Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € - 2021

Popisy uvedené na této stránce vycházejí z informací v Úředním věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Andorra

Pamětní motiv: Staráme se o naše seniory

Popis návrhu: Motiv mince „CUIDEM LA NOSTRA GENT GRAN“ (staráme se o naše seniory) je symbolizován vyobrazením ruky mladé osoby držící jinou ruku, která již vykazuje všechny znaky stárnutí, a zobrazením stetoskopu pod nimi. Název vydávající země „ANDORRA“ obklopený několika vyobrazeními viru SARS-CoV-2 představuje závazek státu zabránit šíření viru a pečovat o své občany. Na minci je rovněž uvedeno datum vydání „2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 70 000 mincí

Datum emise: poslední čtvrtletí roku 2021

Andorra

Pamětní motiv: Panna Maria Meritxellská

Popis návrhu: V popředí je reprodukce románské sošky Panny Marie Meritxellské (patronky Andorrského knížectví), která pochází z 11. a 12. století. V pozadí je vyobrazena část baziliky, kde se soška nachází, grafický prvek symbolizující květ, název vydávající země „ANDORRA“ a roky „1921–2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 73 750 mincí

Datum emise: poslední čtvrtletí roku 2021

Slovensko

Pamětní motiv: 100leté výročí narození Alexandra Dubčeka

Popis návrhu: Na minci je z levého profilu zachycen Alexander Dubček, přední slovenský politik, jehož pokus o zavedení liberálních reforem v Československu v roce 1968 je známý jako Pražské jaro. Podél levého vnitřního okraje mince je vyraženo jméno vydávající země „SLOVENSKO“. Ve spodní části portrétu se nachází jméno „Alexander Dubček“, příjmení je umístěné pod křestním jménem, a níže se nachází datum narození „1921“ a pod ním datum úmrtí „1992“. Na pravé straně je rok vydání mince „2021“ a pod ním mincovní značka mincovny Kremnica sestávající z písmen „MK“ umístěných mezi dvěma razidly. V pravém dolním okraji se nachází stylizované iniciály autora návrhu národní strany mince Branislava Ronaiho „BR“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: listopad 2021

Finsko

Pamětní motiv: 100 let od vyhlášení samosprávy Aland

Popis návrhu: Na minci je vyražen motiv krajiny souostroví. V dolní polovině pamětního motivu je vyobrazena námořní cesta se značením, příď plavidla a ruka držící kompas. Vodorovnou středovou osu tvoří mořský obzor. V horní polovině pamětního motivu je obloha a oblaky. Ve spodní části je v půlkruhu nápis „100 LET SAMOSPRÁVY ALAND“ ve finštině. V horní části je v půlkruhu nápis „100 LET SAMOSPRÁVY ALAND“ ve švédštině. Na úrovni vodorovné středové osy jsou tyto nápisy odděleny dvěma routami, jednou vlevo a druhou vpravo. Nad routami je na pravé straně nápis „2021 FI“ a na levé straně značka finské mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 800 000 mincí

Datum emise: podzim 2021

Belgie

Pamětní motiv: 500. výročí výnosu o vydání druhé série mincí za vlády Karla V.

Popis návrhu: Ve vnitřní části národní strany mince je vyobrazen portrét Karla V. společně s textem „Carolus V“. Nalevo se nachází 500 let starý zlatý gulden „Carolus“, jehož ražba započala po výnosu o vydání druhé série mincí za vlády Karla V. Vzhledem k tomu, že mince bude razit nizozemská královská mincovna, je v dolní části mince umístěna mincovní značka Utrechtu, Merkurova hůlka, společně s belgickou mincmistrovskou značkou, znakem obce Herzele. Obsahuje rovněž iniciály LL, které odkazují na autora mince Luca Luycxe. Kód země BE a letopočet 2021 jsou umístěny v její levé části. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 155 000 mincí

Datum emise: podzim 2021

Estonsko

Pamětní motiv: estonské národní zvíře – vlk

Popis návrhu: Na minci je zobrazena silueta vlka a lesa. U okraje vnitřního kruhu mince vlevo je uveden název země „EESTI“, vpravo je uveden rok vydání „2021“ a nahoře nápis „CANIS LUPUS“ (latinsky vlk). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky. 

