Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Pamätné mince 2 € – 2023

Uvedené popisy mincí sú prevažne prevzaté z Úradného vestníka Európskej únie a môžu sa preto mierne líšiť od iných materiálov zverejnených na internetovej stránke ECB.

Andorra

Motív: Oslavy ohňa na festivale letného slnovratu v Pyrenejach

Popis: Oslavy ohňa na festivale letného slnovratu boli v roku 2015 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Tieto tradičné a populárne oslavy sa konajú každý rok po celej Andorre. Minca zobrazuje ľudskú postavu („fallaire“) v tradičnom plášti s kapucňou, ktorá horiacou fakľou („falla“) kreslí vo vzduchu ohnivý kruh. Tieto horiace fakle, vyrobené z kôry stromov, ktoré účastníci festivalu energicky roztáčajú a vytvárajú tak veľké ohnivé kruhy, sú hlavným prvkom osláv. Grafická kompozícia línií v pozadí motívu, ktorej súčasťou je aj názov vydávajúcej krajiny „ANDORRA“ a rok „2023“, predstavuje letný slnovrat. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 70 000 mincí

Dátum vydania: posledný štvrťrok 2023

Andorra

Motív: 30. výročie vstupu Andorrského kniežatstva do Organizácie Spojených národov

Popis: Organizácia Spojených národov je zobrazená v podobe dvoch symbolických prvkov: dvoch vavrínových ratolestí a zemegule, ktorá je súčasťou vyobrazeného čísla 30. V spodnej časti sa nachádza nápis ANYS (roky) a rok 2023. V hornej časti motívu je štátny znak Andorry s nápisom „ANDORRA MEMBRE DE LES NACIONS UNIDES“ (Andorra, člen Organizácie Spojených národov). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 70 000 mincí

Dátum vydania: posledný štvrťrok 2023

Slovinsko

Motív: 150. výročie narodenia matematika a astronóma Josipa Plemelja

Popis: Motív zobrazuje časti rovnice, ktorú vyriešil Josip Plemelj ako prvý na svete. Čísla a symboly sú znázornené na obežných dráhach, ktoré predstavujú rotáciu planét, pohyb telies v priestore, ako aj spájanie jednotlivých neriešiteľných prvkov do celku. Motív tak predstavuje obidve oblasti výskumu Josipa Plemelja – matematiku i astronómiu. Súčasťou motívu sú nápis „JOSIP PLEMELJ 1873“, názov vydávajúcej krajiny „SLOVENIJA“ a rok vydania „2023“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 000 000 mincí

Dátum vydania: december 2023

Portugalsko

Motív: Mier

Popis: Minca je venovaná myšlienke mieru medzi národmi a priateľskému a vzájomne prospešnému spolunažívaniu. Na zabezpečenie mieru je potrebná kolektívna snaha o dosiahnutie spoločného cieľa. V súčasnom nesmierne polarizovanom geopolitickom kontexte má táto minca pomôcť pripomenúť naliehavosť ochrany neoceniteľnej hodnoty, akou je mier. Na minci je v podobe lúčov zobrazené slovo „PAZ“ (MIER) v 16 úradných jazykoch, ktorými sa od januára 2023 hovorí vo všetkých 20 krajinách eurozóny. V hornej časti sa nachádza nápis „PORTUGAL“ a za ním vpravo hore rok vydania „2023“. Vľavo hore je uvedené meno autora návrhu „José S. Teixeira“ a naľavo od mena názov portugalskej mincovne „CASA DA MOEDA“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 015 000 mincí

Dátum vydania: november 2023

Cyprus

Motív: 60. výročie založenia Central Bank of Cyprus

Popis: Na minci je zobrazené náradie na mikročipe symbolizujúce stabilitu hospodárstva v modernej priemyselnej a digitálnej ére zabezpečovanú cyperskou centrálnou bankou, ktorá oslavuje 60 rokov svojej existencie. V spodnej časti mince je uvedený názov vydávajúcej krajiny „ΚYΠΡΟΣ KIBRIS“ a letopočty „1963 – 2023“. Vo vnútornej časti národnej strany mince sa okrem toho nachádza text „60 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙKHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚYΠΡΟΥ“ (60 rokov od založenia Central Bank of Cyprus). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 412 000 mincí

