Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

2 euro piemiņas monētas – 2023. gads

Monētu aprakstiem šajā lapā izmantota informācija no "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša", tāpēc tie var nedaudz atšķirties no citiem šajā interneta vietnē publicētajiem materiāliem.

Andora

Motīvs: vasaras saulgriežu uguns festivāli Pirenejos

Apraksts. Vasaras saulgriežu uguns festivāli 2015. gadā tika iekļauti UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā. Tie ir tradicionāli un populāri svētki, ko katru gadu plaši atzīmē Andorā. Dizainparaugā attēlots cilvēks ("fallaire"), kas tērpies tradicionālā apmetnī un zīmē uguns loku ar lāpu ("falla"). Lāpa ir galvenais festivāla elements un sastāv no koka mizas, pēc aizdedzināšanas lāpu enerģiski griež, zīmējot lielus uguns apļus. Dizainparauga fonā esošo līniju grafiskā kompozīcija attēlo vasaras saulgriežus, kopā ar emitentvalsts nosaukumu "ANDORRA" un gadu "2023". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 70 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada pēdējais ceturksnis

Andora

Motīvs: 30 gadi kopš Andoras Firstistes iestāšanās Apvienoto Nāciju Organizācijā

Apraksts. Apvienoto Nāciju Organizāciju atspoguļo divi simboliski elementi: divas lauru vītnes un globuss, kas veido daļu no attēlotā skaitļa "30", zem tā uzraksts "ANYS" (gadi) un gads "2023". Dizainparauga augšējā daļā ir Andoras ģerbonis un uzraksts "ANDORRA MEMBRE DE LES NACIONS UNIDES" (Andora – Apvienoto Nāciju Organizācijas locekle). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 70 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada pēdējais ceturksnis

Slovēnija

Motīvs: Josiba Plemeļa (Josip Plemelj, matemātiķis un astronoms) 150. dzimšanas diena

Apraksts. Dizainparaugā attēlotas daļas no vienādojuma, ko Josibs Plemeļs atrisināja kā pirmais cilvēks pasaulē. Skaitļi un simboli izkārtoti orbītās, kas attēlo planētu rotāciju, kustību telpā, kā arī atsevišķu neatrisināmu elementu apvienošanu vienā kopumā. Tādā veidā dizainparaugā attēlotas abas Josiba Plemeļa darbības jomas, t. i., matemātika un astronomija. Dizainparaugā ir integrēts uzraksts "JOSIP PLEMELJ 1873", emitentvalsts nosaukums "SLOVENIJA" un emisijas gads "2023". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada decembris

Portugāle

Motīvs: miers

Apraksts. Monēta ir veltīta mieram starp tautām un draudzīgai un savstarpēji izdevīgai līdzāspastāvēšanai. Miera meklējumos ir jāseko kopīgiem centieniem kopīga mērķa sasniegšanai. Tagadējā ļoti polarizētajā ģeopolitiskajā kontekstā šīs monētas mērķis ir palīdzēt atgādināt par nepieciešamību aizsargāt dārgu vērtību, proti, mieru. Dizainparaugā radiāli attēlots vārds "PAZ" (MIERS) 16 oficiālajās valodās, kurās no 2023. gada janvāra runā visās 20 eurozonas valstīs. Augšpusē ir uzraksts "PORTUGAL", kam seko emisijas gads "2023" augšpusē pa labi; augšpusē pa kreisi ir dizainera vārds "José S. Teixeira" un kreisajā pusē – Portugāles monētu kaltuves zīme "CASA DA MOEDA". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 015 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada novembris

Kipra

Motīvs: Kipras Centrālās bankas 60. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā attēloti instrumenti uz mikročipa, kas simbolizē ekonomikas stabilitāti mūsdienu rūpniecības un digitālajā laikmetā un ko nodrošina Kipras Centrālā banka, kura atzīmē 60 pastāvēšanas gadus. Emitentvalsts nosaukums "ΚYΠΡΟΣ KIBRIS" un datumi "1963–2023" ir apakšā. Turklāt monētas valsts puses iekšējā daļā ir ierakstīta frāze "60 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙKHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚYΠΡΟΥ" (t. i., 60 gadi kopš Kipras Centrālās bankas nodibināšanas). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 412 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada 2./3. ceturksnis