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: podzim 2021

Malta

Pamětní motiv: Maltské prehistorické chrámy v Tarxienu (ze série památek světového dědictví UNESCO)

Popis návrhu: Na minci je vyobrazen detail prehistorické stavby. Nahoře je nápis „TARXIEN TEMPLES 3600-2500 BC“. Dole je umístěno jméno vydávající země „MALTA“ a pod ním je uveden rok vydání mince „2021“.Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 181 000 mincí

Datum emise: říjen 2021

Vatikánský městský stát

Pamětní motiv: 700. výročí úmrtí Danta Alighieriho

Popis návrhu: Na návrhu mince je vyobrazen portrét Danta a Palazzo Vecchio ve Florencii. V horní části vpravo je v půlkruhu uvedeno jméno vydávající země „CITTÀ DEL VATICANO“. Ve spodní části je nápis „Dante“ a pod ním roky „1321–2021“ a jméno autora mince „P. DANIELE“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 86 000 mincí

Datum emise: říjen 2021

Slovinsko

Pamětní motiv: 200. výročí založení Provinčního muzea Carniola, nejstaršího slovinského muzea

Popis návrhu: Návrh mince byl inspirován pásy zdobícími situlu z Vače – jeden z nejkrásnějších artefaktů situlového umění. Tyto pásy symbolizují různé etapy dějin, které muzeum uchovává pro budoucí generace. Na minci jsou vyobrazeny etapy dějin muzea a různá jména spojená s jeho 200letou historií. Jména jsou vyobrazena v pásech tak, jako by byla napsána na situle z Vače. Zároveň je zde uveden i název země „SLOVENIJA“ a rok vydání „2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: říjen 2021

Francie

Pamětní motiv: Olympijské hry v Paříži 2024

Popis návrhu: Motiv mince představuje Marianne, národní postavu a ikonu francouzské numismatiky, zachycenou v běhu „postaru“, což odkazuje na starověké olympijské hry. Její silueta se prolíná s Eiffelovou věží, klíčovým prvkem pařížského dědictví, a vytváří tak s „Železnou dámou“ stejnou osu. V pozadí je zobrazena atletická dráha, na níž je vlevo vložen znak Paříže 2024. Pod obloukem věže je uveden rok, zkratka RF a značka mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 510 000 mincí

Datum emise: září 2021

Estonsko

Pamětní motiv: Ugrofinské národy

Popis návrhu: Motiv znázorněný na národní straně mince vychází z jeskynních maleb jezera Äänisjärv. Symboly pro lovce, losa, vodního ptáka a slunce představují pro ugrofinské národy symbolický kruh života. Hlavním symbolem je vodní pták, neboť je zastoupen v umění a folklóru všech ugrofinských národů. V pravé horní části se v půlkruhu nachází název země „EESTI“ následovaný rokem „2021“. Vlevo dole se nachází nápis „FENNO-UGRIA“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: září 2021

Republika San Marino

Pamětní motiv: 550. výročí narození Albrechta Dürera

Popis návrhu: Návrh zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem, detail z obrazu Albrechta Dürera „Madona s dítětem“, který se nachází v galerii Uffizi (Florencie). Vlevo je nápis „SAN MARINO“ a značka mincovny „R“. Vpravo nahoře se nachází monogram „AD“ s iniciály Albrechta Dürera a vpravo je nápis „DÜRER“. Ve spodní části mince jsou iniciály autora Valeria De Sety „VdS“ a data „1471–2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 54 000 mincí

Datum emise: srpen 2021

Monacké knížectví

Pamětní motiv: 10. výročí uzavření sňatku knížete Alberta II. Monackého a kněžny Charlene

Popis návrhu: Na motivu jsou vyobrazeny portréty knížete Alberta II. Monackého a kněžny Charlene z profilu. V horní části je uvedeno jméno vydávající země „MONACO“. Ve spodní části je v půlkruhu uveden nápis „2011 MARIAGE PRINCIER 2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 15 000 mincí

Datum emise: červenec 2021

Litva

Pamětní motiv: Dzúkija (ze série „Litevské etnografické regiony“)

Popis návrhu: Na minci je vyobrazen erb s vojákem v brnění, který v pravé ruce svírá halapartnu a levou rukou se opírá o stříbrný baltský štít. Erb je umístěn na trámu a ze stran jej drží dva rysové. Dole je zavěšena stuha s latinským nápisem „EX GENTE BELICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS“ (PRACOVITÍ LIDÉ BOJOVNÉHO KMENE). Kompozice je obroubena nápisy „LIETUVA“ (LITVA) a „DZŪKIJA“ (Dzúkija), rokem ražby (2021) a mincovní značkou litevské mincovny. Autorem motivu je Rolandas Rimkūnas. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: třetí čtvrtletí roku 2021

Vatikánský městský stát

Pamětní motiv: 450. výročí narození Caravaggia

Popis návrhu: Na minci je vyobrazen chlapec s košíkem ovoce, kterého namaloval Caravaggio. V horní části je v půlkruhu uvedeno jméno vydávající země „CITTA’ DEL VATICANO“. Vlevo je mincovní značka „R“. Ve spodní části se nachází nápis „CARAVAGGIO“ a pod ním jsou roky „1571–2021“. Vpravo dole jsou iniciály „CP“ umělkyně Chiary Principeové. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 86 000 mincí

