Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro jubileumsmynt – 2023

Dessa beskrivningar baseras på information i Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Andorra

Tema: Eldfesterna vid sommarsolståndet i Pyrenéerna

Beskrivning: Eldfesterna vid sommarsolståndet togs upp i Unescos representativa förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv 2015. Det rör sig om återkommande traditionella folkfester som firas varje år i Andorra. Åtsidan visar en mänsklig gestalt, traditionellt kallad ”fallaire”, som iförd sin typiska kappa jagar en eldcirkel med sin ”falla”. Den är festligheternas viktigaste inslag och består av bark som fås att brinna och sedan energiskt sveps runt i luften så att mäktiga ringar av eld uppstår. Den grafiska kompositionen av strålar i mittfältets bakgrund representerar sommarsolståndet och visas tillsammans med det utgivande landets namn ”ANDORRA” och årtalet ”2023”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 70 000

Datum för utfärdande: Fjärde kvartalet 2023

Andorra

Tema: Trettioårsdagen av furstendömet Andorras inträde i Förenta nationerna

Beskrivning: Förenta nationerna representeras av två symboler: Två lagerkransar och en jordglob, som utgör en del av siffran 30 i det tudelade mittfältet, med inskriften ANYS (år) och årtalet 2023 nedtill. Upptill i det tudelade fältet visas till vänster Andorras statsvapen och till höger inskriften ”ANDORRA MEMBRE DE LES NACIONS UNIDES” (Andorra medlem av Förenta nationerna). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 70 000

Datum för utfärdande: Fjärde kvartalet 2023

Slovenien

Tema: Hundrafemtioårsdagen av matematikern och astronomen Josip Plemeljs födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av den ekvation som Josip Plemelj var först i världen med att lösa. Siffror och symboler rör sig i cirklar som föreställer planeternas omloppsbanor, rörelse i rymden och sammanförandet av enskilt olösbara element. Åtsidan visar Josip Plemeljs båda arbetsfält, matematiken och astronomin. Åtsidan upptas av inskriften ”JOSIP PLEMELJ 1873”, det utgivandet landets namn ”SLOVENIJA” och präglingsåret ”2023”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000 mynt

Datum för utfärdande: December 2023

Portugal

Tema: Fred

Beskrivning: Myntet är tillägnat freden mellan världens länder och fredlig samexistens till ömsesidig nytta och glädje. Arbetet för fred måste bygga på en kollektiv ansträngning mot ett gemensamt mål. Detta mynt är avsett att vara en påminnelse om vikten av att bevara freden, vår mest värdefulla tillgång i samtid präglad av stark geopolitiskt polarisering. Åtsidan upptas i strålform av ordet ”PAZ” (FRED) på de 16 officiella språk som talades i de 20 länderna i euroområdet i januari 2023. Omskriften högst upp lyder ”PORTUGAL”, följt av präglingsåret ”2023” högst upp till höger. Högst upp till vänster visas formgivarens namn ”José S. Teixeira” till vänster myntmärket ”CASA DA MOEDA”, det portugisiska myntverkets namn. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 015 000 mynt

Datum för utfärdande: November 2023

Cypern

Tema: 60-årsjubileet av grundandet av Cyperns centralbank

Beskrivning: Åtsidan visar en bild av verktyg liggande på ett mikrochip, en symbol för den ekonomiska stabilitet i en modern, industriell och digital tidsålder, som säkras av Cyperns centralbank, vars tillkomst för 60 år sedan nu firas. Nedtill anges namnet på det utgivande landet, ”ΚYΠΡΟΣ KIBRIS” samt därunder årtalen ”1963–2023”. Omskriften ovan lyder: ”60 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙKHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚYΠΡΟΥ” (60 år sedan grundandet av Cyperns centralbank). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 412 000 mynt

Utgivning: Andra/tredje kvartalet 2023

Finland

Tema: Sociala tjänster och hälso- och sjukvård

Beskrivning: Åtsidan visar en stiliserad karta över Finland. Till vänster finns texten ”HYVINVOINTI VÄLFÄRD” på finska och svenska. Utgivningsåret ”2023” ligger något till vänster i mitten av myntet. Nedtill anges det utgivande landet ”FI”. Till höger finns myntortsmärket för Finlands myntverk. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 400 000

Utgivning: Hösten 2023

Slovakien

Tema: Tvåhundraårsjubileet av den första hästdragna snällpostdiligensen mellan Wien och Bratislava

