řecko

Řecký ministr hospodářství a guvernér národní banky vybrali motivy na národní strany euromincí z návrhů odborné a umělecké poroty. Autorem vítězných návrhů je sochař Georges Stamatopoulos pracující za finanční podpory řecké národní banky. Mince každé nominální hodnoty mají jiný motiv.

2 €

Na minci je zobrazena scéna z mozaiky ve Spartě (3. stol. n. l.) zobrazující Európu unášenou Diem, který na sebe vzal podobu býka. Európa je postava z řecké mytologie, po které byla pojmenována Evropa. Vlys hrany mince 2 €: EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA * (Řecká republika).


1 €

Na minci je vyobrazení sovy převzaté ze starověké aténské čtyřdrachmové mince (5. stol. př. n. l.).


50 centů

Na minci je zobrazen Eleftherios Venizelos (1864–1936), jedna z nejdůležitějších postav řecké politiky. Venizelos byl průkopníkem společenských reforem, známým diplomatem a hrál klíčovou roli v modernizaci řeckého státu a osvobození severního Řecka a Egejských ostrovů.


20 centů

Na minci je zobrazen portrét Ioannise Capodistriase (1776–1831), významného národního a evropského politika a diplomata, který jako první stanul v čele Řecka (1830–1831) po válce za nezávislost (1821–1827).


10 centů

Na minci je vyobrazen Rigas Fereos (Velestinlis) (1757–98), který byl iniciátorem a hlavní postavou řeckého osvícenství. Prosazoval myšlenku osvobození Balkánu od nadvlády Osmanské říše.


5 centů

Na této minci je vyobrazen moderní námořní tanker, symbol pokrokovosti řecké námořní dopravy.


2 centy

Na minci je vyobrazena korveta, loď používaná v době řecké války za nezávislost (1821–27).


1 cent

Na minci je zobrazen model aténské trirémy, největší válečné lodi z doby aténské demokracie (5. stol. př. n. l.). Po dalších 200 let neměla tato loď co do velikosti konkurenci.