Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2021

Popisy uvedené na této stránce vycházejí z informací v Úředním věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Estonsko

Pamětní motiv: estonské národní zvíře – vlk

Popis návrhu: Na minci je zobrazena silueta vlka a lesa. U okraje vnitřního kruhu mince vlevo je uveden název země „EESTI“, vpravo je uveden rok vydání „2021“ a nahoře nápis „CANIS LUPUS“ (latinsky vlk).

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: podzim 2021

Portugalsko

Pamětní motiv: Účast Portugalska na olympijských hrách 2020 v Tokiu

Popis návrhu: Stylizované vyobrazení od autora symbolu Národního olympijského výboru Portugalska, lemované nápisem „Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio’20 2021“

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: květen 2021

Finsko

Pamětní motiv: Žurnalistika a otevřená komunikace na podporu finské demokracie

Popis návrhu: Siluety vyobrazené na vnitřní části mince lze interpretovat jako stylizované lidské postavy tvořící síť z propletených stužek. Na krajích vnitřní části mince je uveden nápis „JOURNALISMI JOURNALISTIK“. Dole na vnitřní části mince se nachází nápis „2021 FI“, jemuž předchází finská mincovní značka. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 800 000 mincí

Datum emise: jaro 2021

Litva

Pamětní motiv: Program UNESCO Člověk a biosféra - biosférická rezervace Žuvintas

Popis návrhu: Návrh zobrazuje charakteristické prostředí biosférické rezervace Žuvintas, která patří do Světové sítě biosférických rezervací UNESCO a programu Biosféra: odlehlé ostrovy jedinečného ptačího jezera a největšího litevského mokřadu, včetně typických zvířat. V popředí se nachází bukač velký, který se natahuje po kuňce obecné, plovoucí ve vodě. V rákosu na pravé straně je rákosník ostřicový, nad kterým letí hejno jeřábů popelavých a labuť velká, symbol zřízení rezervace. Návrh je obklopen nápisy LIETUVA (LITVA), ŽUVINTAS, UNESCO, rokem vydání (2021) a mincovní značkou litevské mincovny. Autory návrhu jsou Eglė Ratkutė a Ernestas Žemaitis. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: druhé čtvrtletí roku 2021

Řecko

Pamětní motiv: 200 let od řecké revoluce

Popis návrhu: Vzor zobrazuje řeckou vlajku uprostřed, již obklopují větve vavřínu. Podél vnitřního kruhu mince jsou v řečtině uvedeny nápisy „1821–2021 200 LET OD ŘECKÉ REVOLUCE“ a „ŘECKÁ REPUBLIKA“. V dolní části je mezi dvěma větvemi vavřínu vidět palmeta (mincovní značka řecké mincovny) a podpis umělce (George Stamatopoulos). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 500 000 mincí

Datum emise: duben 2021

Lotyšsko

Pamětní motiv: Sté výročí mezinárodního uznání Lotyšska de iure

Popis návrhu: Dne 26. ledna 1921 se lotyšským diplomatům podařilo splnit velký úkol – světové mocnosti uznaly Lotyšsko de iure. Ačkoli Lotyšsko vyhlásilo svou nezávislost dne 18. listopadu 1918, bylo uznáno teprve v roce 1920, po období zmatků a bojů. Na minci je vyobrazen umělecký nápis „100 Latvija de iure 2021“, v němž je tedy uveden název země (LATVIJA) a rok vydání (2021). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 412 000 mincí

Datum emise: první čtvrtletí 2021

Francie

Pamětní motiv: UNICEF

Popis návrhu: Návrh je alegorií práce organizace „UNICEF“, v níž jsou ruce klíčovým prvkem. Jedna vedle druhé podpírají zeměkouli a propojují různé oblasti světa. Číslici představující 75. výročí a vavřínovou korunu doplňuje zkratka RF. Do horního okraje je spolu s příslušným letopočtem vložen název „UNICEF“ a jeho heslo „Pro každé dítě“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 7 500 000 mincí

