Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

2 euro piemiņas monētas – 2021. gads

Monētu aprakstiem šajā lapā izmantota informācija no "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša", tāpēc tie var nedaudz atšķirties no citiem šajā interneta vietnē publicētajiem materiāliem.

Somija

Motīvs: žurnālistika un atklāta saziņa, kas atbalsta Somijas demokrātiju

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēlotos skaitļus var interpretēt kā stilizētus cilvēku siluetus no lentēm, kas savītas vijīgā tīklā. Ap monētas iekšējās daļas ārējām malām ir izvietoti vārdi "JOURNALISMI JOURNALISTIK". Iekšējās daļas apakšā ir uzraksts "2021 FI" ar Somijas monētu kaltuves zīmi priekšplānā. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 800 000 monētu

Emisijas datums: 2021. gada pavasaris

Lietuva

Motīvs: UNESCO programma "Cilvēks un biosfēra" – Žuvintas biosfēras rezervāts

Apraksts. Dizainparaugā ir redzama UNESCO programmas "Cilvēks un biosfēra" biosfēras rezervātu tīklam piederošajam Žuvintas biosfēras rezervātam raksturīgā ainava: attālas salas ezerā ar unikālu sugu putniem un Lietuvas lielākais mitrājs ar tā savdabīgajiem dzīvniekiem. Priekšplānā ir attēlots lielais dumpis, kas mēģina noķert ūdenī peldošu sarkanvēdera ugunskrupi. Labajā pusē meldrājā ir grīšļu ķauķis un augšā – pelēko dzērvju bars un paugurknābja gulbis, kas simbolizē rezervāta izveidi. Dizainparaugam augšā ir uzraksts LIETUVA un apakšā – ŽUVINTAS un UNESCO, kā arī emisijas gads (2021) un Lietuvas monētu kaltuves zīme. Dizainparauga autori ir Egle Ratkute (Eglė Ratkutė) un Ernests Žemaitis (Ernestas Žemaitis). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2021. gada 2. ceturksnis

Grieķija

Motīvs: Grieķijas revolūcijas 200. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā centrā attēlots Grieķijas karogs, ko ieskauj lauru zari. Gar iekšējo malu grieķu valodā ir rakstīti vārdi "1821–2021. GRIEĶIJAS REVOLŪCIJAS 200. GADADIENA" un "GRIEĶIJAS REPUBLIKA". Apakšā starp diviem lauru zariem ir palmete (Grieķijas monētu kaltuves zīme) un mākslinieka Georga Stamatopula (George Stamatopoulos) paraksts. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.5 milj. monētu

Emisijas datums: 2021. gada aprīlis

Latvija

Motīvs: 100 gadu kopš Latvijas starptautiskās de iure atzīšanas

Apraksts. 1921. gada 26. janvārī Latvijas diplomātiem izdevās paveikt svarīgu uzdevumu – pasaules lielvaras atzina Latvijas valsts de iure pastāvēšanu. Lai gan Latvija neatkarību bija pasludinājusi 1918. gada 18. novembrī, jaunā nācija tika atzīta tikai 1920. gadā pēc neskaidrību pilna cīņu perioda. Dizainparaugu rotā māksliniecisks uzraksts "100 LATVIJA DE IURE 2021", kurā ietverts arī valsts nosaukums (Latvija) un izdošanas gads (2021). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 412 000 monētu

Emisijas datums: 2021. gada 1. ceturksnis

Francija

Motīvs: UNICEF

Apraksts. Dizainparauga apraksts: dizainparaugā attēlota "UNICEF" darba alegorija, kur rokas ir galvenais elements. Tās tur zemeslodi un savieno dažādās Zemes teritorijas. Ir norādīta 75. gadadiena, ko ieskauj lauru vainags, un akronīms RF. Augšējā daļā ir vārds "UNICEF" kopā ar attiecīgajiem datumiem, kā arī UNICEF moto franču valodā "POUR CHAQUE ENFANT" ("Par katru bērnu"). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 7.5 milj. monētu

Emisijas datums: 2021. gada marts

Spānija

Motīvs: UNESCO – Toledo

Apraksts. Dizainparaugā attēlots skats ar Puerta de Sol un "La Sinagoga del Tránsito" mūra daļa – abas ēkas celtas 14. gadsimtā mudehāru stilā. Kreisajā pusē ar lielajiem burtiem vārds "ESPAÑA" un kalšanas gads "2021". Augšpusē labajā pusē ir monētu kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 4 milj. monētu

