Používanie eura

Euro bolo zavedené 1. januára 1999. Stalo sa vtedy menou viac ako 300 miliónov ľudí v Európe. Prvé tri roky bolo euro „neviditeľnou“ menou – používalo sa len na účtovné účely, napríklad v rámci elektronických platieb. Hotovostné euro bolo zavedené až 1. januára 2002, keď v pevne stanovenom výmennom kurze nahradilo bankovky a mince jednotlivých národných mien, napríklad belgického franku či nemeckej marky.

Dnes sú eurové bankovky a mince zákonným platidlom v 19 z 28 členských štátov Európskej únie vrátane zámorských departmánov, území a ostrovov, ktoré sú buď súčasťou jednotlivých krajín eurozóny, alebo sú k nim pridružené. Tieto krajiny spolu tvoria eurozónu. Na základe formálnej dohody s Európskym spoločenstvom používajú euro aj mikroštáty Andorra, Monako, San Maríno a Vatikán. V Čiernej Hore a Kosove sa euro používa bez formálnej dohody. Euro je dnes spoločnou menou viac ako 340 miliónov ľudí a eurové bankovky a mince sa stali hmatateľným symbolom európskej integrácie.

Vstup do menovej únie a zavedenie eura sa po splnení konvergenčných kritérií očakáva od všetkých krajín EÚ (s výnimkou Dánska a Spojeného kráľovstva, pre ktoré platí výnimka).

Interaktívna mapa eurozóny

Albánsko

Krajina nepatriaca do EÚ

Rakúsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1995

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Bosna a Hercegovina

Krajina nepatriaca do EÚ

Belgicko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Bulharsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2007

Švajčiarsko

Krajina nepatriaca do EÚ

Cyprus

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2008

Česká republika

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Nemecko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Dánsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 1973

Estónsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2011

Španielsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1986

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Fínsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1995

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Francúzsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Spojené kráľovstvo

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 1973

Grécko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1981

Euro od roku 2001 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Chorvátsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2013

Maďarsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Írsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1973

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Island

Krajina nepatriaca do EÚ

Taliansko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Lichtenštajnsko

Krajina nepatriaca do EÚ

Litva

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2015

Luxembursko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Lotyšsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2014

Monako

Krajina nepatriaca do EÚ

Čierna Hora

Krajina nepatriaca do EÚ

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Krajina nepatriaca do EÚ

Malta

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2008

Holandsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Nórsko

Krajina nepatriaca do EÚ

Poľsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Portugalsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1986

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Rumunsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2007

Švédsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 1995

Slovinsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2007

Slovensko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2009

San Maríno

Krajina nepatriaca do EÚ

Srbsko

Krajina nepatriaca do EÚ

Pevné výmenné kurzy eura

Mena
1 40,3399 BEF (belgického franku)
1 1,95583 DEM (nemeckej marky)
1 15,6466 EEK (estónskej koruny)
1 0,787564 IEP (írskej libry)
1 340,750 GRD (gréckej drachmy)
1 166,386 ESP (španielskej pesety)
1 0,585274 CYP (cyperskej libry)
1 6,55957 FRF (francúzskeho franku)
1 1936,27 ITL (talianskej líry)
1 0,702804 LVL (lotyšského latsu)
1 3,45280 LTL (litovského litasu)
1 40,3399 LUF (luxemburského franku)
1 0,429300 MTL (maltskej líry)
1 2,20371 NLG (holandského guldenu)
1 13,7603 ATS (rakúskeho šilingu)
1 200,482 PTE (portugalského escuda)
1 239,640 SIT (slovinského tolara)
1 30,1260 SKK (slovenskej koruny)
1 5,94573 FIM (fínskej marky)

Obeh peňazí v eurozóne

Eurové bankovky (a mince) z rôznych krajín obiehajú v rámci celej eurozóny, a to najmä v dôsledku cestovného ruchu, služobných ciest a cezhraničných nákupov. Ešte pred zavedením eura sa v oveľa menšom rozsahu medzi jednotlivými krajinami pohybovali aj národné bankovky, ktoré bolo následne potrebné vrátiť späť do centrálnej banky, ktorá ich vydala, najmä prostredníctvom komerčných bánk. Eurá sa už vracať nemusia. Eurové bankovky sa však vo veľkom presúvajú z krajín, kde boli vydané, do iných krajín eurozóny. Preto ich centrálne banky redistribuujú, aby v jednotlivých krajinách nevznikal nedostatok alebo prebytok bankoviek. Tieto hromadné presuny bankoviek centrálne koordinuje a financuje ECB.

Význam hotovostného eura a jeho jedinečné vlastnosti

Od zavedenia hotovostného eura v roku 2002 hodnota a množstvo eurových bankoviek neustále rastie. Pokiaľ ide o počet transakcií, hotovosť je zďaleka najčastejšie používaným platobným prostriedkom v malých transakciách, hoci z hľadiska hodnoty má podstatne nižší podiel. V posledných desaťročiach však význam hotovosti v oboch uvedených prípadoch klesá, zatiaľ čo používanie debetných a kreditných kariet rastie a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať.

Hotovosť má ako platobný nástroj niekoľko jedinečných vlastností:

  • je najčastejšie používaným a najrýchlejším platobným prostriedkom pre malé transakcie a zároveň najdôležitejším záložným platobným nástrojom,
  • považuje sa za najlacnejší nástroj na realizáciu malých platieb – celkové priemerné náklady na transakciu sú v prípade hotovosti nižšie ako pri použití porovnateľných elektronických platobných nástrojov,
  • je univerzálnym platobným prostriedkom – umožňuje uskutočňovať platby aj ľuďom, ktorí nemajú bankový účet, ktorí majú k účtu obmedzený prístup alebo nepoužívajú elektronické platobné nástroje,
  • poskytuje ľuďom lepší prehľad o ich výdavkoch,
  • je platobným nástrojom a zároveň uchovávateľom hodnoty a
  • z hľadiska odolnosti voči podvodom a falšovaniu sa hotovosť preukázala ako bezpečný platobný prostriedok.

Vzhľadom na tieto vlastnosti sa spoločnosť bez hotovosti zatiaľ nezaobíde. Hotovosť zostane nenahraditeľným platobným nástrojom ešte veľa rokov.

Postoj Eurosystému k hotovosti ako platobnému prostriedku

Jednou z hlavných úloh Eurosystému podľa Zmluvy o fungovaní EÚ je podporovať plynulé fungovanie platobného styku. Eurosystém má k rôznym platobným nástrojom neutrálny postoj; žiaden z nich neuprednostňuje. Centrálne banky Eurosystému však nesú osobitnú zodpovednosť za hotovosť, keďže sú oficiálnymi emitentmi eurových bankoviek. Väčšina z nich okrem toho uvádza do obehu aj eurové mince, ktoré vydávajú členské štáty. Eurosystém je preto odhodlaný podporovať hotovosť ako všeobecne dostupný, jednoduchý, spoľahlivý a efektívny platobný prostriedok pre malé transakcie. V rámci svojej pôsobnosti tiež Eurosystém sleduje a priebežne sa snaží o zvyšovanie bezpečnosti, odolnosti a efektívnosti hotovostných cyklov v eurozóne.