Datum emise: březen 2021

Španělsko

Pamětní motiv: UNESCO – Toledo

Popis návrhu: Návrh zobrazuje pohled na Puerta del Sol a detail synagogy „La Sinagoga del Tránsito“. Obě tyto stavby byly postaveny ve čtrnáctém století ve stylu Mudejar. Na levé straně je velkými písmeny slovo „ESPAÑA“ a rok ražení „2021“. Nahoře po pravé straně se nachází mincovní značka. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 4 000 000 míncí

Datum emise: únor 2021

Lucembursko

Pamětní motiv: 40. výročí svatby velkovévody Jindřicha

Popis návrhu: Návrh zobrazuje podobizny velkovévody Jindřicha a velkovévodkyně Marie Teresy. Pod podobiznami jsou vyobrazeny dva svatební prsteny a před nimi datum svatby „14. FEBRUAR 1981“ následované rokem vydání „2021“. Ve spodní části návrhu je uvedeno slovo „LETZEBUERG“ označující vydávající zemi. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: únor 2021

Německo

Pamětní motiv: série věnovaná německým spolkovým zemím – Sasko-Anhaltsko

Popis návrhu: Na minci je zobrazena magdeburská katedrála, která byla první gotickou katedrálou postavenou na německém území. Ve vnitřní části mince dole je uveden název „SACHSEN-ANHALT“ a pod ním kód vydávající země „D“. Na levé straně je značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“) a výše nad ní rok vydání „2021“. Na pravé straně se nachází značka rytce. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 30 000 000 mincí

Datum emise: 26. ledna 2021

Itálie

Pamětní motiv: 150. výročí vyhlášení Říma hlavním městem Itálie

Popis návrhu: Návrh zobrazuje detail sochy Dea Roma od Angela Zanelliho umístěné uprostřed velkého oltáře Altare della Patria věnovaného italskému národu v komplexu Vittoriano v Římě. Nahoře je nápis „ROMA CAPITALE“. Na pravé straně jsou letopočty „•1871•2021•“, což je rok vyhlášení Říma jako hlavního města Itálie a rok vydání mince. Písmena „RI“ na levé straně označují zkratku pro Italskou republiku a písmeno „R“ označuje římskou mincovnu. V dolní části jsou vyražena písmena „UP“ (iniciály autorky návrhu, jíž je Uliana Pernazza). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2021

Itálie

Pamětní motiv: Zdravotničtí pracovníci

Popis návrhu: Uprostřed návrhu jsou zobrazeni muž a žena ve zdravotnickém oděvu s rouškami, stetoskopem a lékařskou složkou představující lékaře a zdravotní sestry pracující v první linii v boji proti onemocnění COVID-19. V horní části je slovo „GRAZIE“ následované vpravo symbolem srdce. Na levé straně je reprodukce zdravotnického kříže. Písmena „RI“ uprostřed označují zkratku pro Italskou republiku. Na pravé straně je vyražena značka římské mincovny „R“. V levé dolní části jsou iniciály „CM“, které patří autorce návrhu Claudii Momoni. Dole je uveden rok vydání mince „2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2021

Lucembursko

Pamětní motiv: 100. výročí narození velkovévody Jana

Popis návrhu: Na levé straně návrhu je vyobrazena podobizna velkovévody Jana a na pravé straně podobizna velkovévody Jindřicha. U obou podobizen je uvedeno jméno příslušného velkovévody a u velkovévody Jana také rok narození „1921“. Pod podobiznami je vyobrazeno město Lucemburk. Na levé straně návrhu je v kruhu uveden nápis „GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG“ označující rovněž vydávající zemi. Vpravo dole je uveden rok vydání „2021“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2021

Portugalsko

Pamětní motiv: Portugalské předsednictví Rady Evropské unie

Popis návrhu: Na minci je vyobrazeno spojení mezi hlavním městem Portugalska a ostatními evropskými hlavními městy, které vytváří mapu se slovy „PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021“ (česky – PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE PORTUGALSKO 2021). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 510 000 mincí

Datum emise: leden 2021