Somija

Motīvs: sociālie un veselības pakalpojumi

Apraksts. Dizainparaugā ir attēlota stilizēta Somijas karte. Kreisajā pusē ir uzraksts "LABBŪTĪBA" somu un zviedru valodā. Monētas vidū pa kreisi no centra ir redzams emisijas gads "2023". Apakšējā daļā ir redzama emitentvalsts norāde "FI". Labajā pusē ir attēlota Somijas monētu kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 400 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada rudens

Slovākija

Motīvs: 200. gadadiena, kopš sāka darboties zirgu eksprespasts starp Vīni un Bratislavu

Apraksts. Dizainparaugā kā zirgu eksprespasta starp Vīni un Bratislavu simbols attēlota zirgu vilkta kariete ātrā kustībā, un centrā izvietots taisnstūrveida laukums ar pasta tauri. Zem attēla ierakstīts gads "1823", kad sākta darboties eksprespasts, un zem šī datuma viens virs otra ir pilsētu nosaukumi slovāku valodā "VIEDEŇ" un "BRATISLAVA". Monētas iekšējā apļa apakšā ir emisijas gads "2023", kas no iepriekšējā teksta atdalīts ar horizontālu līniju. Emitentvalsts nosaukums "SLOVENSKO" ir ierakstīts gar dizainparauga augšējo malu. Pa labi no karietes ir attēlota Kremnicas monētu kaltuves (Mincovňa Kremnica) zīme, kas sastāv no burtiem "MK", kuri izvietoti starp divām matricēm. Tieši zem zīmes ir stilizēti iniciāļi "MP", kas norāda uz valsts puses dizaineri Mariju Poldaufovu (Mária Poldaufová). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada oktobris

Beļģija

Motīvs: 75. gadadiena kopš sievietes ieguvušas vēlēšanu tiesības Beļģijā

Apraksts. Dizainparauga centrā attēlota urna uz vēlēšanu zīmes, kas tiek aizpildīta ar zīmuli. Pāri vēlēšanu urnai novietots Veneras simbols (kas apzīmē sievieti/sieviešu dzimumu). Apakšējā kreisajā malā blakus centrālajam attēlam ir uzraksts "75 JAAR ANS". Ap centrālo attēlu ir arī uzraksti nīderlandiešu un franču valodā: "ALGEMEEN VROUWENKIESRECHT" – "SUFFRAGE UNIVERSEL FÉMININ". Apakšējā daļā atrodas dizaineres Īrisas Bruinas (Iris Bruijns) iniciāļi. Tā kā monētas tiks kaltas Nīderlandes Karaliskajā monētu kaltuvē, labajā malā ir attēlota gan Utrehtas monētu kaltuves zīme (kaducejs), gan Beļģijas kaltuves meistara zīme (asteres zieds Erlenmeijera kolbas priekšā), kā arī valsts kods "BE" un gadskaitlis "2023". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 130 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada oktobris

Horvātija

Motīvs: euro kā Horvātijas oficiālās valūtas ieviešana 2023. gada 1. janvārī

Apraksts. Dizainparaugā ir redzams emitentvalsts nosaukums "HRVATSKA" (Horvātija) un emisijas gads "2023", kas ir attēloti horizontāli, kā arī vārdi "ČLANICA EUROPODRUČJA" (eurozonas dalībvalsts), kuri ir izvietoti gar monētas vidusdaļas ārējo malu. Šie uzraksti simboliski veido stilizētu euro simbolu "€". Otrs monētas centrālais motīvs ir Horvātijas īpašais un atpazīstamais simbols – Horvātijai raksturīgais šaha galdiņa raksts, kas ir daļa no Horvātijas Republikas ģerboņa. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 250 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada septembris

