Menu

Portugalsko

V Portugalsku boli prostredníctvom národného konkurzu vybraté tri rôzne motívy eurových mincí. Víťazom konkurzu sa stal Vítor Manuel Fernandes dos Santos, ktorý sa vo svojich návrhoch nechal inšpirovať historickými znakmi a pečaťami prvého portugalského kráľa Doma Alfonsa Henriquesa.

2 €

Na minciach 1 € a 2 € sú zobrazené portugalské hrady a erby, obklopené hviezdami EÚ. Tento motív symbolizuje dialóg, zdieľanie hodnôt a dynamiku budovania Európy. V strede mincového poľa je kráľovská pečať z roku 1144. Na hrane mince 2 € je zobrazených päť erbov a sedem hradov, rovnomerne rozmiestnených po obvode mince.


1 €

Na minciach 1 € a 2 € sú zobrazené portugalské hrady a erby, obklopené hviezdami EÚ. Tento motív symbolizuje dialóg, zdieľanie hodnôt a dynamiku budovania Európy. V strede mincového poľa je kráľovská pečať z roku 1144.


50 centov

V strede mincí 10, 20 a 50 centov je kráľovská pečať z roku 1142.


20 centov

V strede mincí 10, 20 a 50 centov je kráľovská pečať z roku 1142.


10 centov

V strede mincí 10, 20 a 50 centov je kráľovská pečať z roku 1142.


5 centov

Mince 1 cent, 2 centy a 5 centov: prvá kráľovská pečať z roku 1134 spolu s nápisom „Portugal“.


2 centy

Mince 1 cent, 2 centy a 5 centov: prvá kráľovská pečať z roku 1134 spolu s nápisom „Portugal“.


1 cent

Mince 1 cent, 2 centy a 5 centov: prvá kráľovská pečať z roku 1134 spolu s nápisom „Portugal“.