Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2021

Dessa beskrivningar baseras på information i Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Estland

Tema: Estlands nationaldjur – vargen

Beskrivning: På myntet avbildas silhuetten av vargen och en skog. Nära kanten av den inre ringen visas landsnamnet ”EESTI” till vänster, präglingsåret ”2021” till höger och texten ”CANIS LUPUS” (varg på latin) högst upp.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Hösten 2021

Portugal

Tema: Portugals deltagande i OS i Tokyo 2020

Beskrivning: Formgivaren har skapat en stiliserad bild av symbolen för Portugals nationella olympiska kommitté, med omskriften ”Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio’20 2021”

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Maj 2021

Finland

Tema: Journalistik och öppen kommunikation som grundval för den finska demokratin

Beskrivning: Åtsidan upptas av stiliserade mänskliga gestalter omslingrade av kunskapsnätverk i form av ett band, vilket symboliserar den öppna nyhetsförmedlingen i finsk journalistik. Omskriften till vänster respektive till höger lyder ”JOURNALISMI ” och ”JOURNALISTIK”. Däremellan nedtill finska myntverkets myntmärke, årtalet ”2021” samt landskoden ”FI” för Finland. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 800 000 mynt

Utgivning: Våren 2021

Litauen

Tema: Unescos program människan och biosfären – biosfärområdet Žuvintas

Beskrivning: Åtsidan upptas av en vy från biosfärområdet Žuvintas, som ingår i programmet människan och biosfären inom Unescos världsomspännande nätverk av biosfärområden. Žuvintas är en unik fågelsjö med isolerade öar och ett särpräglat djurliv belägen i Litauens största våtmarksområde. I förgrunden syns en rördrom med näbben riktad mot en klockgroda som flyter i vattnet. På ett strå till höger sitter en vattensångare, och ovanför flyger några tranor och en knölsvan, som gemensamt symboliserar inrättandet av biosfärområdet. Ovan i omskrift ”LIETUVA” (Litauen), och nedan ”ŽUVINTAS • UNESCO”, vidare återfinns utgivningsåret 2021 och det litauiska myntverkets myntmärke. Myntet har formgivits av Eglė Ratkutė och Ernestas Žemaitis. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Andra kvartalet 2021

Grekland

Tema: 200 år sedan den grekiska revolutionen

Beskrivning: Åtsidan upptas av statsvapnet, Greklands flagga, omgivet av lagerkvistar. Omskrift ovan ”1821–2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗN EΛΛHNIKH ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” (1821–2021, 200 år sedan den grekiska revolutionen) och nedan ”EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA” (Republiken Grekland). En palmett (det grekiska myntverkets myntmärke) och konstnärens initialer (Georgios Stamatopoulos) syns nedtill vid lagerkvistarnas bas. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 500 000 mynt

Utgivning: April 2021

Lettland

Tema: 100-årsdagen av Lettlands internationella de jure-erkännande

Beskrivning: Det var den 26 januari 1921 då lettiska diplomater hade lyckats utföra en viktig uppgift – världens stormakter erkände Lettland de jure. Lettland förklarade sig självständigt den 18 november 1918, men först efter en period av kaotiska strider erkändes den nya nationen 1920. Åtsidan upptas av den konstnärligt utförda inskriften ”100 LATVIJA DE IURE 2021”, vilken därigenom även anger utgivningslandets namn (LATVIJA) samt utgivningsåret (2021). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 412 000 mynt

Utgivning: Första kvartalet 2021

Frankrike

Tema: Unicef

Beskrivning: Motivet utgörs av en allegori över Unicefs arbete, där händer spelar en viktig roll. Från varsin sida håller de upp världen och bildar länken mellan jordens olika regioner. Därunder ”75 ANS” (75 år) intill en lagerkrans, och till höger förkortningen RF för ”République Française”. I omskrift ovan ”UNICEF” jämte årtalen 1946–2021 samt Unicefs motto ”POUR CHAQUE ENFANT” (För varje barn). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 7 500 000 mynt

