Menu

Словакия

2 €

На монетите от 1 € и 2 € е представен двоен кръст, разположен върху три хълма, както е изобразен на държавния герб на Словакия.


1 €

На монетите от 1 € и 2 € е представен двоен кръст, разположен върху три хълма, както е изобразен на държавния герб на Словакия.


50 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента са изобразени Братиславският замък и държавният герб на Словакия.


20 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента са изобразени Братиславският замък и държавният герб на Словакия.


10 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента са изобразени Братиславският замък и държавният герб на Словакия.


5 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента са изобразени върхът Криван в Татрите, символ на суверенитета на словашката нация, и държавният герб на Словакия.


2 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента са изобразени върхът Криван в Татрите, символ на суверенитета на словашката нация, и държавният герб на Словакия.


1 цент

На монетите от 1, 2 и 5 цента са изобразени върхът Криван в Татрите, символ на суверенитета на словашката нация, и държавният герб на Словакия.