Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2021

Dessa beskrivningar baseras på information i Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Andorra

Tema: Äldreomsorg

Beskrivning: Myntets tema ”CUIDEM LA NOSTRA GENT GRAN” (vi tar hand om våra äldre) åskådliggörs genom en ung hand som håller en åldrad hand, och med ett stetoskop under de två händerna. Det utgivande landets namn ”ANDORRA” är utformat så att det innesluter flera stycken coronavirus och därigenom symboliserar statens åtagande att förhindra virusets spridning och omsorgen om landets medborgare. Till vänster anges utgivningsårtalet ”2021”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 70 000

Utgivning: Sista kvartalet 2021

Andorra

Tema: Vår Fru av Meritxell

Beskrivning: Åtsidans mittfält upptas av en replik av Vår Fru av Meritxell (furstendömet Andorras skyddshelgon), en träskulptur från 1000- och 1100-talen i romansk stil. I bakgrunden välver sig en del av den basilika där skulpturen står uppställd. Uppe till höger finns en stiliserad blomma, längst ned namnet på det utgivande landet ”ANDORRA” och ovan det årtalen ”1921” och ”2021”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 73 750

Utgivning: Sista kvartalet 2021

Slovakien

Tema: 100-årsdagen av Alexander Dubčeks födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av en vänstervänd halsbild av Alexander Dubček, en ledande slovakisk politiker vars försök att genomföra liberala reformer i Tjeckoslovakien 1968 blev känt under namnet Pragvåren. Till vänster i omskrift anges det utgivande landets namn ”SLOVENSKO”. På halsbildens nedre del återfinns inskriften ”Alexander Dubček” uppdelad på två rader och därunder, likaledes på två rader, födelseår ”1921” och dödsår ”1992”. Till höger i omskrift anges utgivningsåret ”2021”, och därunder myntmärket för Mincovňa Kremnica, bestående av bokstäverna ”MK” placerade mellan två myntstampar. Nederst till höger i det inre fältet återfinns de stiliserade initialerna ”BR” som avser formgivaren Branislav Ronai. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: November 2021

Finland

Tema: Ålands självstyrelse 100 år

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett skärgårdslandskap bildat av reliefer. Nedtill syns en farled med sjömärken, fören på en båt och en hand med en kompass. Motivet avdelas i mitten av horisonten och den övre halvan utgörs av himmel och moln. Omskriften nedtill på finska lyder ”AHVENANMAAN ITSEHALLINTO 100 VUOTTA” och ovan på svenska: ”ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE 100 ÅR”. Längs till höger och vänster finns två diamantlikande former som skiljer de två omskrifterna åt. Ovanför diamantformen på höger sida inskriften ”2021 FI” och till vänster finska myntverks myntmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 800 000

Utgivning: Hösten 2021

Belgien

Tema: 500-årsdagen av kejsar Karl V:s nya myntordning

Beskrivning: Åtsidan upptas till höger av Karl V:s bröstbild samt inskriften CAROLUS V. Till vänster syns åtsidan av en Carolus d’or utgiven efter ikraftträdandet av den nya myntordningen under Karl V:s regering. Mynten präglas av kungl. nederländska myntverket, vilket anges genom myntortsmärket för Utrecht, en merkuriestav, nedtill. På vardera sidan om detta finns det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen, samt initialerna LL, som avser myntets formgivare Luc Luycx. Landskoden BE och årtalet 2021 anges till vänster. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000

Utgivning: Hösten 2021

Estland

Tema: Estlands nationaldjur – vargen

Beskrivning: På myntet avbildas silhuetten av vargen och en skog. Nära kanten av den inre ringen visas landsnamnet ”EESTI” till vänster, präglingsåret ”2021” till höger och texten ”CANIS LUPUS” (varg på latin) högst upp. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Hösten 2021

Malta

Tema: De förhistoriska Tarxien-templen på Malta (i serien Unesco-världsarv)

Beskrivning: Åtsidan upptas av en vald del av den förhistoriska tempelstrukturen. Ovan inskriften ”TARXIEN TEMPLES 3600-2500 BC” och nedan det utgivande landets namn ”MALTA” samt därunder präglingsåret ”2021”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 181 000

Utgivning: Oktober 2021

Vatikanstaten

Tema: 700-årsdagen av Dante Alighieris död

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av en trekvartsbild av Dante med Palazzo Vecchio (Florens) i bakgrunden. Ovan till höger i omskrift anges namnet på det utgivande landet ”CITTÀ DEL VATICANO”. Nedtill finns inskriften ”Dante” och därunder årtalen ”1321–2021” samt konstnärens namn ”P. DANIELE”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 86 000

