Menu

Slovinsko

2 €

Na tejto minci je portrét básnika Franceho Prešerena a verš „Shivé naj vsi naródi“ (Boh žehnaj všetkým národom) z jeho básne „Zdravljica“, použitý aj v slovinskej hymne. Nápis na hrane mince 2 €: SLOVENIJA, po ktorom nasleduje vyrytá bodka.


1 €

Na tejto minci je portrét Primoža Trubara, autora prvej knihy vydanej v slovinčine.


50 centov

Táto minca zobrazuje vrch Triglav.


20 centov

Táto minca zobrazuje lipicanské kone.


10 centov

Táto minca znázorňuje nezrealizovaný projekt budovy slovinského parlamentu od architekta Jožeho Plečnika.


5 centov

Táto minca nesie motív rozsievača.


2 centy

Táto minca zobrazuje kniežací kameň, ktorý sa používal pri dosadzovaní korutánskych vojvodov na trón.


1 cent

Táto minca znázorňuje bociana.