Beskrivning: Åtsidans symboliska återgivning av snällposttjänsten mellan Wien och Bratislava med en hästdragen diligens i snabb rörelse och en centralt placerad rektangulär infällning med ett posthorn. Under bilden anges årtalet ”1823”, det år då snällposttjänsten togs i bruk, och under detta visas på slovakiska stadsnamnen ”VIEDEŇ” och ”BRATISLAVA”, det ena placerat ovanför det andra. Nedtill i myntets inre fält anges präglingsåret ”2023”, åtskilt från ovanstående text med en vågrät linje. Namnet på det utgivande landet ”SLOVENSKO” visas längs formgivningens övre kant. Till höger om vagnen finns myntmärket för myntverket i Kremnica (Mincovňa Kremnica), bestående av bokstäverna ”MK” placerade mellan två myntstampar. Strax under märket visas de stiliserade initialerna ”MP”, som står för den nationella sidans formgivare Mária Poldaufovás namn. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000 mynt

Datum för utfärdande: Oktober 2023

Belgien

Tema: Sjuttiofemårsdagen för den kvinnliga rösträtten i Belgien

Beskrivning: Åtsidans mittfält upptas av en ruta på en röstsedel som fylls i av en penna. Rutan täcks av Venussymbolen (den kvinnliga genussymbolen). Längst ned till vänster intill det centrala motivet visas på nederländska och franska inskriften 75 JAAR ANS ”ALGEMEEN VROUWENKIESRECHT” – ”SUFFRAGE UNIVERSEL FÉMININ”. Nedtill visas formgivaren Iris Bruijns initialer. Eftersom Kungliga nederländska myntverket kommer att prägla mynten, visas en merkuriestav till höger på åtsidan bredvid den belgiska myntmästarens märke, Erlenmeyerkolven bakom en aster, landskoden ”BE” och präglingsåret ”2023”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 130 000 mynt

Datum för utfärdande: Oktober 2023

Kroatien

Tema: Införandet av euron som Kroatiens officiella valuta den 1 januari 2023

Beskrivning: Åtsidan upptas av inskrifterna i utgivningslandet ”HRVATSKA” (Kroatien) och utgivningsåret ”2023.”, som återges horisontellt, samt orden ”ČLANICA EUROPODRUČJA” (medlem i euroområdet), som är inskrivna längs myntets kärna. Dessa inskrifter utgör symboliskt en stiliserad symbol för euron ”€”. Det andra centrala motivet för myntet är Kroatiens särskiljande och igenkännliga symbol, det kroatiska schackrutiga mönstret, som representerar en del av Republiken Kroatiens statsvapen. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 250 000 mynt

Utgivning: September 2023

San Marino

Tema: 500-årsminnet av konstnären Luca Signorellis död

Beskrivning: Åtsidans mittersta del upptas av en svävande ängel, ett utsnitt ur Luca Signorellis fesk ”Il Paradiso” i San Brizio-kapellet i katedralen i Orvieto. Till vänster ovanför ängelns händer återfinns bokstaven R, som avser myntverket i Rom. På den nedre delen till vänster finns omskriften ”SIGNORELLI”, och till höger namnet på det utgivande landet ”SAN MARINO”. Högst upp anges årtalen ”1523–2023”. Längst ned syns formgivaren Marta Bonifacios initialer, MB. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 56 000 mynt

Utgivning: September 2023

Portugal

Tema: Världsungdomsdagen

Beskrivning: Världsungdomsdagen (WYD) arrangerade i Lissabon 2023. Dagen är ett världsomspännande möte för ungdomar som vill delta i festligheter tillsammans med påven och hundratusentals andra ungdomar som delar samma universella värderingar om fred, enighet och syskonskap världen över. Åtsidan upptas av ett pilgrimskors samt ett antal människolika figurer i olika storlek och skiftande textur grupperade i en jordglob. Längst ned visas två händer som sluter sig om helheten i en välkomnande gest av inkludering och allmängiltighet, vilket är tanken bakom mötet. Längst den övre randen visas de två omskrifterna ”JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE” (portugisiska för VÄRLDSUNGDOMSDAGEN) och ”LISBOA 2023”. Längst ned till vänster visas Portugals statsvapen, inskriften ”PORTUGAL”, myntmärket ”CASA DA MOEDA” (det portugisiska myntverkets namn) och formgivarens namn ”JOÃO DUARTE”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 015 000 mynt