Sanmarīno

Motīvs: Lukas Sinjorelli nāves 500. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā centrā attēlots eņģelis, kas ir fragments no San Brizio kapelā Orvjeto katedrālē glabātās Lukas Sinjorelli gleznas "Il Paradiso". Kreisajā pusē ir burts R, kas apzīmē Romas monētu kaltuvi. Pusaplī kreisajā apakšējā pusē ir uzraksts "SIGNORELLI". Labajā pusē ir emitentvalsts nosaukums "SAN MARINO" un augšpusē – gadi "1523 2023". Apakšpusē centrā ir autores Martas Bonifacio iniciāļi "MB". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 56 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada septembris

Portugāle

Motīvs: Pasaules Jauniešu diena

Apraksts. Pasaules Jauniešu diena notika Lisabonā 2023. gada augustā. Tā ir pasaules mēroga to jauniešu pulcēšanās, kas vēlas piedalīties svinīgā tikšanās ar pāvestu un simtiem tūkstošu citu jauniešu, kuriem visā pasaulē ir kopīgi vieni un tie paši vispārējie miera, savienības un brālības principi. Dizainparaugā attēlots svētceļotāja krusts, tam apkārt cilvēkus simbolizējošas figūras, kas atšķiras pēc izmēra un faktūras, – tās izvietotas kā uz zemeslodes. To apakšējā daļā ieskauj divas rokas, simbolizējot to, cik iekļaujoša un universāla ir šī sanākšana. Augšējā malā ir divi uzraksti: "JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE" (PASAULES JAUNIEŠU DIENA portugāļu valodā) un "LISBOA 2023". Apakšējā malā ir Portugāles ģerbonis, uzraksts "PORTUGAL", monētu kaltuves zīme "CASA DA MOEDA" (Portugāles monētu kaltuves nosaukums) un dizainera vārds "JOÃO DUARTE". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 015 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūlijs

Īrija

Motīvs: 50. gadadiena kopš Īrijas pievienošanās Eiropas Savienībai

Apraksts. Dizainparaugā ir attēlots modificēts programmas "EU50" logotips, ko valdības struktūras izmanto, lai popularizētu pasākumus, ar kuriem atzīmē 50. gadadienu kopš Īrijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Emitentvalsts nosaukums "ÉIRE" ir redzams virs logotipa. Ir attēlots gadskaitlis "1973", kas ir gads, kurā Īrija pievienojās Eiropas Savienībai, kā arī gadskaitlis "2023" – monētas emisijas gads. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūlijs

Grieķija

Motīvs: Marijas Kallasas dzimšanas 100. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā attēlots leģendārās grieķu dziedātājas (soprāns) Marijas Kallasas (Maria Callas) portrets. Gar iekšējo malu ir uzraksts "100 YEARS FROM THE BIRTH OF MARIA CALLAS", savukārt labajā pusē ir kalšanas gads "2023" un stilizēts palmas lapas attēls (Grieķijas monētu kaltuves zīme); zem portreta ir uzraksts "HELLENIC REPUBLIC". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 750 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūlijs

Grieķija

Motīvs: Konstantīna Karateodori dzimšanas 150. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā attēlots grieķu matemātiķa Konstantīna Karateodori (Constantin Carathéodory) portrets. Gar iekšējo malu kreisajā pusē ir uzraksts "CONSTANTIN CARATHÉODORY 1873–1950", savukārt labajā pusē ir kalšanas gads "2023" un stilizēts palmas lapas attēls (Grieķijas monētu kaltuves zīme); zem portreta ir uzraksts "HELLENIC REPUBLIC". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 750 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūlijs

Igaunija

Motīvs: Igaunijas nacionālais putns – bezdelīga

Apraksts. Dizainparaugā attēlots bezdelīgas siluets, un augšā labajā pusē puslokā ir uzraksts "HIRUNDO RUSTICA" (bezdelīga latīņu valodā). Apakšējā daļā ir norādīts emitentvalsts nosaukums "EESTI" un zem tā emisijas gads "2023". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada 2. ceturksnis