Emisijas datums: 2021. gada februāris

Luksemburga

Motīvs: Lielhercoga Anrī laulības 40. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā attēlotas Lielhercoga Anrī un Lielhercogienes Marijas Terēzes ģīmetnes. Zem šīm ģīmetnēm ir divi laulības gredzeni; pirms tiem ir kāzu datums "14. FEBRUAR 1981", kam seko gadskaitlis "2021". Vārds "LETZEBUERG", kas apzīmē emitentvalsti, ir attēlots zemāk. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2021. gada februāris

Vācija

Motīvs: Vācijas federālo zemju sērija – Saksija-Anhalte

Apraksts. Dizainparaugā attēlota Magdeburgas katedrāle – pirmā gotiskā stila katedrāle, kas uzcelta uz Vācijas zemes. Monētas iekšējā daļā ir arī uzraksts "SACHSEN-ANHALT" un apakšā redzams emitentvalsts kods "D", kreisajā pusē ir redzama attiecīgās naudas kaltuves zīme ("A", "D", "F", "G" vai "J") un gadskaitlis "2021", bet labajā pusē – graviera zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 30 milj. monētu

Emisijas datums: 2021. gada 26. janvāris

Itālija

Motīvs: 150. gadadiena, kopš Roma pasludināta par Itālijas galvaspilsētu

Apraksts. Dizainparaugā attēlots elements no mākslinieka Andželo Dzanelli (Angelo Zanelli) skulptūras Dea Roma, kas atrodas Altare della Patria centrā – tas ir liels Itālijas nācijai veltīts votīvaltāris, kas veido daļu no Vittoriano kompleksa Romā. Dizainparauga augšpusē ir uzraksts "ROMA CAPITALE", savukārt labajā pusē – gadskaitļi "•1871•2021•", kuri apzīmē Romas pasludināšanas par Itālijas galvaspilsētu gadu un monētas emisijas gadu. Kreisajā pusē attēlots Itālijas Republikas akronīms "RI", kā arī akronīms "R", kas apzīmē Romas monētu kaltuvi. Apakšpusē ir dizaineres Uljanas Pernacas (Uliana Pernazza) iniciāļi "UP". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 3 milj. monētu

Emisijas datums: 2021. gada janvāris

Itālija

Motīvs: veselības aprūpes speciālisti

Apraksts. Dizainparaugā centrā attēloti vīrietis un sieviete medicīnas darbinieku apģērbā ar maskām, stetoskopu un medicīnas mapi, tādējādi attēlojot ārstus un medmāsas, kuri strādā priekšplānā cīņā pret Covid-19. Augšpusē attēlots vārds "GRAZIE", kam labajā pusē seko sirds simbols. Kreisajā pusē ir atveidots medicīnas krusts. Centrā atrodas Itālijas Republikas akronīms "RI". Labajā pusē ir burts "R", ar ko apzīmē Romas monētu kaltuvi. Apakšpusē pa kreisi atrodas dizaineres Klaudijas Momoni (Claudia Momoni) iniciāļi "CM", apakšā pa vidu redzams monētas emisijas gads – "2021". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 3 milj. monētu

Emisijas datums: 2021. gada janvāris

Luksemburga

Motīvs: Lielhercoga Žana dzimšanas 100. gadadiena

Apraksts. Dizainparauga kreisajā pusē attēlota Lielhercoga Žana ģīmetne un labajā pusē Lielhercoga Anrī ģīmetne. Pie katras ģīmetnes ir norādīts attiecīgā Lielhercoga vārds, kā arī Lielhercoga Žana dzimšanas gads "1921". Zem šīm ģīmetnēm attēlots Luksemburgas pilsētas siluets. Kreisajā pusē ir redzams apļveida teksts "GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG", kas apzīmē arī emitentvalsti. Apakšā pa labi redzams gadskaitlis "2021". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2021. gada janvāris

Portugāle

Motīvs: Portugāles prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Apraksts. Dizainparaugā attēlotas līnijas, kas saista Portugāles galvaspilsētu ar citu Eiropas valstu galvaspilsētām kartē, pāri ir uzraksts "PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021" (angļu valodā – EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMES PREZIDENTŪRA PORTUGĀLE 2021). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 510 000 monētu

Emisijas datums: 2021. gada janvāris