Dátum vydania: druhý/tretí štvrťrok 2023

Fínsko

Motív: Sociálne služby a zdravotníctvo

Popis: Na minci je vyobrazená štylizovaná mapa Fínska. Vľavo je uvedený nápis „HYVINVOINTI VÄLFÄRD“ (kvalita života) vo fínčine a švédčine. Mierne naľavo od stredu mince sa nachádza rok vydania „2023“. V dolnej časti je označenie vydávajúcej krajiny „FI“. Na pravej strane je značka fínskej mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 400 000 mincí

Dátum vydania: jeseň 2023

Slovensko

Motív: 200. výročie zavedenia pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava

Popis: Motívom mince je symbolické zobrazenie expresnej pošty medzi Viedňou a Bratislavou v podobe dynamického zachytenia poštového voza ťahaného koňmi s centrálne umiestneným poštovým rohom. V dolnej časti motívu je letopočet „1823“ označujúci začiatok prevádzky expresnej pošty, pod ktorým sú v dvoch riadkoch názvy miest „VIEDEŇ“ a „BRATISLAVA“. V spodnej časti mincového poľa je vodorovnou líniou graficky oddelený rok vydania „2023“. Pozdĺž hornej časti mincového poľa je uvedený názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“. Na pravej strane kompozície je značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. Tesne pod ňou sú štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej „MP“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 000 000 mincí

Dátum vydania: október 2023

Belgicko

Motív: 75. výročí národného volebného práva žien v Belgicku

Popis: V strede mince je hlasovacie políčko vypĺňané ceruzkou. Políčko prekrýva symbol Venuše (označujúci ženu/ženský rod). Naľavo od hlavného motívu sa nachádza nápis 75 JAAR ANS, okolo neho sú uvedené nápisy v holandčine a francúzštine „ALGEMEEN VROUWENKIESRECHT“ – „SUFFRAGE UNIVERSEL FÉMININ“. V spodnej časti sa nachádzajú iniciály autorky návrhu Iris Bruijnsovej. Keďže mince bude raziť Holandská kráľovská mincovňa, vpravo sa nachádza značka utrechtskej mincovne, Merkúrova palica, spoločne s úradnou značkou správcu belgickej mincovne, kvetom astry pred Erlenmeyerovou bankou, kódom krajiny BE a letopočtom 2023. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 130 000 mincí

Dátum vydania: október 2023

Chorvátsko

Motív: Zavedenie eura ako oficiálnej meny Chorvátska 1. januára 2023

Popis: Na minci sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „HRVATSKA“ (Chorvátsko) a rok vydania „2023“, uvedené horizontálne, a slová „ČLANICA EUROPODRUČJA“ (člen eurozóny), uvedené pozdĺž vonkajšieho okraja vnútornej časti mince. Tieto nápisy symbolicky tvoria štylizovaný znak eura „€“. Ďalším ústredným motívom mince je chorvátska šachovnica, charakteristický a známy symbol Chorvátska, ktorý je súčasťou štátneho znaku Chorvátskej republiky. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 250 000 mincí

Dátum vydania: september 2023

San Maríno

Motív: 500. výročie úmrtia Lucu Signorelliho

Popis: V strede mince je zobrazený anjel, detail z maľby „Il Paradiso“ od Lucu Signorelliho, ktorá sa nachádza v kaplnke sv. Brizia v katedrále v Orviete. Na ľavej strane je písmeno R označujúce rímsku mincovňu. Vľavo dole je v polkruhu uvedené slovo „SIGNORELLI“. Na pravej strane je uvedený názov vydávajúcej krajiny „SAN MARINO“ a v hornej časti sú letopočty „1523 – 2023“. V strede dolnej časti mince sú iniciály autorky Marty Bonifaciovej „MB“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 56 000 mincí