Datum för utfärdande: Juli 2023

Irland

Tema: 50-årsjubileet av Irlands medlemskap i Europeiska unionen

Beskrivning: Åtsidan upptas av en ändring av programlogotypen ”EU50” som används av regeringsdepartementen för att främja evenemang med anledning av 50-årsdagen av Irlands EU-medlemskap. Det utfärdande landets namn ”ÉIRE” ska föras in ovanför logotypen. År ”1973” används för att markera det år Irland anslöt sig till EU samt ”2023” för att markera myntutgivningsåret. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Juli 2023

Grekland

Tema: 100 år efter Maria Callas födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett porträtt av den legendariska grekiska sopranen Maria Callas. Inskrivet längs den inre kanten är texten ”100 ÅR SEDAN MARIA CALLAS FÖDELSE” och till höger präglingsåret ”2023” och en palmett (myntortsmärke för det grekiska myntverket), under porträttet står inskriften ””ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republiken Grekland). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Juli 2023

Grekland

Tema: 150 år efter Constantin Carathéodory födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett porträtt av den grekiska matematikern Constantin Carathéodory. Inskrivet längs innerkanten till vänster är texten ”CONSTANTIN CARATHÉODORY 1873–1950” och till höger präglingsåret ”2023” och en palmett (myntortsmärke för det grekiska myntverket), under porträttet står inskriften ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republiken Grekland). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Juli 2023

Estland

Tema: Estlands nationalfågel – ladusvalan

Beskrivning: Åtsidan upptas av silhuetten av ladusvalan med texten ”HIRUNDO RUSTICA” (ladusvala på latin) längst upp till höger, i halvcirkel. Längst ned återfinns det utgivande landets namn ”EESTI” och därunder präglingsåret ”2023”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000 mynt

Utgivning: Andra kvartalet 2023

Frankrike

Tema: Världsmästerskapet i rugby i Frankrike 2023

Beskrivning: I samband med världsmästerskapet i rugby som organiserades i Frankrike firar Monnaie de Paris rugby och denna tävling som samlar lag från tjugo länder. Åtsidan upptas av en stiliserad rugbyspelare som gör en passning. I bakgrunden är rugbyfältet den jordglob där rugbymålstolparna placeras. Uppsättningen är en del av en fiktiv rugbygalax där övriga planeter är ovala. Tävlingens emblem är infört bredvid spelaren, medan tävlingens namn omger formgivningen. Uppgiften om det utgivande landet ”RF”, myntortsmärket och myntmästarmärket finns under bilden till höger. Tävlingens namn, utgivningslandet ”FRANCE” och årtalet ”2023” står till vänster. Tävlingens namn kring formgivningen och ”RF” anges i evenemangets officiella typsnitt, Mobius. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 000 000 mynt

Utgivning: Juni 2023

Malta

Tema: Fransmännens ankomst till Malta 1798

Beskrivning: I juni 1798 gjorde Napoleon Bonaparte slut på Johanniterordens styre i Malta. Under sin korta vistelse på Malta inrättade Napoleon en republikansk regering och genomförde en genomgripande reform av Maltas lagar och institutioner. Bland annat avskaffades slaveriet och adelns rättigheter. En konfessionslös stat inrättades och inkvisitionsdomstolen avskaffades. De långtgående reformerna godtogs vid denna tid inte allmänt av maltesarna, och det dröjde inte länge innan ett uppror utbröt. Åtsidan upptas av en personifiering av den franska republiken såsom den avbildades på dåtida officiella brevhuvuden. Omskriften på den övre halvan av myntet lyder ”225th ANNIVERSARY” och därefter i en halvcirkel ”ARRIVAL OF THE FRENCH IN MALTA”. Längst ned är präglingsåret ”2023”. Inskrifterna ”Liberté” (frihet) och ”Egalité” (jämställdhet) återfinns till vänster och till höger om bilden. Ovanför inskriften ”Egalité” anges årtalen ”1798–2023”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivning: Juni 2023

Malta

Tema: 550-årsdagen av Nicolaus Copernicus födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av en profilbild av Copernicus och till vänster därom en stiliserad återgivning av universum med solen i centrum, i enlighet med vad Copernicus förde fram. Omskriften ovan till vänster lyder ”NICOLAUS COPERNICUS 1473–1543” och därunder ”MALTA” följt av utgivningsåret ”2023”. Längst ned finns också formgivaren Daniela Fuscos namn ”FUSCO” I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 95 500 mynt

