Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2021 г.

Описанията на тази страница се основават на информация от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Естония

Тема: Националното животно на Естония – вълкът

Описание: Изобразени са силует на вълк и гора. Близо до ръба на вътрешния кръг вляво е името на страната „EESTI“, годината на емитиране „2021“ вдясно и текстът „CANIS LUPUS“ (вълкът на латински език) са изобразени в горната част.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: есента на 2021 г.

Португалия

Тема: Участието на Португалия в олимпиадата в Токио, 2020 г.

Описание: Художникът е представил стилизирано символа на Националния олимпийски комитет на Португалия. Около него са изписани думите „Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio’20 2021“

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: май 2021 г.

Финландия

Тема: Журналистиката и откритата комуникация в подкрепа на демокрацията във Финландия

Описание: Фигурите, изобразени на вътрешната част на монетата, могат да се тълкуват като стилизирани човешки фигури, съставени от лентообразна мрежа и вплетени в нея. На външните страни на вътрешната част на монетата се вижда надписът „JOURNALISMI JOURNALISTIK“. Долу във вътрешната част е поставен надписът „2021 FI“, предшестван от знака на финландския монетен двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 800 000 монети

Дата на емисия: пролетта на 2021 г.

Литва

Тема: Програма на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ – биосферен резерват Жувинтас

Описание: Изображението показва характерната среда на биосферен резерват Жувинтас, който е част от Световната мрежа на биосферните резервати на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“: отдалечени острови в уникално птиче езеро и най-голямата влажна зона в Литва, както и характерните за резервата животни. На преден план се вижда голям воден бик, насочил клюн към червенокоремна бумка, плаваща във водата. В тръстиката, изобразена отдясно, има водно шаварче, над него – ято сиви жерави и един ням лебед, символизиращи създаването на резервата. Около изображението са разположени надписите „LIETUVA (LITHUANIA), ŽUVINTAS, UNESCO“, годината на издаване (2021) и знакът на литовския монетен двор. Автори на изображението са Eglė Ratkutė и Ernestas Žemaitis. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: второто тримесечие на 2021 г.

Гърция

Тема: 200 години от Гръцката революция

Описание: На монетата е изобразено гръцкото знаме в центъра, заобиколено от лаврови клонки. Вписани по ръба на вътрешната част са думите „1821 – 2021 200 YEARS SINCE THE GREEK REVOLUTION“ и „HELLENIC REPUBLIC“. В долната част, между две лаврови клонки, се виждат палмета (знакът на гръцкия монетен двор) и подписът на художника (George Stamatopoulos). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 500 000 монети

Дата на емисия: април 2021 г.

Латвия

Тема: 100-годишнината от международното признаване де юре на Латвия

Описание: На 26 януари 1921 г. латвийските дипломати успяват да изпълнят грандиозна задача – великите световни сили признават Латвия де юре. Въпреки че Латвия обявява своята независимост на 18 ноември 1918 г., новата нация бива призната едва след бурни битки през 1920 г. Изображението представлява художествен надпис „100 Latvija de iure 2021“ и съдържа името на държавата (LATVIJA), както и годината на емитиране (2021). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 412 000 монети

Дата на емисия: първото тримесечие на 2021 г.

Франция

Тема: УНИЦЕФ

Описание: Изображението представлява алегория на работата на УНИЦЕФ. Основен елемент в него са ръцете. Те обгръщат и подкрепят земното кълбо и представляват връзката между различните региони на Земята. В ансамбъла е посочена 75-ата годишнина, изобразени са лаврови клонки и акронимът RF. Най-отгоре има надпис „UNICEF“ и съответните дати, както и мотото на УНИЦЕФ „For each child“ („За всяко дете“). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 7 500 000 монети

Дата на емисия: март 2021 г.

Испания

Тема: ЮНЕСКО – Толедо

Описание: Изображението представлява изглед към Puerta de Sol и детайл от La Sinagoga del Tránsito – двете сгради са построени през четиринадесети век в стил „Мудехар“. От лявата страна и с главни букви са изписани думата „ESPAÑA“ и годината на отсичане на монетата „2021“. В горната част отдясно е знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 4 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2021 г.

Люксембург

Тема: 40-годишнина от сватбата на Великия херцог Анри

Описание: На монетата са изобразени ликовете на Великия херцог Анри и Великата херцогиня Мария Тереза. Под тях са представени две брачни халки, предшествани от датата на сватбата „14. FEBRUAR 1981“ и следвани от годината „2021“. Думата „LETZEBUERG“, посочваща емитиращата държава, е изобразена отдолу. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: февруари 2021 г.

Германия

Тема: Серия Bundesländer – Саксония-Анхалт

Описание: На монетата е изобразена Магдебургската катедрала – първата готическа катедрала, построена на германска територия. Вътрешната част на монетата съдържа също наименованието „SACHSEN-ANHALT“ и кода на емитиращата държава „D“ в долната част, знака на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), както и годината „2021“ вляво и знака на гравьора вдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: 26 януари 2021 г.

Италия

Тема: 150-а годишнина от обявяването на Рим за столица на Италия

Описание: Изобразен е детайл от Dea Roma, скулптура на Анджело Занели, вписана в центъра на Altare della Patria – голям оброчен олтар, посветен на италианската нация, в комплекса Виториано в Рим. Над него е разположен надписът „ROMA CAPITALE“; отдясно са датите „•1871•2021•“, съответно годината на обявяване на Рим за столица на Италия и годината на емитирането на монетата; вляво „RI“ – съкращението на Италианска република и „R“ – знакът на монетния двор на Рим; в долната част се намират инициалите „UP“ на авторката на изображението Улиана Пернаца. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2021 г.

Италия

Тема: Здравни специалисти

Описание: В центъра са изобразени мъж и жена в медицинско облекло с маски, стетоскоп и медицинска папка, които представляват лекарите и медицинските сестри, работещи на първа линия в борбата срещу COVID-19. По-горе се намира думата „GRAZIE“, последвана вдясно от символ на сърце; отляво е възпроизведен медицинският кръст; в центъра е надписът „RI“ – съкращението на Италианската република; вдясно е буквата „R“ – знакът на монетния двор в Рим; по-долу вляво, „CM“ – инициалите на авторката на изображението Клаудия Момони; в долната част е изписана годината на емитиране на монетата „2021“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2021 г.

Люксембург

Тема: 100-годишнината на Великия херцог Жан

Описание: От лявата страна е изобразен ликът на Великия херцог Жан, а от дясната страна – ликът на Великия херцог Анри. В близост до всеки от двата лика се посочват съответното име на Великия херцог и годината на раждане „1921“ на Великия херцог Жан. Под ликовете е представено изображение на очертанията на град Люксембург. Отляво във формата на кръг е изобразен текстът „GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG“, обозначаващ и емитиращата държава. Годината „2021“ е показана в долния десен ъгъл. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: януари 2021 г.

Португалия

Тема: Португалско председателство на Съвета на Европейския съюз

Описание: На монетата е изобразена връзката между столицата на Португалия с другите европейски столици, с което се образуват линии, върху които е изписан следният текст: „PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021“ (на български – ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПОРТУГАЛИЯ 2021 г.). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 510 000 монети

Дата на емисия: януари 2021 г.