Francija

Motīvs: Pasaules kauss regbijā Francijā 2023. gadā

Apraksts. Sakarā ar Pasaules kausa izcīņu regbijā, kas notiks Francijā, monētu kaltuve Monnaie de Paris godina regbiju un šīs sacensības, kurās piedalīsies komandas no divdesmit valstīm. Dizainparaugā ir redzams stilizēts regbija spēlētājs, kas izdara piespēli. Fonā redzamais regbija laukums ir zemeslode, uz kuras atrodas regbija vārti. Šis attēls ir daļa no iedomātas regbija galaktikas, kurā pārējās planētas ir ovālas. Sacensību emblēma ir attēlota blakus spēlētājam, savukārt sacensības nosaukums ir redzams puslokā dizainparauga iekšpusē. Zem attēla labajā pusē ir redzama emitentvalsts norāde "RF", monētu kaltuves zīme un kaltuves meistara zīme. Kreisajā pusē ir redzams sacensību nosaukums, emitentvalsts "FRANCE" un gads "2023". Dizainparauga iekšpusē puslokā redzamais sacensību nosaukums, kā arī norāde "RF" ir attēloti sacensību oficiālajā burtu fontā, ko sauc "Mobius". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 15 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūnijs

Malta

Motīvs: franču ierašanās Maltā 1798. gadā

Apraksts. 1798. gada jūnijā Napoleons Bonaparts izbeidza Sv. Jāņa ordeņa valdīšanu Maltā. Savas īsās uzturēšanās laikā Maltā Napoleons izveidoja republikas valdību un veica Maltas tiesību aktu un iestāžu rūpīgu reformu. Cita starpā tika atcelta verdzība un muižniecības privilēģijas. Tika izveidota laicīga valsts, un inkvizīcijas tiesa tika slēgta. Tolaik tādas liela apmēra reformas Maltā netika vispārēji pieņemtas, un neilgu laiku pēc tām sākās sacelšanās. Dizainparaugā attēlota Francijas Republikas personifikācija, kāda tā attēlota tā laika oficiālajos uzrakstos. Kreisajā pusē ir uzraksts "225th ANNIVERSARY" (225. gadadiena), kam no augšas uz labo pusi pusaplī seko uzraksts "ARRIVAL OF THE FRENCH IN MALTA" (franču ierašanās Maltā). Apakšā ir emisijas gads "2023". Uzraksti "Liberté" (brīvība) un "Egalité" (vienlīdzība) ir attiecīgi attēla kreisajā un labajā pusē. Uzraksta "Egalité" augšējā kreisajā pusē ir norādīti gadi "1798–2023". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 85 500 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūnijs

Malta

Motīvs: Nikolaja Kopernika dzimšanas 550. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā attēlots Kopernika profila portrets, kā arī stilizēts visuma heliocentrisks attēlojums, kā to ierosināja Koperniks. Augšējā kreisajā pusē ir uzraksts "NICOLAUS COPERNICUS 1473–1543", bet apakšā pa kreisi – emitentvalsts nosaukums "MALTA", kam seko emisijas gads "2023". Apakšā ir arī mākslinieces Danielas Fusko (Daniela Fusco) paraksts "FUSCO". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 95 500 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūnijs

Monako

Motīvs: Prinča Renjē III 100. dzimšanas diena

Apraksts. Dizainparaugā attēlots Prinča Renjē III portrets. Augšpusē puslokā ir emitentvalsts nosaukums "MONACO", kam seko emisijas gads "2023". Apakšā ir uzraksts "RAINIER III", kam seko datums "31 MAI 1923". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 25 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūnijs

Beļģija

Motīvs: jūgendstila gads, kas 2023. gadā notiek Beļģijā

Apraksts. Dizainparaugā attēlots dekoratīvs elements no "Hotel Van Eetvelde" ēkas fasādes. Tā ir simboliska pilsētas māja Briselē, kuru projektējis Beļģijas jūgendstila arhitekts Viktors Horta (Victor Horta) un kas ir atzīta par UNESCO pasaules mantojumu. Šī dekoratīvā elementa izliektās asimetriskās līnijas atspoguļo jūgendstila kustībai raksturīgo dabas iedvesmoto stilu. Šis elements aizpilda monētas apakšējo pusi, augšējā pusē atstājot brīvu vietu, ko aizpilda ar aprakstu "ART NOUVEAU". Labajā malā ir dizaina autores Īrisas Bruinas (Iris Bruijns) iniciāļi. Tā kā monētas tiks kaltas Nīderlandes Karaliskajā monētu kaltuvē, kreisajā malā ir attēlota gan Utrehtas monētu kaltuves zīme (kaducejs), gan Beļģijas kaltuves meistara zīme (asteres zieds Erlenmeijera kolbas priekšā), kā arī valsts kods "BE" un gadskaitlis "2023". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 155 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada jūnijs

