Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter


2-euro minnesmynt – 2021

Dessa beskrivningar baseras på information i Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Lettland

Tema: 100-årsdagen av Lettlands internationella de jure-erkännande

Beskrivning: Det var den 26 januari 1921 då lettiska diplomater hade lyckats utföra en viktig uppgift – världens stormakter erkände Lettland de jure. Lettland förklarade sig självständigt den 18 november 1918, men först efter en period av kaotiska strider erkändes den nya nationen 1920. Åtsidan upptas av den konstnärligt utförda inskriften ”100 LATVIJA DE IURE 2021”, vilken därigenom även anger utgivningslandets namn (LATVIJA) samt utgivningsåret (2021). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 412 000 mynt

Utgivning: Första kvartalet 2021

Luxemburg

Tema: 40-årsdagen av storhertig Henris förmälning

Beskrivning: Åtsidan upptas av storhertig Henris och storhertiginnan Maria Teresas bröstbilder. Under bilderna syns två vigselringar och framför dem datumet för bröllopet ”14. FEBRUAR 1981” följt av utgivningsåret ”2021” något ovanför till höger. Underst finns namnet på det utgivande landet ”LETZEBUERG”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Februari 2021

Tyskland

Tema: Bundesländerserien – Sachsen-Anhalt

Beskrivning: Motivet visar katedralen i Magdeburg, som är den första katedral av gotisk stil som uppfördes på tysk mark. I det inre fältet finns också namnet ”SACHSEN-ANHALT” och det utgivande landets landskod ”D” längst ner, myntortsmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) samt årtalet ”2021” till vänster och gravörens märke till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 000 000 mynt

Utgivning: 26 januari 2021

Luxemburg

Tema: 100-årsdagen av storhertig Jeans födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av två bröstbilder, till vänster en av storhertig Jean och till höger en av storhertig Henri. Intill varje bröstbild anges respektive storhertigs namn samt storhertig Jeans födelseår ”1921”. Under bröstbilderna syns en framställning av Luxemburgs stad i form av en rad med byggnader. Omskriften ovan till vänster lyder: ”GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG”, vilket även anger utgivningsland. Årtalet ”2021” syns längst ned till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Januari 2021

Portugal

Tema: Portugals ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Beskrivning: Åtsidans motiv symboliserar länkarna mellan Portugals huvudstad och övriga europeiska huvudstäder. Inskriften lyder: ”PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021” (Portugals ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2021). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 510 000 mynt

Utgivning: Januari 2021