Utgivning: Mars 2021

Spanien

Tema: Unesco – Toledo

Beskrivning: Motivet visar en bild av Puerta del Sol och en detalj av ”La Sinagoga del Tránsito”, som byggdes under 1300-talet i mudéjarstil. Till vänster och med versaler ska ordet ”ESPAÑA” och präglingsåret ”2021” anges. Överst till höger myntortsmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 4 000 000 mynt

Utgivning: Februari 2021

Luxemburg

Tema: 40-årsdagen av storhertig Henris förmälning

Beskrivning: Åtsidan upptas av storhertig Henris och storhertiginnan Maria Teresas bröstbilder. Under bilderna syns två vigselringar och framför dem datumet för bröllopet ”14. FEBRUAR 1981” följt av utgivningsåret ”2021” något ovanför till höger. Underst finns namnet på det utgivande landet ”LETZEBUERG”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Februari 2021

Tyskland

Tema: Bundesländerserien – Sachsen-Anhalt

Beskrivning: Motivet visar katedralen i Magdeburg, som är den första katedral av gotisk stil som uppfördes på tysk mark. I det inre fältet finns också namnet ”SACHSEN-ANHALT” och det utgivande landets landskod ”D” längst ner, myntortsmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) samt årtalet ”2021” till vänster och gravörens märke till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 000 000 mynt

Utgivning: 26 januari 2021

Italien

Tema: 150-årsdagen av Roms utropande som Italiens huvudstad

Beskrivning: Åtsidan upptas av huvudet till Angelo Zanellis Dea Roma-skulptur som står längst fram på Altare della Patria, - ett votivaltare tillägnat fäderneslandet, och som ingår i Viktor Emanuel-monumentet i Rom. Omskriften ovan lyder: ”ROMA CAPITALE”, följt av årtalen ”• 1871• 2021•”, dvs. det år Rom utropades till Italiens huvudstad respektive myntets utgivningsår. Till vänster ”RI”, förkortningen för det utgivande landet Repubblica italiana, och ”R”, myntortsmärke för myntverket i Rom. I exergen längst ned återfinns formgivaren Uliana Pernazzas initialer ”UP”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000 mynt

Utgivning: Januari 2021

Italien

Tema: Hälso- och sjukvårdspersonal

Beskrivning: Åtsidan upptas i mitten av en man och en kvinna i vårdkläder med munskydd, stetoskop och journalmapp som symboler för de läkare och sjuksköterskor som arbetar vid fronten i kampen mot covid-19-pandemin. Omskriften ovan ”GRAZIE” följs av ett hjärta. Till vänster om mannen och kvinna syns ett grekiskt kors – sjukvårdens symbol, och mellan dem förkortningen ”RI” som står för det utgivande landet Repubblica italiana. Till höger ”R”, myntortsmärke för myntverket i Rom, och nedanför korset till vänster återfinns formgivaren Claudia Momonis initialer ”CM”. Myntets utgivningsår ”2021” anges i exergen. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000 mynt

Utgivning: Januari 2021

Luxemburg

Tema: 100-årsdagen av storhertig Jeans födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av två bröstbilder, till vänster en av storhertig Jean och till höger en av storhertig Henri. Intill varje bröstbild anges respektive storhertigs namn samt storhertig Jeans födelseår ”1921”. Under bröstbilderna syns en framställning av Luxemburgs stad i form av en rad med byggnader. Omskriften ovan till vänster lyder: ”GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG”, vilket även anger utgivningsland. Årtalet ”2021” syns längst ned till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Januari 2021

Portugal

Tema: Portugals ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Beskrivning: Åtsidans motiv symboliserar länkarna mellan Portugals huvudstad och övriga europeiska huvudstäder. Inskriften lyder: ”PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021” (Portugals ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2021). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 510 000 mynt

Utgivning: Januari 2021