Spānija

Motīvs: Spānijas prezidentūra ES Padomē

Apraksts. Dizainparaugā redzami divi attēli. Viens ir ES Padomes Spānijas prezidentūras logotips. Ap logotipu ir uzraksti "ESPANA 2023 – PRESIDENCIA ESPANOLA" un "CONSEJO DE LA UNION EUROPEA" ("Spānija 2023 – Spānijas prezidentūra" un "Eiropas Savienības Padome"). Apakšā esošais otrs attēls ir "Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda" monētu kaltuves zīme ar kronīti "M". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 500 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada 1. jūnijs

Vatikāns

Motīvs: Alesandro Mandzoni (Alessandro Manzoni) nāves 150. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā attēlots Mandzoni portrets, rakstāmspalva un meistardarba "I Promessi Sposi" sākums. Augšā, no kreisās puses uz labo pusi puslokā ir uzraksts "CITTÀ DEL VATICANO". Apakšā ir uzraksts "Alessandro Manzoni" un zem tā – datumi "1873◦2023". Kreisajā pusē ir monētu kaltuves zīme "R". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 82 500 monētu

Emisijas datums: 2023. gada maijs

Vatikāns

Motīvs: Pjetro Perudžīno (Pietro Perugino) nāves 5. simtgade

Apraksts. Dizainparaugā attēlots Perudžīno portrets un freskas "Kristības" fragments no Siksta kapelas Vatikānā. Augšā labajā pusē puslokā ir uzraksts "CITTÀ DEL VATICANO". Apakšā ir uzraksts "PERUGINO" un zem tā – datumi "1523◦2023". Kreisajā pusē ir monētu kaltuves zīme "R". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 82 500 monētu

Emisijas datums: 2023. gada maijs

Latvia

Feature: Ukraine Sunflower

Description: The design represents a sunflower, which is one of the national symbols of Ukraine, as Ukraine is one of the biggest sunflower oil producers and exporters worldwide. Since the start of the war in Ukraine, the sunflower has become a global symbol for peace. For the first time sunflowers were used as a peace symbol in the summer of 1996. Then they were planted in a military base near Pervomaysk, approximately 155 miles south of the capital Kyiv. Now sunflowers are used as a symbol of peace and support to Ukraine worldwide. At the top, in semi-circle, is the inscription ‘SLAVA UKRAINAI!’ (Glory to Ukraine) and at the bottom, in semi-circle, is the name of the issuing country ‘LATVIJA’ followed by the year of issuance ‘2023’. The author of the design is the Latvian artist Krišs Salmanis. The coin’s outer ring bears the 12 stars of the European flag.

Issuing volume: 415 000 coins

Issuing date: May 2023

Somija

Motīvs: Somijas pirmais Dabas aizsardzības likums

Apraksts. Uz monētas ir redzama stilizēta vabole. Augšējā daļā puslokā ir izvietots uzraksts "DABAS AIZSARDZĪBA" somu valodā, savukārt apakšējā daļā puslokā ir uzraksts "DABAS AIZSARDZĪBA" zviedru valodā un emisijas gads "2023". Monētas iekšējās daļas labajā pusē ir redzams uzraksts "FI". Monētas iekšējās daļas kreisajā pusē ir attēlota Somijas monētu kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 400 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada pavasaris

Sanmarīno

Motīvs: Perudžīno nāves 500. gadadiena

Apraksts. Dizainparauga centrā attēlota Jaunava Marija ar Jēzusbērnu, kas ir fragments no Ufici galerijā Florencē glabātās Perudžīno gleznas "Madonna ar bērnu, Svētais Sebastjans un Svētais Jānis Kristītājs". Kreisajā pusē ir uzraksts "PERUGINO", datumi "1523" un "2023" un monētu kaltuves zīme "R". Labajā pusē ir emitentvalsts nosaukums "SAN MARINO", un apakšējā labajā pusē ir autores Marijas Andželas Kasolas (Maria Angela Cassol) iniciāļi "MAC". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 56 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada aprīlis