Dátum vydania: september 2023

Portugalsko

Motív: Svetové dni mládeže

Popis: V auguste 2023 sa v Lisabone konali Svetové dni mládeže. Pri tejto príležitosti sa schádzajú mladí ľudia z celého sveta, ktorí sa chcú zúčastniť na slávnostnom stretnutí s pápežom a so státisícami ďalších mladých ľudí, ktorí ctia rovnaké univerzálne hodnoty, ako je mier, jednota a bratstvo. Minca zobrazuje pútnický kríž a skupinu ľudských postáv rôznej veľkosti a vzhľadu usporiadaných do tvaru zemegule. V spodnej časti motív z oboch strán objímajú dve ruky, ktoré symbolizujú inkluzívny a univerzálny charakter tohto stretnutia. Pozdĺž horného okraja sú uvedené nápisy „JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE“ (SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE po portugalsky) a „LISBOA 2023“. Pri spodnom okraji sa nachádza portugalský štátny znak, nápis „PORTUGAL“, názov portugalskej mincovne „CASA DA MOEDA“ a meno autora motívu „JOÃO DUARTE“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 015 000 mincí

Dátum vydania: júl 2023

Írsko

Motív: 50. výročie členstva Írska v Európskej únii

Popis: Na minci je vyobrazené upravené logo programu „EU50“ používané ministerstvami na propagáciu podujatí, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti 50. výročia členstva Írska v EÚ. Nad logom je uvedený názov vydávajúcej krajiny „ÉIRE“. Na minci sa tiež nachádza letopočet „1973“ ako rok vstupu Írska do EÚ, ako aj rok vydania mince „2023“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: júl 2023

Grécko

Motív: 100. výročie narodenia Marie Callasovej

Popis: Na minci je vyobrazený portrét legendárnej gréckej sopranistky Marie Callasovej. Pozdĺž vnútorného okraja je uvedený nápis „100 ROKOV OD NARODENIA MARIE CALLASOVEJ“, vpravo rok razby „2023“ a palmeta (značka gréckej mincovne), pod portrétom je nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 750 000 mincí

Dátum vydania: júl 2023

Grécko

Motív: 150. výročie narodenia Constantina Carathéodoryho

Popis: Na minci je vyobrazený portrét gréckeho matematika Constantina Carathéodoryho. Pozdĺž vnútorného okraja je vľavo uvedený nápis „CONSTANTIN CARATHÉODORY 1873 – 1950“, vpravo rok razby „2023“ a palmeta (značka gréckej mincovne), pod portrétom je nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 750 000 mincí

Dátum vydania: júl 2023

Estónsko

Motív: Národný symbol Estónska – lastovička obyčajná

Popis: Na minci je vyobrazená silueta lastovičky obyčajnej a nápis „HIRUNDO RUSTICA“ (jej latinský názov) v polkruhu vpravo hore. Dole je uvedený názov vydávajúcej krajiny „EESTI“ (Estónsko) a pod ním rok vydania „2023“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 000 000 mincí

Dátum vydania: druhý štvrťrok 2023

Francúzsko

Motív: Majstrovstvá sveta v ragby vo Francúzsku 2023

Popis: Pri príležitosti majstrovstiev sveta v ragby, ktoré sa budú konať vo Francúzsku, parížska mincovňa oslavuje ragby a túto súťaž, na ktorej sa zúčastnia mužstvá z dvadsiatich krajín. Na minci je vyobrazený štylizovaný ragbista, ktorý prihráva spoluhráčovi. V pozadí sa nachádza ihrisko v podobe zemegule, na ktorom sú umiestnené ragbyové bránky. Táto scéna je súčasťou imaginárnej ragbyovej galaxie, v ktorej sú ostatné planéty oválneho tvaru. Vedľa hráča sa nachádza emblém súťaže, zatiaľ čo jej názov je uvedený po obvode motívu. Pod ním vpravo je označenie vydávajúcej krajiny „RF“, značka mincovne a značka správcu mincovne. Vľavo je uvedený názov súťaže, vydávajúca krajina „FRANCÚZSKO“ a rok „2023“. Názov súťaže po obvode motívu a označenie „RF“ sú napísané v oficiálnom písme podujatia, ktoré sa nazýva Mobius. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 15 miliónov mincí

