Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa


Pamätné mince 2 € – 2021

Uvedené popisy mincí sú prevažne prevzaté z Úradného vestníka Európskej únie a môžu sa preto mierne líšiť od iných materiálov zverejnených na internetovej stránke ECB.

Lotyšsko

Motív: 100. výročie medzinárodného uznania Lotyšska de iure

Popis: 26. januára 1921 lotyšskí diplomati uspeli vo významnej úlohe – svetové veľmoci uznali Lotyšsko de iure. Lotyšsko vyhlásilo nezávislosť už 18. novembra 1918, no uznané bolo až v roku 1920 po chaotickom období bojov. Na minci je uvedený umelecký nápis „100 Latvija de iure 2021“, ktorý zahŕňa názov krajiny (LATVIJA) aj rok vydania (2021). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 412 000 mincí

Dátum vydania: prvý štvrťrok 2021

Luxembursko

Motív: 40. výročie uzavretia manželstva veľkovojvodu Henriho

Popis: Na minci sú vyobrazení veľkovojvoda Henri a veľkovojvodkyňa Maria Teresa. Pod nimi sú svadobné prstene spolu s dátumom svadby „14. FEBRUAR 1981“ a rokom „2021“. V spodnej časti mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LETZEBUERG“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: február 2021

Nemecko

Motív: Séria venovaná spolkovým krajinám: Sasko-Anhaltsko

Popis: Na minci je vyobrazená magdeburská katedrála – prvá gotická katedrála postavená na nemeckom území. Vo vnútornej časti mince sa ďalej v spodnej časti nachádza názov „SACHSEN-ANHALT“ a kód vydávajúcej krajiny „D“, vľavo je značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“) a rok „2021“ a vpravo značka rytca. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 30 miliónov mincí

Dátum vydania: 26. januára 2021

Luxembursko

Motív: 100. výročie narodenia veľkovojvodu Jeana

Popis: Na ľavej strane mince je podobizeň veľkovojvodu Jeana a na pravej strane podobizeň veľkovojvodu Henriho. Pri každej podobizni je uvedené meno príslušného veľkovojvodu, ako aj rok narodenia veľkovojvodu Jeana „1921“. Pod podobizňami sa nachádza silueta mesta Luxemburg. Vľavo je do kruhu uvedený text „GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG“ označujúci aj vydávajúcu krajinu. Vpravo dole je rok „2021“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: január 2021

Portugalsko

Motív: Portugalské predsedníctvo Rady Európskej únie

Popis: Minca znázorňuje prepojenie medzi hlavným mestom Portugalska a ostatnými európskymi hlavnými mestami, ktoré vytvára mapu so slovami „PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021“ (PREDSEDNÍCTVO RADY EURÓPSKEJ ÚNIE PORTUGALSKO 2021). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 510 000 mincí

Dátum vydania: január 2021