Datum emise: červen 2021

Malta

Pamětní motiv: Hrdinové pandemie

Popis návrhu: Motiv mince navrhla Maria Anna Frisonová a znázorňuje dva zdravotnické pracovníky, kteří společně nabírají síly, aby mohli čelit neznámému. Cílem je vzdát hold těmto obětavým jedincům, kteří stojí v první linii v boji proti pandemii koronaviru. V horní části je v půlkruhu nápis „HEROES OF THE PANDEMIC“. Ve spodní části je v půlkruhu nápis „MALTA – 2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 72 500 mincí

Datum emise: červen 2021

Belgie

Pamětní motiv: 100. výročí založení Belgicko-lucemburské hospodářské unie (BLEU)

Popis návrhu: Na národní straně mince je vyobrazena podobizna belgického krále Filipa I. a velkovévody Jindřicha Lucemburského. Kromě toho jsou na minci zobrazeny obě země společně se slovy Hospodářská unie a roky 1921 a 2021. Vzhledem k tomu, že mince bude razit nizozemská královská mincovna, je v dolní části spolu se značkou mincovny v Utrechtu, Merkurovou hůlkou, umístěna belgická mincmistrovská značka, znak obce Herzele. Na minci jsou rovněž uvedeny iniciály LL, které odkazují na autora mince Luca Luycxe. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 155 000 mincí

Datum emise: léto 2021

Portugalsko

Pamětní motiv: Účast Portugalska na olympijských hrách 2020 v Tokiu

Popis návrhu: Stylizované vyobrazení od autora symbolu Národního olympijského výboru Portugalska, lemované nápisem „Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio’20 2021“

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: květen 2021

Finsko

Pamětní motiv: Žurnalistika a otevřená komunikace na podporu finské demokracie

Popis návrhu: Siluety vyobrazené na vnitřní části mince lze interpretovat jako stylizované lidské postavy tvořící síť z propletených stužek. Na krajích vnitřní části mince je uveden nápis „JOURNALISMI JOURNALISTIK“. Dole na vnitřní části mince se nachází nápis „2021 FI“, jemuž předchází finská mincovní značka. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 800 000 mincí

Datum emise: jaro 2021

Litva

Pamětní motiv: Program UNESCO Člověk a biosféra – biosférická rezervace Žuvintas

Popis návrhu: Návrh zobrazuje charakteristické prostředí biosférické rezervace Žuvintas, která patří do Světové sítě biosférických rezervací UNESCO a programu Biosféra: odlehlé ostrovy jedinečného ptačího jezera a největšího litevského mokřadu, včetně typických zvířat. V popředí se nachází bukač velký, který se natahuje po kuňce obecné, plovoucí ve vodě. V rákosu na pravé straně je rákosník ostřicový, nad kterým letí hejno jeřábů popelavých a labuť velká, symbol zřízení rezervace. Návrh je obklopen nápisy LIETUVA (LITVA), ŽUVINTAS, UNESCO, rokem vydání (2021) a mincovní značkou litevské mincovny. Autory návrhu jsou Eglė Ratkutė a Ernestas Žemaitis. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: druhé čtvrtletí roku 2021

Řecko

Pamětní motiv: 200 let od řecké revoluce

Popis návrhu: Vzor zobrazuje řeckou vlajku uprostřed, již obklopují větve vavřínu. Podél vnitřního kruhu mince jsou v řečtině uvedeny nápisy „1821–2021 200 LET OD ŘECKÉ REVOLUCE“ a „ŘECKÁ REPUBLIKA“. V dolní části je mezi dvěma větvemi vavřínu vidět palmeta (mincovní značka řecké mincovny) a podpis umělce (George Stamatopoulos). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 500 000 mincí

Datum emise: duben 2021

Lotyšsko

Pamětní motiv: Sté výročí mezinárodního uznání Lotyšska de iure

Popis návrhu: Dne 26. ledna 1921 se lotyšským diplomatům podařilo splnit velký úkol – světové mocnosti uznaly Lotyšsko de iure. Ačkoli Lotyšsko vyhlásilo svou nezávislost dne 18. listopadu 1918, bylo uznáno teprve v roce 1920, po období zmatků a bojů. Na minci je vyobrazen umělecký nápis „100 Latvija de iure 2021“, v němž je tedy uveden název země (LATVIJA) a rok vydání (2021). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 412 000 mincí

Datum emise: první čtvrtletí 2021

Republika San Marino

Pamětní motiv: 450. výročí narození Caravaggia

Popis návrhu: Na motivu je vyobrazena kajícná Magdalena, detail ze stejnojmenného Caravaggiova obrazu, který je umístěn v galerii Doria Pamphilj v Římě. V levé horní části je nápis „SAN MARINO“ a pod ním jsou uvedena data „1571–2021“. Vlevo jsou uvedeny iniciály autorky Silvie Petrassiové „SP“. Vpravo nahoře je nápis „CARAVAGGIO“ a značka mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 54 000 mincí

