Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Najnovšie informácie nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

Pamätné mince 2 € – 2021

Uvedené popisy mincí sú prevažne prevzaté z Úradného vestníka Európskej únie a môžu sa preto mierne líšiť od iných materiálov zverejnených na internetovej stránke ECB.

Fínsko

Motív: Žurnalistika a otvorená komunikácia na podporu fínskej demokracie

Popis: Siluety vyobrazené vo vnútornej časti mince možno interpretovať ako štylizované ľudské postavy tvorené navzájom prepletenou stuhovitou sieťou. Na vonkajšom okraji vnútornej časti mince je uvedený nápis „JOURNALISMI JOURNALISTIK“. V spodnej časti vnútorného poľa mince sa nachádza nápis „2021 FI“, pred ktorým je vyobrazená značka fínskej mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 800 000 mincí

Dátum vydania: jar 2021

Litva

Motív: Program Človek a biosféra organizácie UNESCO – biosférická rezervácia Žuvintas

Popis: Minca zobrazuje charakteristické okolie biosférickej rezervácie Žuvintas, ktorá patrí do Svetovej siete biosférických rezervácií programu Človek a biosféra organizácie UNESCO: odľahlé ostrovy jedinečného vtáčieho jazera, ako aj najväčšiu litovskú mokraď, vrátane charakteristických zvierat. V popredí sa nachádza bučiak veľký, ktorý sa naťahuje po kunke červenobruchej plávajúcej vo vode. Na pravej strane v trstine je trsteniarik vodný, ponad ktorým letí kŕdeľ žeriavov popolavých a labuť veľká, symbol zriadenia rezervácie. Okolo motívu sú nápisy LIETUVA (LITVA), ŽUVINTAS, UNESCO, rok vydania (2021) a značka litovskej mincovne. Autormi mince sú Eglė Ratkutė a Ernestas Žemaitis. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: druhý štvrťrok 2021

Grécko

Motív: 200. výročie gréckeho povstania

Popis: V strednej časti mince je vyobrazená grécka vlajka, obklopená vavrínovými ratolesťami. Pozdĺž vnútorného okraja mince sú uvedené slová „1821 – 2021 200. VÝROČIE GRÉCKEHO POVSTANIA“ a „HELÉNSKA REPUBLIKA“ v gréčtine. V dolnej časti mince je medzi dvoma vavrínovými ratolesťami vyobrazená palmeta (značka gréckej mincovne) a podpis umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 500 000 mincí

Dátum vydania: apríl 2021

Lotyšsko

Motív: 100. výročie medzinárodného uznania Lotyšska de iure

Popis: 26. januára 1921 lotyšskí diplomati uspeli vo významnej úlohe – svetové veľmoci uznali Lotyšsko de iure. Lotyšsko vyhlásilo nezávislosť už 18. novembra 1918, no uznané bolo až v roku 1920 po chaotickom období bojov. Na minci je uvedený umelecký nápis „100 Latvija de iure 2021“, ktorý zahŕňa názov krajiny (LATVIJA) aj rok vydania (2021). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 412 000 mincí

Dátum vydania: prvý štvrťrok 2021

Francúzsko

Motív: UNICEF

Popis: Na minci je vyobrazená alegória práce organizácie „UNICEF“ s rukami, ktoré sú jej kľúčovým prvkom. Jedna vedľa druhej spoločne podopierajú svet a prepájajú rôzne oblasti Zeme. Celkový motív mince korunuje zmienka o 75. výročí organizácie, ako aj vavríny spolu so skratkou „RF“. Na hornom okraji mince sa nachádza nápis „UNICEF“ spolu s príslušnými dátumami a mottom organizácie UNICEF „Pre každé dieťa“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 7 500 000 mincí

Dátum vydania: marec 2021

Španielsko

Motív: UNESCO – Toledo

Popis: Na minci je vyobrazený výhľad na bránu Puerta de Sol a detail synagógy „La Sinagoga del Tránsito“ – budov postavených v štrnástom storočí v štýle Mudejar. Na ľavej strane je veľkými písmenami uvedené slovo „ESPAÑA“ a rok razby „2021“. Vpravo hore sa nachádza značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 4 milióny mincí

Dátum vydania: február 2021

Luxembursko

Motív: 40. výročie uzavretia manželstva veľkovojvodu Henriho

Popis: Na minci sú vyobrazení veľkovojvoda Henri a veľkovojvodkyňa Maria Teresa. Pod nimi sú svadobné prstene spolu s dátumom svadby „14. FEBRUAR 1981“ a rokom „2021“. V spodnej časti mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LETZEBUERG“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: február 2021

Nemecko

Motív: Séria venovaná spolkovým krajinám: Sasko-Anhaltsko

Popis: Na minci je vyobrazená magdeburská katedrála – prvá gotická katedrála postavená na nemeckom území. Vo vnútornej časti mince sa ďalej v spodnej časti nachádza názov „SACHSEN-ANHALT“ a kód vydávajúcej krajiny „D“, vľavo je značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“) a rok „2021“ a vpravo značka rytca. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 30 miliónov mincí

Dátum vydania: 26. januára 2021

Taliansko

Motív: 150. výročie vyhlásenia Ríma za hlavné mesto Talianska

Popis: Motívom mince je detail sochy Dea Roma od Angela Zanelliho, ktorá stojí v strede Altare della Patria, veľkého votívneho oltára venovaného talianskemu národu, ktorý sa nachádza v komplexe Vittoriano v Ríme. Hore je nápis „ROMA CAPITALE“ a vpravo letopočty „•1871•2021•“, rok vyhlásenia Ríma za hlavné mesto Talianska a rok vydania mince. Vľavo je uvedená skratka Talianskej republiky „RI“ a písmeno „R“, značka rímskej mincovne, a dole iniciály autorky vzoru Uliany Pernazzaovej „UP“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 milióny mincí

Dátum vydania: január 2021

Taliansko

Motív: Zdravotníci

Popis: V strede motívu mince sú vyobrazení muž a žena v lekárskych plášťoch a rúškach, so stetoskopom a zdravotnou dokumentáciou ako symbol lekárov a sestier, ktorí bojujú v prvej línii proti pandémii COVID-19. Hore je uvedené slovo „GRAZIE“, vpravo za ním je znázornené srdce a naľavo zdravotnícky kríž. V strede sa nachádza skratka Talianskej republiky „RI“ a vpravo písmeno „R“, značka rímskej mincovne. Vľavo dole sú uvedené iniciály autorky motívu Claudie Momoniovej „CM“ a v spodnej časti rok vydania mince „2021“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 milióny mincí

Dátum vydania: január 2021

Luxembursko

Motív: 100. výročie narodenia veľkovojvodu Jeana

Popis: Na ľavej strane mince je podobizeň veľkovojvodu Jeana a na pravej strane podobizeň veľkovojvodu Henriho. Pri každej podobizni je uvedené meno príslušného veľkovojvodu, ako aj rok narodenia veľkovojvodu Jeana „1921“. Pod podobizňami sa nachádza silueta mesta Luxemburg. Vľavo je do kruhu uvedený text „GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG“ označujúci aj vydávajúcu krajinu. Vpravo dole je rok „2021“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: január 2021

Portugalsko

Motív: Portugalské predsedníctvo Rady Európskej únie

Popis: Minca znázorňuje prepojenie medzi hlavným mestom Portugalska a ostatnými európskymi hlavnými mestami, ktoré vytvára mapu so slovami „PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021“ (PREDSEDNÍCTVO RADY EURÓPSKEJ ÚNIE PORTUGALSKO 2021). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 510 000 mincí

Dátum vydania: január 2021