Utgivning: Oktober 2021

Slovenien

Tema: 200-årsjubileet av grundandet av Krains provinsmuseum, Sloveniens första museum

Beskrivning: Motivet är inspirerat av de band som återfinns på bronskärlet ”Vače Situla”– ett av de finaste kärlen av sitt slag. Banden ska ses som en grafisk symbol för de lager av historia som museet bevarar för kommande släktled. Motivet åskådliggör museets egen historia med hjälp av de olika namn som det burit under sin 200-åriga existens. Namnen anges i band av omskrifter som de skulle ha sett ut om de hade skrivits på Vače Situla. Den innersta omskriften består av det utgivande landets namn ”SLOVENIJA” och utgivningsåret ”2021”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Oktober 2021

Frankrike

Tema: Olympiska spelen i Paris 2024

Beskrivning: Åtsidan upptas av Marianne, nationell symbol och ikon inom fransk myntkonst, som rör sig åt höger i ”antik” löpstil som en hänvisning till antikens olympiska spel. Bakom henne syns Eiffeltornet, en viktig del av Paris kulturarv, och tillsammans bildar de en gemensam axel. I bakgrunden syns en löparbana med symbolen för OS i Paris 2024 infogad till vänster. Årtal, förkortningen ”RF” för det utgivande landet samt myntmärkena finns placerade under tornbågen. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 510 000

Utgivning: September 2021

Estland

Tema: Finsk-ugriska folk

Beskrivning: Åtsidan upptas av figurer från hällristningarna vid Onegasjön. Jägaren, älgen, vattenfågeln och solen är de finsk-ugriska folkens symboler för livets kretslopp. Den centrala figuren är en vattenfågel, eftersom den återfinns i all finsk-ugrisk folkkonst och folktro. Högst upp till höger finns i omskrift namnet på det utgivande landet ”EESTI”, följt av årtalet ”2021”. Längst ned till vänster omskriften ”FENNO-UGRIA”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: September 2021

San Marino

Tema: 550-årsdagen av Albrecht Dürers födelse

Beskrivning: Åtsidan visar en bild av Maria med Jesusbarnet hämtad från Dürers målning ”Madonna med barn” som förvaras i Uffizierna i Florens. Till vänster i omskrift ”SAN MARINO” samt myntortsmärket ”R” för Rom. Ovan till höger återfinns Albrecht Dürers monogram, ”AD”, och därunder i omskrift ”DÜRER”. Nedan till höger anges formgivaren Valerio de Setas initialer ”VdS”, samt längst ned årtalen ”1471–2021”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 54 000

Utgivning: Augusti 2021

Monaco

Tema: 10-årsdagen av furst Albert II:s och furstinnan Charlenes förmälning

Beskrivning: Åtsidan visar vänstervända halsbilder av furst Albert II och furstinnan Charlene. Högst upp i omskrift anges utgivningslandets namn ”MONACO”, och längst ned likaledes i omskrift ”2011 MARIAGE PRINCIER 2021”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 000

Utgivning: Juli 2021

Litauen

Tema: Dzūkija (i serien litauiska etnografiska regioner)

Beskrivning: Åtsidan upptas av en vapensköld föreställande en pansarklädd krigare som håller en hillebard i höger hand och med den vänstra lutar sig mot en sköld i silver. Vapenskölden är placerad på ett postament och har två lodjur som sköldhållare. Under återfinns ett band med den latinska devisen ”EX GENTE BELICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS” (ett strävsamt folk av krigisk stam). Ovan i omskrift ”LIETUVA” (Litauen) samt utgivningsåret 2021, och nedan ”DZŪKIJA” och det litauiska myntverkets myntmärke. Myntet har formgivits av Rolandas Rimkūnas. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Tredje kvartalet 2021

Vatikanstaten

Tema: 450-årsdagen av Caravaggios födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av Caravaggios målning ”Pojke med fruktkorg”. I omskrift högst upp anges namnet på det utgivande landet ”CITTÀ DEL VATICANO”. Till vänster myntortsmärket ”R”. Nedtill inskriften ”CARAVAGGIO” och därunder årtalen ”1571–2021”. Längst ned till höger återfinns formgivarens initialer ”CP” för Chiara Principe. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 86 000

