Menu

Slovačka

2 €

Na kovanicama od 1 € i 2 € prikazan je slovački nacionalni simbol, dvostruki križ na tri brda.


1 €

Na kovanicama od 1 € i 2 € prikazan je slovački nacionalni simbol, dvostruki križ na tri brda.


50 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je dvorac u Bratislavi i slovački nacionalni simbol.


20 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je dvorac u Bratislavi i slovački nacionalni simbol.


10 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je dvorac u Bratislavi i slovački nacionalni simbol.


5 centi

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazan je vrh Tatra, Kriváň, simbol suvereniteta slovačkog naroda i nacionalni simbol Slovačke.


2 centa

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazan je vrh Tatra, Kriváň, simbol suvereniteta slovačkog naroda i nacionalni simbol Slovačke.


1 cent

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazan je vrh Tatra, Kriváň, simbol suvereniteta slovačkog naroda i nacionalni simbol Slovačke.