Menu

Luxembursko

Mince navrhla Yvette Gastauerová-Clairová po dohode s Kráľovským dvorom a luxemburskou vládou.

Všetky luxemburské mince nesú portrét Jeho kráľovského veličenstva veľkovojvodu Henriho, rok vydania mince a názov štátu „Lëtzebuerg” v luxemburčine.

2 €

 


1 €


50 centov


20 centov


10 centov


5 centov


2 centy


1 cent