Utgivning: Juni 2021

Malta

Tema: Pandemins hjältar

Beskrivning: Åtsidan, som formgivits av Maria Anna Frisone, upptas av två vårdanställda som samlar krafter för att möta det okända. Motivet är en hyllning till dessa osjälviska människors frontarbete i kampen mot covid-19-pandemin. Ovan i omskrift ”HEROES OF THE PANDEMIC” och nedan ”MALTA – 2021”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 72 500

Utgivning: Juni 2021

Belgien

Tema: 100-årsdagen av bildandet av den belgisk-luxemburgska ekonomiska unionen (BLEU)

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av halsbilder på Belgiens konung Philip I och storhertig Henri av Luxemburg. Till höger syns en karta över de båda länderna och en lodrät inskrift ”ECONOMIC UNION”. Nedan anges årtalen 1921 och 2021. Mynten präglas av kungl. Nederländska myntverket, vilket anges genom myntortsmärket för Utrecht, en merkuriestav, nedtill. På vardera sidan om detta finns det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen, och initialerna LL, som avser myntets formgivare Luc Luycx. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000

Utgivning: Sommaren 2021

Portugal

Tema: Portugals deltagande i OS i Tokyo 2020

Beskrivning: Formgivaren har skapat en stiliserad bild av symbolen för Portugals nationella olympiska kommitté, med omskriften ”Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio’20 2021”

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Maj 2021

Finland

Tema: Journalistik och öppen kommunikation som grundval för den finska demokratin

Beskrivning: Åtsidan upptas av stiliserade mänskliga gestalter omslingrade av kunskapsnätverk i form av ett band, vilket symboliserar den öppna nyhetsförmedlingen i finsk journalistik. Omskriften till vänster respektive till höger lyder ”JOURNALISMI ” och ”JOURNALISTIK”. Däremellan nedtill finska myntverkets myntmärke, årtalet ”2021” samt landskoden ”FI” för Finland. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 800 000 mynt

Utgivning: Våren 2021

Litauen

Tema: Unescos program människan och biosfären – biosfärområdet Žuvintas

Beskrivning: Åtsidan upptas av en vy från biosfärområdet Žuvintas, som ingår i programmet människan och biosfären inom Unescos världsomspännande nätverk av biosfärområden. Žuvintas är en unik fågelsjö med isolerade öar och ett särpräglat djurliv belägen i Litauens största våtmarksområde. I förgrunden syns en rördrom med näbben riktad mot en klockgroda som flyter i vattnet. På ett strå till höger sitter en vattensångare, och ovanför flyger några tranor och en knölsvan, som gemensamt symboliserar inrättandet av biosfärområdet. Ovan i omskrift ”LIETUVA” (Litauen), och nedan ”ŽUVINTAS • UNESCO”, vidare återfinns utgivningsåret 2021 och det litauiska myntverkets myntmärke. Myntet har formgivits av Eglė Ratkutė och Ernestas Žemaitis. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Andra kvartalet 2021

Grekland

Tema: 200 år sedan den grekiska revolutionen

Beskrivning: Åtsidan upptas av statsvapnet, Greklands flagga, omgivet av lagerkvistar. Omskrift ovan ”1821–2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗN EΛΛHNIKH ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” (1821–2021, 200 år sedan den grekiska revolutionen) och nedan ”EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA” (Republiken Grekland). En palmett (det grekiska myntverkets myntmärke) och konstnärens initialer (Georgios Stamatopoulos) syns nedtill vid lagerkvistarnas bas. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 500 000

Utgivning: April 2021

Lettland

Tema: 100-årsdagen av Lettlands internationella de jure-erkännande

Beskrivning: Det var den 26 januari 1921 då lettiska diplomater hade lyckats utföra en viktig uppgift – världens stormakter erkände Lettland de jure. Lettland förklarade sig självständigt den 18 november 1918, men först efter en period av kaotiska strider erkändes den nya nationen 1920. Åtsidan upptas av den konstnärligt utförda inskriften ”100 LATVIJA DE IURE 2021”, vilken därigenom även anger utgivningslandets namn (LATVIJA) samt utgivningsåret (2021). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 412 000

Utgivning: Första kvartalet 2021

San Marino

Tema: 450-årsdagen av Caravaggios födelse

Beskrivning: Åtsidan visar en bild av den botfärdiga Magdalena hämtad från Caravaggios målning med samma namn som hänger på Palazzo Doria Pamphilj i Rom. Ovan till vänster i omskrift ”SAN MARINO” och därunder årtalen ”1571–2021”. Till vänster återfinns formgivaren Silvia Petrassis initialer ”SP”. Högst upp till höger i omskrift ”CARAVAGGIO” och myntortsmärket ”R” för Rom. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 54 000