Utgivning: Juni 2023

Monaco

Tema: Hundraårsdagen av furst Rainier III:s födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av furst Rainier III:s porträtt I omskrift, ovan, visas det utgivande landets namn ”MONACO” och till höger präglingsåret ”2023”. Nedtill visas inskriften ”RAINIER III” med datumet ” 31 MAI 1923 ” till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 25 000 mynt

Datum för utfärdande: Juni 2023

Belgien

Tema: Art nouveau-året 2023 i Belgien

Beskrivning: Åtsidan upptas av en detalj från den dekorativt utsmyckade fasaden på Hôtel van Eetvelde, en ikonisk byggnad i Bryssel som finns upptagen på Unescos världsarv och som är ritad av den belgiske art nouveau-arkitekten Victor Horta. Fasaddetaljens böjda och asymmetriska linjer avspeglar art nouveau-rörelsens karaktäristiska naturinspirerade stil. Den upptar den nedre halvan av myntet medan inskriften ”ART NOUVEAU” återfinns på den övre halvan. Längst till höger ses formgivaren Iris Bruijns initialer. Eftersom mynten präglas av kgl. nederländska myntverket finns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, längst till vänster jämte det belgiska myntmästarmärket, en Erlenmeyerkolv bakom en aster samt landskoden ”BE” och årtalet ”2023”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000 mynt

Utgivning: Juni 2023

Spanien

Tema: Det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Beskrivning: Två bilder ses. Den första visar logotypen för det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Omskriften kring logotypen lyder: ”ESPANA 2023 – PRESIDENCIA ESPANOLA and ”CONSEJO DE LA UNION EUROPEA” (Spanien 2023 – spanska ordförandeskapet och Europeiska unionens råd). Under logotypen återfinns den andra bilden, ett krönt ”M”, dvs. det spanska myntverkets myntmärke (Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 500 000 mynt

Utgivning: 1 juni 2023

Vatikanstaten

Tema: 150-årsminnet av författaren Alessandro Manzonis död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bröstbild av Manzoni i trekvartsprofil, en gåspenna, ett bläckhorn och inledningen på hans mästerverk ”I promessi sposi”. Upptill i omskrift namnet på det utgivande landet ”CITTÀ DEL VATICANO”. Under bröstbilden återfinns författarens namnteckning samt därunder årtalen ”1873◦2023”. Till vänster om bröstbilden myntortsmärket ”R”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 82 500 mynt

Utgivningsdatum: Maj 2023

Vatikanstaten

Tema: 500-årsminnet av konstnären Pietro Peruginos död

Beskrivning: Åtsidan visar en bröstbild av Perugino i trekvartsprofil samt ett utsnitt ur Kristi dop, konstnärens fresk i Sixtinska kapellet i Vatikanen. Överst till höger i omskrift namnet på det utgivande landet ”CITTÀ DEL VATICANO”. Under bröstbilden (i exerg) inskriften ”PERUGINO” samt därunder årtalen ”1523◦2023”. Längst till vänster återfinns myntortsmärket ”R”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 82 500 mynt

Utgivningsdatum: Maj 2023

Latvia

Feature: Ukraine Sunflower

Description: The design represents a sunflower, which is one of the national symbols of Ukraine, as Ukraine is one of the biggest sunflower oil producers and exporters worldwide. Since the start of the war in Ukraine, the sunflower has become a global symbol for peace. For the first time sunflowers were used as a peace symbol in the summer of 1996. Then they were planted in a military base near Pervomaysk, approximately 155 miles south of the capital Kyiv. Now sunflowers are used as a symbol of peace and support to Ukraine worldwide. At the top, in semi-circle, is the inscription ‘SLAVA UKRAINAI!’ (Glory to Ukraine) and at the bottom, in semi-circle, is the name of the issuing country ‘LATVIJA’ followed by the year of issuance ‘2023’. The author of the design is the Latvian artist Krišs Salmanis. The coin’s outer ring bears the 12 stars of the European flag.