Lietuva

Motīvs: kopā ar Ukrainu

Apraksts. Dizainparauga centrā ir redzama stilizēta saulespuķe, kuras ziedlapiņas līdzinās cilvēku siluetiem, kas sadodas rokās un apskauj viens otru, viens otru aizsargājot, iemiesojot vienotību, atbalstu un spēku kopā esot. Izmantojot mākslinieciskus līdzekļus, saulespuķe ir attēlota kā austoša saule, kā cerība jaunam sākumam, brīvībai, drosmei, kā cilvēki, kas pārvar jebkādus šķēršļus, nekad nepieņemot uzspiestu varu, kā piemiņa tiem, kuri ziedojuši savu dzīvību un viņu aizgājušajām dvēselēm. Dizainparaugu ieskauj uzraksti "LIETUVA", "KARTU SU UKRAINA" (KOPĀ AR UKRAINU), emisijas gads "2023" un Lietuvas monētu kaltuves zīme. Monētu dizaina autore ir Egle Žemaite (Eglė Žemaitė). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada 1. ceturksnis

Spānija

Motīvs: UNESCO – Kaseresa

Apraksts. Kaseresas (Cáceres) vecpilsēta ir pilsētas daļa, kas atrodas Estremaduras autonomajā apgabalā Pireneju pussalas rietumu daļā. Tā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma vietu sarakstā tādēļ, ka ir unikāla savu vēsturisko iezīmju dēļ, kuras (aptverot laikposmu no viduslaikiem līdz klasiskajam laikmetam) liecina par ļoti daudzveidīgu un pretrunīgu ietekmi, piemēram, par ziemeļu gotikas, islāma, Itālijas Renesanses un Jaunās pasaules mākslas ietekmi. Dizainparaugā ir redzama vecpilsētas monumentālā kompleksa, it īpaši centrālā laukuma, panorāma. Augšējā pusē ar lielajiem burtiem rakstīts "ESPAÑA" un minēts monētas izkalšanas gads "2023". Augšējā labajā pusē ir redzama kaltuves zīme. Apakšējā daļā ar lielajiem burtiem rakstīts "CÁCERES". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 500 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada 1. ceturksnis

Vācija

Motīvs: Kārļa Lielā, franku karaļa un Svētās Romas imperatora (748.–814.), dzimšanas 1275. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā ir apvienoti divi laikmetīgi elementi – Kārļa Lielā monogramma un Āhenes katedrāles oktagons. Abi motīvi ir nemanāmi sapludināti īpašā mākslas darbā. Dizainparauga spēks ir tā dinamiskā, trīsdimensiju kvalitāte. Kopumā tas ir inovatīvs cildinājums izcilai personai Eiropas vēsturē. Monētas iekšējā apļa augšdaļā ir arī uzraksts "KARL DER GROßE" (Kārlis Lielais), savukārt apakšējā pusē – emisijas gads "2023", gadskaitļi "748–814", Vācijas (emitentvalsts) kods "D", attiecīgās monētu kaltuves zīme ("A", "D", "F", "G" vai "J") un mākslinieka iniciāļi ("TW"). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 20 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada marts