Dátum vydania: jún 2023

Malta

Motív: Príchod Francúzov na Maltu v roku 1798

Popis: V júni 1798 Napoleon Bonaparte ukončil vládu Rádu svätého Jána na Malte. Počas svojho krátkeho pobytu na Malte Napoleon zriadil republikánsku vládu a zásadne zreformoval maltské zákony a inštitúcie. Okrem iného bolo zrušené otroctvo a šľachtické výsady. Bol zriadený svetský štát a zrušil sa inkvizičný súd. V tom čase sa ďalekosiahle reformy nestretli so všeobecným prijatím Malťanov a netrvalo dlho, kým sa proti nim vzbúrili. Na minci je znázornená personifikácia Francúzskej republiky tak, ako bola vyobrazená na úradných hlavičkových listinách z daného obdobia. Na ľavej strane sa nachádza nápis „225th ANNIVERSARY“ (225. výročie) a za ním zhora smerom doprava v polkruhu nápis „ARRIVAL OF THE FRENCH IN MALTA“ (príchod Francúzov na Maltu). V dolnej časti mince je uvedený rok vydania „2023“. Po ľavej a pravej strane vyobrazenia republiky sa nachádzajú nápisy „Liberté“ (Sloboda) a „Egalité“ (Rovnosť). Vľavo hore od nápisu „Egalité“ sú uvedené roky „1798 – 2023“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 85 500 mincí

Dátum vydania: jún 2023

Malta

Motív: 550. výročie narodenia Mikuláša Kopernika

Popis: Na minci je vyobrazený portrét Kopernika z profilu a štylizované heliocentrické zobrazenie vesmíru podľa jeho návrhu. Vľavo hore sa nachádza nápis „NICOLAUS COPERNICUS 1473 – 1543“, vľavo dole je názov vydávajúcej krajiny „MALTA“ a rok vydania „2023“. Takisto v dolnej časti je uvedený podpis umelkyne Daniely Fuscovej „FUSCO“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 95 500 mincí

Dátum vydania: jún 2023

Monako

Motív: 100. výročie narodenia kniežaťa Rainiera III.

Popis: Motívom mince je portrét kniežaťa Rainiera III. V hornej časti je v polkruhu uvedený názov vydávajúcej krajiny „MONACO“ a pod ním rok vydania „2023“. V spodnej časti je nápis „RAINIER III“ a dátum „31 MAI 1923“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 25 000 mincí

Dátum vydania: jún 2023

Belgicko

Motív: „Rok secesie“, ktorý prebieha v Belgicku v roku 2023.

Popis: Motívom mince je dekoratívny detail z fasády bruselského mestského domu „Hôtel Van Eetvelde“, ktorý navrhol belgický secesný architekt Victor Horta a ktorý bol zaradený medzi pamiatky svetového dedičstva UNESCO. Zakrivené asymetrické línie tohto dekoratívneho detailu odrážajú charakteristický štýl secesného hnutia inšpirovaný prírodou. Tento detail vypĺňa dolnú časť mince; vo voľnom priestore v hornej časti sa nachádza nápis „ART NOUVEAU“. Na pravej strane sa nachádzajú iniciály autorky návrhu Iris Bruijnsovej. Keďže mince bude raziť Holandská kráľovská mincovňa, úplne vľavo sa nachádza značka utrechtskej mincovne, Merkúrova palica, spoločne s úradnou značkou belgickej mincovne, kvetom astry pred Erlenmeyerovou bankou, a potom kód krajiny BE a letopočet 2023. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 155 000 mincí