Issuing volume: 415 000 coins

Issuing date: May 2023

Finland

Tema: Finlands första naturskyddslag 100 år

Beskrivning: Åtsidan visar en stiliserad skalbagge. Omskriften upptill lyder ”LUONNONSUOJELU” och nedtill ”NATURSKYDD” följt av utgivningsåret ”2023”. Till höger i det inre fältet anges landskoden ”FI” och till vänster återfinns det finska myntverkets myntmärke, ett lejon. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 400 000

Utgivningsdatum: Våren 2023

San Marino

Tema: 500-årsminnet av konstnären Peruginos död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bild på jungfru Maria och Jesusbarnet, ett utsnitt ur Peruginos målning ”Madonna med barnet mellan den helige Sebastian och Johannes döparen”, som hänger i Uffizierna i Florens. Till vänster i omskrift ”PERUGINO”, vidare årtalen ”1523” och ”2023” samt myntortsmärket ”R”. Till höger i omskrift namnet på det utgivande landet ”SAN MARINO” och längst ner till höger återfinns formgivaren Maria Angela Cassols initialer, MAC. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 56 000 mynt

Utgivning: April 2023

Litauen

Tema: Tillsammans med Ukraina

Beskrivning: Åtsidan upptas nedtill av en stiliserad solros med kronblad i form av människosilhuetter som håller varandras händer, som omfamnar och skyddar varandra som ett uttryck för enhet, stöd och för gemenskapens kraft. Ovan till höger syns några svävande fåglar. Solrosen är utformad som den uppgående solen – en förhoppning om en ny början, fågelns flykt, frihet, hopp och mod – som människor som övervinner sina omständigheter och vägrar att bli påtvingade någon annans vilja, och som en symbol för dem som offrat sina liv och vilkas själar lämnar dem. Ovanför motivet finns i omskrift präglingsåret ”2023”, det utgivande landets namn ”LIETUVA” och i solrosen ”KARTU SU UKRAINA” (tillsammans med Ukraina) samt det litauiska myntverkets myntmärke. Myntet är utformat av Eglė Žemaitė. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivningsdatum: Första kvartalet 2023

Spanien

Tema: Unesco-världsarvet: Cáceres

Beskrivning: Cáceres gamla stadskärna är belägen i den autonoma regionen Extremadura i västra delen av Iberiska halvön och registrerades på världsarvslistan på grund av sina unika historiska särdrag som vittnar om mycket varierande och motstridiga influenser, alltifrån medeltiden till den klassiska perioden. Impulser har bland annat kommit från nordeuropeisk gotik, morisk stil, italiensk renässans samt nya världens konst. Åtsidans inre fält upptas av en panoramabild över monumentalbyggnaderna vid stadens huvudtorg. Ovan i omskrift det utgivande landets namn ”ESPAÑA” och därunder präglingsåret ”2023”. Uppe till höger ett myntmärke i form av ett krönt M, som står för Spaniens myntverk i Madrid. Längst ned i omskrift ”CÁCERES”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 500 000

Utgivningsdatum: Första kvartalet 2023

Tyskland

Tema: 1275-årsjubileet av Karl den stores födelse (748–814), frankernas konung och det heliga romerska rikets kejsare

Beskrivning: Åtsidans formgivning utgörs av en kombination av två element, dels Karl den stores monogram och dels den oktogon som katedralen i Aachen bildar. De två motiven är skickligt förenade i ett egenartat konstverk vars styrka ligger i den dynamik och tredimensionalitet som uppstår. Den är en uppfinningsrik hyllning till en enastående person i Europas historia. Omskriften ovan lyder ”KARL DER GROßE” (Karl den store). Nedan till vänster anges utgivningsåret ”2023” och till höger det utgivande landets landskod ”D” och myntortsmärke för något av Tysklands myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) samt dessutom formgivarens initialer (”TW”). I omskrift längst ned årtalen ”748–814”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 20 000 000

Utgivningsdatum: Mars 2023

Slovakien

Tema: Hundraårsjubileet av den första blodtransfusionen i Slovakien

Beskrivning: Åtsidans mitt visar ett liksidigt kors, vilket är en internationellt erkänd symbol för medicinsk vård, hopp och mänsklighet. Var och en av de fyra blodgrupperna finns inskriven i vardera korsarm: A, B, 0 och AB. Inne i korset finns ytterligare två liksidiga kors, det ena inuti det andra, med en blodsdroppe i mitten. Runt korset syns nederdelen av åtta provrör, som vart och ett innehåller en stiliserad blodsdroppe. Mellan varje rör finns en blodsdroppe i relief. Till höger om det nedre provröret återfinns initialerna ”MP”, som avser den nationella sidans formgivare Mária Poldaufová. Till vänster finns myntmärket för myntverket i Kremnica (Mincovňa Kremnica), bestående av bokstäverna ”MK” placerade mellan två myntstampar. Upptill återfinns en omskrift som lyder ”PRVÁ TRANSFÚZIA KRVI 1923 – 2023” (den första blodtransfusionen), och nedtill namnet på det utgivande landet ”SLOVENSKO”, med en punkt på ömse sidor som skiljer den från den övre omskriften. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivningsdatum: Mars 2023

Luxemburg

Tema: Luxemburgs parlament (deputerandekammaren) grundades för 175 år sedan.

