Menu

Португалия

Трите различни дизайна на монетите са избрани на национален конкурс. Победител в конкурса е дизайнерът Витор Мануел Фернандеш дош Сантош, който черпи вдъхновение от историческите символи и печатите на първия крал на Португалия, Афонсу Енрикеш.

2 €

На монетите от 1 € и 2 € са представени замъци и гербове на Португалия, оградени от звездите на Европейския съюз. Изображенията символизират диалога, обмяната на ценности и динамиката на изграждането на Европа. В средата е разположен кралският печат от 1144 г. Надпис по гурта на монетата от 2 €: пет герба и седем замъка, разположени на еднакво разстояние.


1 €

На монетите от 1 € и 2 € са представени замъци и гербове на Португалия, оградени от звездите на Европейския съюз. Изображенията символизират диалога, обмяната на ценности и динамиката на изграждането на Европа. В средата е разположен кралският печат от 1144 г.


50 цента

Монети от 10, 20 и 50 цента: в средата е изобразен кралският печат от 1142 г.


20 цента

Монети от 10, 20 и 50 цента: в средата е изобразен кралският печат от 1142 г.


10 цента

Монети от 10, 20 и 50 цента: в средата е изобразен кралският печат от 1142 г.


5 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента е показан първият кралски печат от 1134 г. с надписа „Portugal“.


2 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента е показан първият кралски печат от 1134 г. с надписа „Portugal“.


1 цент

На монетите от 1, 2 и 5 цента е показан първият кралски печат от 1134 г. с надписа „Portugal“.