Dátum vydania: jún 2023

Španielsko

Motív: Španielske predsedníctvo Rady EÚ

Popis: Na minci sú zobrazené dva obrázky. Prvým je symbol španielskeho predsedníctva Rady EÚ. Okolo symbolu sú uvedené nápisy: „ESPANA 2023 – PRESIDENCIA ESPANOLA“ a „CONSEJO DE LA UNION EUROPEA“ (Španielsko 2023 – španielske predsedníctvo a Rada Európskej únie). Druhý obrázok v dolnej časti predstavuje značku mincovne Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda s korunou nad písmenom „M“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 500 000 mincí

Dátum vydania: 1. júna 2023

Vatikán

Motív: 150. výročie úmrtia Alessandra Manzoniho

Popis: Na minci je vyobrazený Manzoniho portrét, pero a začiatok jeho majstrovského diela „I Promessi Sposi“. V hornej časti je v polkruhu zľava doprava uvedený nápis „CITTÀ DEL VATICANO“. V dolnej časti je nápis „Alessandro Manzoni“ a pod ním roky „1873 – 2023“. Vľavo je značka mincovne „R“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 82 500 mincí

Dátum vydania: máj 2023

Vatikán

Motív: Päťsté výročie úmrtia Pietra Perugina

Popis: Minca zobrazuje Peruginov portrét a detail z fresky Krst Krista nachádzajúcej sa v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. V pravej hornej časti je v polkruhu uvedený nápis „CITTÀ DEL VATICANO“. V dolnej časti je nápis „PERUGINO“ a pod ním roky „1523 – 2023“. Vľavo je značka mincovne „R“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 82 500 mincí

Dátum vydania: máj 2023

Latvia

Feature: Ukraine Sunflower

Description: The design represents a sunflower, which is one of the national symbols of Ukraine, as Ukraine is one of the biggest sunflower oil producers and exporters worldwide. Since the start of the war in Ukraine, the sunflower has become a global symbol for peace. For the first time sunflowers were used as a peace symbol in the summer of 1996. Then they were planted in a military base near Pervomaysk, approximately 155 miles south of the capital Kyiv. Now sunflowers are used as a symbol of peace and support to Ukraine worldwide. At the top, in semi-circle, is the inscription ‘SLAVA UKRAINAI!’ (Glory to Ukraine) and at the bottom, in semi-circle, is the name of the issuing country ‘LATVIJA’ followed by the year of issuance ‘2023’. The author of the design is the Latvian artist Krišs Salmanis. The coin’s outer ring bears the 12 stars of the European flag.

Issuing volume: 415 000 coins

Issuing date: May 2023

Fínsko

Motív: Prvý fínsky zákon o ochrane prírody

Popis: Motívom mince je štylizovaný chrobák. V hornej časti je v polkruhu uvedený nápis „OCHRANA PRÍRODY“ vo fínčine, v spodnej časti je v polkruhu uvedený nápis „OCHRANA PRÍRODY“ vo švédčine a rok vydania „2023“. V pravej časti vnútorného poľa mince je nápis „FI“, v ľavej časti značka fínskej mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 400 000 mincí

Dátum vydania: jar 2023

San Maríno

Motív: 500. výročie úmrtia Perugina

Popis: Na minci je v strede vyobrazená Panna Mária s Ježiškom, detail z Peruginovej maľby s názvom „Panna Mária s dieťaťom, sv. Sebastián a sv. Ján Krstiteľ“, ktorá je uložená v galériách Uffizi vo Florencii. Na ľavej strane sa nachádza nápis „PERUGINO“, roky „1523“ a „2023“ a značka mincovne „R“. Na pravej strane je uvedený názov vydávajúcej krajiny „SAN MARINO“ a vpravo dole sú iniciály autorky Marie Angely Cassolovej „MAC“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 56 000 mincí