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av storhertig Henris halsbild en face och till höger av deputerade­kammarens byggnad. Ovanför byggnaden syns årtalet ”1848” och inskriften ”CHAMBRE” och längs byggnadens högra sida ”DES DÉPUTÉS”. Nedtill återfinns det utgivande landets namn ”LUXEMBOURG” och utgivningsåret ”2023”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivningsdatum: Februari 2023

Luxemburg

Tema: Storhertig Henris 25-åriga ledamotskap i Internationella olympiska kommittén


Beskrivning: Åtsidan upptas av en halsbild av storhertig Henri blickande åt höger i riktning mot siffran ”25”. Flera piktogram föreställande olympiska sporter syns ovanför och till höger om halsbilden. Under halsbilden syns tre överlappande gyllene cirklar. Längst ner till höger återfinns texten ”MEMBER VUM INTERNATIONALEN OLYMPESCHE KOMMITEE”. Lodrätt till vänster finns namnet på det utgivande landet ”LËTZEBUERG” samt ”GROUSSHERZOG HENRI”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor. 

Myntupplaga: 500 000 

Utgivningsdatum: Februari 2023

Frankrike

Tema: Olympiska spelen i Paris 2024

Beskrivning: Hundra år efter OS i Paris 1924 kommer den franska huvudstaden 2024 åter att stå värd för de olympiska sommarspelen. Med ett år kvar fortsätter Monnaie de Paris att uppmärksamma nedräkningen till invigningen av spelen genom att lyfta fram OS och Paris långa historia. Det är ett evenemang som med gradvis ökande intensitet ger gensvar över hela världen fram till invigningsdagen och de senaste åren har redan flera 2-eurominnesmynt getts ut med OS som tema. Åtsidan upptas av såningskvinnan, en nationalgestalt och ikon inom fransk myntkonst, som med en alludering till de antika olympiska spelen här utövar det slags knytnävskamp som var föregångaren till boxning. Bakom kvinnogestalten syns Pont-Neuf med omgivningar – en symbol för Ile de la Cité-kvarteren som utgör en viktig del av det parisiska stadslandskapet. I bakgrunden tecknas konturerna av en löparbana med symbolen för OS i Paris 2024 infogad till höger. Präglingsår, det utgivande landets landskod ”RF” och myntmärkena återfinns under ett av brospannen, på broräcket och i floden Seine. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 260 000 mynt

Utgivning: Januari 2023

Italien

Tema: Italienska flygvapnets 100-årsjubileum

Beskrivning: Åtsidan upptas av logotypen för flygvapnets hundraårsjubileum. Till vänster därom syns bokstaven ”R”, som står för myntverket i Rom, och ovanför logotypen återfinns bokstäverna ”RI”, som är en förkortning av det utgivande landets namn. Nedan i omskrift ”AERONAUTICA MILITARE” och därefter snedställt ”2023” ”1923”. Till höger om mittmotivet anges initialerna ”VdS” för formgivaren Valerio de Seta. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000

Utgivningsdatum: Januari 2023

Italien

Tema: 150-årsminnet av författaren Alessandro Manzonis död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bröstbild av Alessandro Manzoni, inspirerad av det porträtt som fanns på 100 000-liresedeln från 1967. Till vänster därom ”RI”, förkortningen för det utgivande landets namn, årtalen ”1873–2023”, dvs. det år författaren avled respektive präglingsåret, samt omskriften ”ALESSANDRO MANZONI”. Till höger ”R”, som avser myntverket i Rom, samt ”AV”, formgivaren Antonio Vecchios initialer. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000

Utgivningsdatum: Januari 2023

Tyskland

Tema: Delstatsserien – Hamburg

Beskrivning: Åtsidan upptas av konserthallen Elbphilharmonie, Hamburgs nyaste landmärke. Den imponerande och detaljerade bilden av konsert­byggnaden som syns med den havsnära stadssiluetten som bakgrund symboliserar delstaten Hamburg på ett synnerligen övertygande sätt. Till vänster om byggnaden syns det utgivande landets landskod, ”D”, årtalet ”2023” och respektive myntortsmärke (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”). Till höger anges formgivarens initialer och längst ned återfinns inskriften ”HAMBURG”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 000 000

Utgivningsdatum: Januari 2023