Използване на еврото

Еврото е въведено на 1 януари 1999 г. Тогава то става валутата на над 300 милиона души в Европа. През първите три години еврото е „невидима валута“ – използва се само за счетоводни цели, например при електронните плащания. Като пари в брой еврото е въведено едва от 1 януари 2002 г., когато то заменя при фиксирани обменни курсове банкнотите и монетите на националните валути като белгийския франк и германската марка.

Днес евробанкнотите и монетите са законно платежно средство в 19 от 28-те държави членки на Европейския съюз, включително отвъдморските департаменти, територии и острови, които са част от или асоциирани към държави от еврозоната. Тези държави образуват еврозоната. Малките държави Андора, Монако, Сан Марино и Ватиканът също използват еврото въз основа на официално споразумение с Европейската общност. Черна гора и Косово също използват еврото, но без официално споразумение. Сега плащания в наличност в тази парична единица се извършват от 340 милиона души – евробанкнотите и монетите са се превърнали в осезаем символ на европейската интеграция.

Очаква се всички държави от ЕС с изключение на Дания и Обединеното кралство, които имат клауза за право на отказ, да се присъединят към паричния съюз и да въведат еврото, когато изпълнят критериите за конвергенция.

Интерактивна карта на еврозоната

Албания

Държава извън ЕС

Австрия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 1995 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Босна и Херцеговина

Държава извън ЕС

Белгия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава основателка на ЕС през 1957 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

България

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 2007 г.

Швейцария

Държава извън ЕС

Кипър

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Еврото се използва от 2008 г.

Чешка република

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Германия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава основателка на ЕС през 1957 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Дания

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 1973 г.

Естония

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Еврото се използва от 2011 г.

Испания

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 1986 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Финландия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 1995 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Франция

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава основателка на ЕС през 1957 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Обединено кралство

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 1973 г.

Гърция

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 1981 г.

Еврото се използва от 2001 г. (в брой от 2002 г.)

Хърватия

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 2013 г.

Унгария

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Ирландия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 1973 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Исландия

Държава извън ЕС

Италия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава основателка на ЕС през 1957 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Лихтенщайн

Държава извън ЕС

Литва

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Еврото се използва от 2015 г.

Люксембург

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава основателка на ЕС през 1957 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Латвия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Еврото се използва от 2014 г.

Монако

Държава извън ЕС

Черна гора

Държава извън ЕС

Северна Македония

Държава извън ЕС

Малта

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Еврото се използва от 2008 г.

Нидерландия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава основателка на ЕС през 1957 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Норвегия

Държава извън ЕС

Полша

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Португалия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 1986 г.

Еврото се използва от 1999 г. (в брой от 2002 г.)

Румъния

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 2007 г.

Швеция

Държава членка на ЕС, която не използва еврото

Държава членка на ЕС от 1995 г.

Словения

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Еврото се използва от 2007 г.

Словакия

Държава членка на ЕС, използваща еврото

Държава членка на ЕС от 2004 г.

Еврото се използва от 2009 г.

Сан Марино

Държава извън ЕС

Сърбия

Държава извън ЕС

Фиксирани обменни курсове на еврото

евро Валута
1 40,3399 BEF (белгийски франка)
1 1,95583 DEM (германски марки)
1 15,6466 ЕЕК (естонски крони)
1 0,787564 IEP (ирландски лири)
1 340,750 GRD (гръцки драхми)
1 166,386 ESP (испански песети)
1 0,585274 CYP (кипърски лири)
1 6,55957 FRF (френски франка)
1 1936,27 ITL (италиански лири)
1 0,702804 LVL (латвийски лата)
1 3,45280 LTL (литовски литаса)
1 40,3399 LUF (люксембургски франка)
1 0,429300 MTL (малтийски лири)
1 2,20371 NLG (нидерландски гулдена)
1 13,7603 ATS (австрийски шилинга)
1 200,482 PTE (португалски ескудо)
1 239,640 SIT (словенски толара)
1 30,1260 SKK (словашки крони)
1 5,94573 FIM (финландски марки)

Парични потоци в еврозоната

Евробанкнотите (и монетите) са в свободно обращение в еврозоната главно поради туризма, деловите пътувания и презграничното пазаруване. В доста по-ограничена степен националните банкноти също са „пътували“ през границите преди въвеждането на еврото и след това е трябвало да бъдат връщани до емитиралата ги централна банка, предимно чрез системата на търговските банки. При еврото такова връщане не е необходимо. Все пак, тъй като големи количества евробанкноти не остават в държавата, където са емитирани, а преминават в други използващи еврото страни и биват похарчени там, налага се централните банки да ги преразпределят, за да избегнат недостиг на банкноти в една държава и излишък в друга. Тези масови трансфери са централно координирани и финансирани от ЕЦБ.

Значение на парите в брой и техните специфични особености

От въвеждането на еврото в обращение през 2002 г. насам стойността и броят на евробанкнотите в обращение непрекъснато нарастват. Засега парите в брой са най-широко използваното платежно средство при сделки на дребно в еврозоната от гледна точка на броя на транзакциите, макар че в стойностно изражение делът им е значително по-малък. И в двата случая обаче през последните десетилетия ролята на парите в брой постепенно намалява, а използването на кредитни карти се увеличава, като се очаква тази тенденция да се запази.

Като платежен инструмент парите в брой притежават някои специфични особености:

  • те са платежният инструмент, който може да се използва най-широко и най-бързо при транзакции на дребно и са на първо място като платежен инструмент при извънредни обстоятелства;
  • те се смятат за най-евтиния инструмент за малки плащания на дребно ― при тях средният общ разход на транзакция на дребно е по-малък, отколкото при сравними електронни платежни инструменти;
  • те са широко достъпни – хора, които нямат банкови сметки или имат ограничен достъп до тях, или не са в състояние да използват електронни начини на плащане, също могат да извършват плащания;
  • те дават възможност човек да следи разходите си;
  • те са едновременно платежен инструмент и средство за съхраняване на стойността;
  • те са се утвърдили като сигурни по отношение на защитата срещу измама/фалшифициране.

С оглед на тези особености обществото не е готово да се откаже от парите в брой. Те ще останат незаменими като платежен инструмент още дълги години.

Позиция на Евросистемата относно парите в брой като платежно средство

Една от главните задачи на Евросистемата съгласно Договора за функционирането на ЕС е да подпомага гладкото функциониране на платежната система. Евросистемата има неутрално отношение към различните платежни инструменти. Тя не изразява предпочитание към определен инструмент за сметка на друг. Централните банки от Евросистемата обаче имат особена отговорност по отношение на парите в брой, тъй като са официални емитенти на евробанкноти. Освен това повечето от тях въвеждат в обращение евромонети, които се емитират от държавите членки. Ето защо Евросистемата е поела ангажимент да поддържа парите в брой като общодостъпно, лесно за използване, надеждно и ефективно средство за плащане при транзакции на дребно. В областта на своята компетентност Евросистемата наблюдава и непрекъснато се стреми да подпомага сигурността, устойчивостта и ефективността на наличнопаричното обращение в еврозоната.

Изследване за платежните навици на потребителите в еврозоната

ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната провеждат изследване за платежните навици на потребителите.

С него целим да подобрим разбирането си за начините, по които потребителите в еврозоната избират да извършват плащания – по електронен път или в брой. То ще ни предостави информация от съществено значение за разработването на нашите политики, което може да подобри ефективността на наличнопаричното обращение и платежната система като цяло.

Ще използваме събраната информация, за да изготвим доклад през 2020 г., сходен с изследването върху използването на пари в брой от домакинствата в еврозоната, публикувано през 2017 г.