Dátum vydania: apríl 2023

Litva

Motív: Spolu s Ukrajinou

Popis: V strede mince je štylizovaná slnečnica, ktorej lupene vyzerajú ako siluety ľudí držiacich sa za ruky, objímajúcich sa, chrániacich sa navzájom. Stelesňujú jednotu, podporu a silu spolupatričnosti. Slnečnica je umelecky stvárnená ako vychádzajúce slnko, nádej na nový začiatok, ako vtáci, sloboda, nádej a odvaha, ako ľudia povznesení nad okolnosti, ktorí nikdy neprijmú vnútenú vôľu, ako odkaz na tých, ktorí obetovali svoje životy, a na ich odchádzajúce duše. Okolo motívu sú nápisy „LIETUVA“ (LITVA), „KARTU SU UKRAINA“ (SPOLU S UKRAJINOU), rok vydania „2023“ a značka litovskej mincovne. Mincu navrhla Eglė Žemaitė. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: prvý štvrťrok 2023

Španielsko

Motív: UNESCO: Cáceres

Popis: Staré mesto Cáceres je mestská časť patriaca do autonómnej oblasti Estremadura nachádzajúcej sa v západnej časti Pyrenejského polostrova. Bolo zaradené do zoznamu pamiatok svetového dedičstva pre svoje jedinečné historické črty, ktoré od stredoveku až po klasické obdobie poznačili vysoko rozmanité a protichodné vplyvy, ako je severská gotika, islamské umenie, talianska renesancia, ako aj umenie Nového sveta. Na minci je panoramatické vyobrazenie tohto monumentálneho komplexu, konkrétne hlavného námestia. V hornej časti je veľkými písmenami uvedené slovo „ESPAÑA“ a rok razby „2023“. Vpravo hore je značka mincovne. V dolnej časti je veľkými písmenami uvedené slovo „CÁCERES“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 500 000 mincí

Dátum vydania: prvý štvrťrok 2023

Nemecko

Motív: 1275. výročie narodenia Karola Veľkého (748 – 814), franského kráľa a rímskeho cisára

Popis: Motív kombinuje dva súčasné prvky: osobný monogram Karola Veľkého a oktogón katedrály v Aachene. Oba motívy sú zručne spojené do osobitého umeleckého diela. Sila motívu spočíva v jeho dynamickej, trojrozmernej povahe. Celkovo ide o inovatívne vzdanie pocty významnej osobnosti európskych dejín. Na vnútornom prstenci mince sa v hornej časti nachádza nápis „KARL DER GROßE“ (Karol Veľký) a v dolnej polovici je uvedený rok vydania „2023“, dátumy „748 – 814“, kód Nemecka ako vydávajúcej krajiny „D“, značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“) a iniciály umelca („TW“). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 20 miliónov mincí

Dátum vydania: marec 2023

Slovensko

Motív: 100. výročie prvej transfúzie krvi na Slovensku

Popis: Minca zobrazuje rovnoramenný kríž ako medzinárodne uznávaný symbol lekárskej pomoci, nádeje a ľudskosti, ktorý má v ramenách uvedené jednotlivé krvné skupiny A, B, 0 a AB. Vo vnútri kríža sú jeden v druhom vyrazené ďalšie dva rovnoramenné kríže a v ich strede je kvapka krvi. Okolo stredového kríža je rovnomerne umiestnených osem fragmentov skúmaviek, každý so štylizovanou kvapkou krvi vo vnútri. Medzi jednotlivými skúmavkami sú reliéfy kvapiek krvi. Napravo od spodného fragmentu skúmavky sú štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej „MP“ a naľavo od neho značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. Pozdĺž väčšej časti vnútorného kruhu mince je nápis „PRVÁ TRANSFÚZIA KRVI 1923 – 2023“, v spodnej časti je názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“. Nápisy sú od seba oddelené grafickými značkami. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 000 000 mincí

Dátum vydania: marec 2023

Luxembursko

Motív: 175. výročie luxemburského parlamentu

Popis: Na ľavej strane mince je portrét veľkovojvodu Henriho a na pravej strane budova poslaneckej snemovne. V hornej časti a po pravej strane budovy je uvedený rok „1848“ a nápis „Chambre des députés“ (poslanecká snemovňa). V strede spodnej časti mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LUXEMBOURG“ (Luxembursko) a rok vydania „2023“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: február 2023

Luxembursko

Motív: 25. výročie členstva veľkovojvodu Henriho v Medzinárodnom olympijskom výbore