Utgivning: Mars 2021

Frankrike

Tema: Unicef

Beskrivning: Motivet utgörs av en allegori över Unicefs arbete, där händer spelar en viktig roll. Från varsin sida håller de upp världen och bildar länken mellan jordens olika regioner. Därunder ”75 ANS” (75 år) intill en lagerkrans, och till höger förkortningen RF för ”République Française”. I omskrift ovan ”UNICEF” jämte årtalen 1946–2021 samt Unicefs motto ”POUR CHAQUE ENFANT” (För varje barn). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 7 500 000

Utgivning: Mars 2021

Spanien

Tema: Unesco – Toledo

Beskrivning: Motivet visar en bild av Puerta del Sol och en detalj av ”La Sinagoga del Tránsito”, som byggdes under 1300-talet i mudéjarstil. Till vänster och med versaler ska ordet ”ESPAÑA” och präglingsåret ”2021” anges. Överst till höger myntortsmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 4 000 000

Utgivning: Februari 2021

Luxemburg

Tema: 40-årsdagen av storhertig Henris förmälning

Beskrivning: Åtsidan upptas av storhertig Henris och storhertiginnan Maria Teresas bröstbilder. Under bilderna syns två vigselringar och framför dem datumet för bröllopet ”14. FEBRUAR 1981” följt av utgivningsåret ”2021” något ovanför till höger. Underst finns namnet på det utgivande landet ”LETZEBUERG”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Februari 2021

Tyskland

Tema: Bundesländerserien – Sachsen-Anhalt

Beskrivning: Motivet visar katedralen i Magdeburg, som är den första katedral av gotisk stil som uppfördes på tysk mark. I det inre fältet finns också namnet ”SACHSEN-ANHALT” och det utgivande landets landskod ”D” längst ner, myntortsmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) samt årtalet ”2021” till vänster och gravörens märke till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 000 000

Utgivning: 26 januari 2021

Italien

Tema: 150-årsdagen av Roms utropande som Italiens huvudstad

Beskrivning: Åtsidan upptas av huvudet till Angelo Zanellis Dea Roma-skulptur som står längst fram på Altare della Patria, - ett votivaltare tillägnat fäderneslandet, och som ingår i Viktor Emanuel-monumentet i Rom. Omskriften ovan lyder: ”ROMA CAPITALE”, följt av årtalen ”• 1871• 2021•”, dvs. det år Rom utropades till Italiens huvudstad respektive myntets utgivningsår. Till vänster ”RI”, förkortningen för det utgivande landet Repubblica italiana, och ”R”, myntortsmärke för myntverket i Rom. I exergen längst ned återfinns formgivaren Uliana Pernazzas initialer ”UP”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000 mynt

Utgivning: Januari 2021

Italien

Tema: Hälso- och sjukvårdspersonal

Beskrivning: Åtsidan upptas i mitten av en man och en kvinna i vårdkläder med munskydd, stetoskop och journalmapp som symboler för de läkare och sjuksköterskor som arbetar vid fronten i kampen mot covid-19-pandemin. Omskriften ovan ”GRAZIE” följs av ett hjärta. Till vänster om mannen och kvinna syns ett grekiskt kors – sjukvårdens symbol, och mellan dem förkortningen ”RI” som står för det utgivande landet Repubblica italiana. Till höger ”R”, myntortsmärke för myntverket i Rom, och nedanför korset till vänster återfinns formgivaren Claudia Momonis initialer ”CM”. Myntets utgivningsår ”2021” anges i exergen. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000

Utgivning: Januari 2021

Luxemburg

Tema: 100-årsdagen av storhertig Jeans födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av två bröstbilder, till vänster en av storhertig Jean och till höger en av storhertig Henri. Intill varje bröstbild anges respektive storhertigs namn samt storhertig Jeans födelseår ”1921”. Under bröstbilderna syns en framställning av Luxemburgs stad i form av en rad med byggnader. Omskriften ovan till vänster lyder: ”GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG”, vilket även anger utgivningsland. Årtalet ”2021” syns längst ned till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Januari 2021

Portugal

Tema: Portugals ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Beskrivning: Åtsidans motiv symboliserar länkarna mellan Portugals huvudstad och övriga europeiska huvudstäder. Inskriften lyder: ”PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021” (Portugals ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2021). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 510 000

Utgivning: Januari 2021