Datum emise: březen 2021

Francie

Pamětní motiv: UNICEF

Popis návrhu: Návrh je alegorií práce organizace „UNICEF“, v níž jsou ruce klíčovým prvkem. Jedna vedle druhé podpírají zeměkouli a propojují různé oblasti světa. Číslici představující 75. výročí a vavřínovou korunu doplňuje zkratka RF. Do horního okraje je spolu s příslušným letopočtem vložen název „UNICEF“ a jeho heslo „Pro každé dítě“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 7 500 000 mincí

Datum emise: březen 2021

Španělsko

Pamětní motiv: UNESCO – Toledo

Popis návrhu: Návrh zobrazuje pohled na Puerta del Sol a detail synagogy „La Sinagoga del Tránsito“. Obě tyto stavby byly postaveny ve čtrnáctém století ve stylu Mudejar. Na levé straně je velkými písmeny slovo „ESPAÑA“ a rok ražení „2021“. Nahoře po pravé straně se nachází mincovní značka. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 4 000 000 mincí

Datum emise: únor 2021

Lucembursko

Pamětní motiv: 40. výročí svatby velkovévody Jindřicha

Popis návrhu: Návrh zobrazuje podobizny velkovévody Jindřicha a velkovévodkyně Marie Teresy. Pod podobiznami jsou vyobrazeny dva svatební prsteny a před nimi datum svatby „14. FEBRUAR 1981“ následované rokem vydání „2021“. Ve spodní části návrhu je uvedeno slovo „LETZEBUERG“ označující vydávající zemi. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: únor 2021

Německo

Pamětní motiv: série věnovaná německým spolkovým zemím – Sasko-Anhaltsko

Popis návrhu: Na minci je zobrazena magdeburská katedrála, která byla první gotickou katedrálou postavenou na německém území. Ve vnitřní části mince dole je uveden název „SACHSEN-ANHALT“ a pod ním kód vydávající země „D“. Na levé straně je značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“) a výše nad ní rok vydání „2021“. Na pravé straně se nachází značka rytce. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 30 000 000 mincí

Datum emise: 26. ledna 2021

Itálie

Pamětní motiv: 150. výročí vyhlášení Říma hlavním městem Itálie

Popis návrhu: Návrh zobrazuje detail sochy Dea Roma od Angela Zanelliho umístěné uprostřed velkého oltáře Altare della Patria věnovaného italskému národu v komplexu Vittoriano v Římě. Nahoře je nápis „ROMA CAPITALE“. Na pravé straně jsou letopočty „•1871•2021•“, což je rok vyhlášení Říma jako hlavního města Itálie a rok vydání mince. Písmena „RI“ na levé straně označují zkratku pro Italskou republiku a písmeno „R“ označuje římskou mincovnu. V dolní části jsou vyražena písmena „UP“ (iniciály autorky návrhu, jíž je Uliana Pernazza). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2021

Itálie

Pamětní motiv: Zdravotničtí pracovníci

Popis návrhu: Uprostřed návrhu jsou zobrazeni muž a žena ve zdravotnickém oděvu s rouškami, stetoskopem a lékařskou složkou představující lékaře a zdravotní sestry pracující v první linii v boji proti onemocnění COVID-19. V horní části je slovo „GRAZIE“ následované vpravo symbolem srdce. Na levé straně je reprodukce zdravotnického kříže. Písmena „RI“ uprostřed označují zkratku pro Italskou republiku. Na pravé straně je vyražena značka římské mincovny „R“. V levé dolní části jsou iniciály „CM“, které patří autorce návrhu Claudii Momoni. Dole je uveden rok vydání mince „2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2021

Lucembursko

Pamětní motiv: 100. výročí narození velkovévody Jana

Popis návrhu: Na levé straně návrhu je vyobrazena podobizna velkovévody Jana a na pravé straně podobizna velkovévody Jindřicha. U obou podobizen je uvedeno jméno příslušného velkovévody a u velkovévody Jana také rok narození „1921“. Pod podobiznami je vyobrazeno město Lucemburk. Na levé straně návrhu je v kruhu uveden nápis „GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG“ označující rovněž vydávající zemi. Vpravo dole je uveden rok vydání „2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2021

Portugalsko

Pamětní motiv: Portugalské předsednictví Rady Evropské unie

Popis návrhu: Na minci je vyobrazeno spojení mezi hlavním městem Portugalska a ostatními evropskými hlavními městy, které vytváří mapu se slovy „PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021“ (česky – PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE PORTUGALSKO 2021). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 510 000 mincí

Datum emise: leden 2021