Popis: Minca zobrazuje portrét veľkovojvodu Henriho, ktorého pohľad smeruje doprava k číslu „25“. V blízkosti portrétu sa nachádza niekoľko piktogramov olympijských disciplín. Motív dopĺňajú tri prelínajúce sa kruhy znázornené pod portrétom. Vpravo dole je uvedený nápis „MEMBER VUM INTERNATIONALEN OLYMPESCHE KOMMITEE“ (člen Medzinárodného olympijského výboru). Vľavo sa nachádza názov krajiny „LËTZEBUERG“ (Luxembursko) a nápis „GROUSSHERZOG HENRI“ (veľkovojvoda Henri). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. 

Náklad: 500 000 mincí 

Dátum vydania: február 2023

Francúzsko

Motív: Olympijské hry v Paríži 2024

Popis: Sto rokov po olympijských hrách v Paríži v roku 1924 bude francúzske hlavné mesto opäť hostiť letné hry v roku 2024. Rok pred začiatkom olympijských hier Parížska mincovňa pokračuje v slávnostnom odpočítavaní do ich začiatku vyzdvihovaním ich dedičstva a dedičstva Paríža. Hry sú podujatím medzinárodného významu, na ktoré sa v rokoch pred jeho začiatkom upriamuje čoraz väčšia pozornosť – za posledné roky bolo olympijským hrám venovaných už niekoľko pamätných dvojeurových mincí. Motívom mince je rozsievačka – národná postava a ikona francúzskej numizmatiky – predvádzajúca staroveký pästný súboj (predchodcu dnešného boxu), čím odkazuje na antické olympijské hry. Jej silueta je znázornená v popredí mostu Pont-Neuf a jeho okolia, typického pre oblasť Ile de la Cité, kľúčový prvok parížskej krajiny. V pozadí je atletická dráha, do ktorej je na pravej strane vsadený emblém Paríža 2024. Pod oblúkom, na zábradlí mosta a na rieke Seine je uvedený rok, skratka „RF“ a značky mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 260 000 mincí

Dátum vydania: január 2023

Taliansko

Motív: 100. výročie talianskych vzdušných síl

Popis: Minca reprodukuje logo 100. výročia vzdušných síl. Vľavo je uvedené písmeno „R“ označujúce rímsku mincovňu; v hornej časti skratka Talianskej republiky „RI“. V spodnej časti je do oblúka uvedený nápis „AERONAUTICA MILITARE“; vpravo sú iniciály autora návrhu Valeria De Setu „VdS“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 milióny mincí

Dátum vydania: január 2023

Taliansko

Motív: 150. výročie úmrtia Alessandra Manzoniho

Popis: Minca zobrazuje portrét Alessandra Manzoniho inšpirovaný podobizňou tohto talianskeho spisovateľa z bankovky 100 000 lír vydanej v roku 1967. Vľavo sa nachádza skratka Talianskej republiky „RI“, roky „1873 – 2023“, t. j. rok úmrtia spisovateľa a rok vydania mince, a do polkruhu uvedené meno spisovateľa „ALESSANDRO MANZONI“. Vpravo je písmeno „R“ označujúce rímsku mincovňu a iniciály autora motívu Antonia Vecchia „AV“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 milióny mincí

Dátum vydania: január 2023

Nemecko

Motív: Séria venovaná spolkovým krajinám – Hamburg

Popis: Minca zobrazuje budovu koncertnej siene Elbphilharmonie, ktorá je najnovšou dominantou mesta Hamburg. Pôsobivé a podrobné zobrazenie budovy na pozadí prímorskej mestskej krajiny mimoriadne výstižným spôsobom znázorňuje spolkovú krajinu Hamburg. V ľavej polovici vnútorného poľa mince sa nachádza písmeno „D“ – kód Nemecka ako vydávajúcej krajiny, rok „2023“ a značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“). V pravej polovici sú uvedené iniciály autora návrhu a v spodnej časti je nápis „HAMBURG“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 30 miliónov mincí

Dátum vydania: január 2023