Menu

Portugal

Tri različita motiva za portugalske eurokovanice odabrana su na državnom natječaju. Na natječaju je pobijedio dizajner Vítor Manuel Fernandes dos Santos, koji je nadahnuće za motive pronašao u povijesnim simbolima i pečatima prvog portugalskog kralja Doma Afonsa Henriquesa.

2 €

Na kovanicama od 1 € i 2 € nalaze se portugalski dvorci i grbovi, smješteni između europskih zvijezda. To simbolizira dijalog, razmjenu vrijednosti i dinamiku izgradnje Europe. U sredini je kraljevski pečat iz 1144. Na obodu kovanice od 2 €: pet grbova i sedam dvoraca, s jednakim razmakom među njima.


1 €

Na kovanicama od 1 € i 2 € nalaze se portugalski dvorci i grbovi, smješteni između europskih zvijezda. To simbolizira dijalog, razmjenu vrijednosti i dinamiku izgradnje Europe. U sredini je kraljevski pečat iz 1144.


50 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je kraljevski pečat iz 1142. godine kao središnji motiv dizajna.


20 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je kraljevski pečat iz 1142. godine kao središnji motiv dizajna.


10 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je kraljevski pečat iz 1142. godine kao središnji motiv dizajna.


5 centi

Na kovanicana od 1 i 2 centa te 5 centi nalazi se motiv prvog kraljevskog pečata iz 1134. s natpisom »Portugal«.


2 centa

Na kovanicana od 1 i 2 centa te 5 centi nalazi se motiv prvog kraljevskog pečata iz 1134. s natpisom »Portugal«.


1 cent

Na kovanicana od 1 i 2 centa te 5 centi nalazi se motiv prvog kraljevskog pečata iz 1134. s natpisom »Portugal«.