Slovākija

Motīvs: 100. gadadiena kopš pirmās asins pārliešanas Slovākijā

Apraksts. Dizainparaugā attēlots vienādmalu krusts, kas ir starptautiski atzīts medicīniskās palīdzības, cerību un cilvēcības simbols. Uz katras no krusta taisnēm ir ierakstīta viena no četrām asins grupām: A, B, 0, un AB. Krusta iekšpusē ir vēl divi vienādmalu krusti (viens iekš otra), savukārt šā attēla centrā ir redzams asins piliens. Ap centrālo krustu ir attēlotas astoņu mēģeņu apakšdaļas, kuras atrodas vienādā attālumā viena no otras un katrā no tām ir ievadīts stilizēts asins piliens. Starp katru no mēģenēm reljefā ir redzams asins piliens. Pa labi no apakšējās mēģenes ir stilizēti iniciāļi "MP" – atsauce uz monētas valsts puses dizaina autori Mariju Poldaufovu (Mária Poldaufová); kreisajā pusē ir attēlota Kremnicas monētu kaltuves (Mincovňa Kremnica) zīme, kas sastāv no burtiem "MK", kuri izvietoti starp divām spiednēm. Ap lielāko daļu monētas iekšējās daļas malas ir uzraksts "PRVÁ TRANSFÚZIA KRVI 1923 – 2023" (tulkojumā no slovāku valodas "pirmā asins pārliešana"). Iekšējās daļas malas apakšdaļā ir redzams emitentvalsts nosaukums "SLOVENSKO", un punkts abās pusēs to atdala no uzraksta. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada marts

Luksemburga

Motīvs: Luksemburgas parlamenta 175. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā kreisajā pusē redzama lielhercoga Anrī ģīmetne, savukārt labajā pusē – Deputātu palātas ēka. Virs ēkas un tās labajā pusē ir redzams gadskaitlis "1848" un teksts "Chambre des députés". Lejasdaļā centrā ir norādīts emitentvalsts nosaukums "LUXEMBOURG", kā arī emisijas gads "2023". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada februāris

Luksemburga

Motīvs: lielhercoga Anrī dalības Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā 25. gadadiena


Apraksts. Dizainparaugā attēlota lielhercoga Anrī ģīmetne, kura skats ir vērsts uz labo pusi un uz skaitli "25". Blakus ģīmetnei ir redzamas vairākas olimpisko sporta veidu piktogrammas. Zem ģīmetnes ir trīs savā starpā saistīti apļi, kas papildina dizainparaugu. Apakšējā daļā labajā pusē ir teksts "MEMBER VUM INTERNATIONALEN OLYMPESCHE KOMMITEE". Kreisajā pusē ir redzams valsts nosaukums "LËTZEBUERG", kā arī teksts "GROUSSHERZOG HENRI". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes. 

Emisijas apjoms: 500 000 monētu 

Emisijas datums: 2023. gada februāris

Francija

Motīvs: olimpiskās spēles Parīzē 2024. gadā

Apraksts. Simt gadus pēc tam, kad Parīzē 1924. gadā notika olimpiskās spēles, Francijas galvaspilsēta 2024. gadā atkal rīkos vasaras olimpiskās spēles. Gadu pirms olimpisko spēļu sākuma monētu kaltuve Monnaie de Paris turpina gatavošanos svinībām, skaitot laiku līdz olimpiskajām spēlēm un izceļot gan savu, gan Parīzes mantojumu. Olimpiskās spēles ir notikums ar starptautisku skanējumu, kas gados pirms tā sākuma pakāpeniski kļūst plašāks, un pēdējos gados jau ir emitētas vairākas 2 euro piemiņas monētas, kuras veltītas olimpiskajām spēlēm. Monētas dizainparaugā ir attēlota Sējēja – Francijas nacionālais tēls un numismātikas ikona, kas nodarbojas ar modernā boksa priekšteci, proti, dūru cīņu, kas ir atsauce uz antīkajām olimpiskajām spēlēm. Viņas siluets ir redzams priekšplānā Jaunajam tiltam (Pont-Neuf) un tā apkārtnei, kura ir raksturīga Ile de la Cité rajonam – nozīmīgam Parīzes ainavas elementam. Fonā ir redzams vieglatlētikas skrejceļš, un tā labajā pusē attēlota Parīzes 2024. gada olimpisko spēļu emblēma. Zem arkas, uz tilta margām un Sēnas upē ir redzams gadskaitlis, burti "RF" un monētu kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 260 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada janvāris

Itālija

Motīvs: gaisa spēku 100. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā ir attēlots gaisa spēku simtgades logotips. Kreisajā pusē ir burts "R", ar ko apzīmē Romas monētu kaltuvi; augšējā daļā attēlots Itālijas Republikas akronīms "RI"; apakš  – puslokā izkārtots uzraksts "AERONAUTICA MILITARE"; labajā pusē ir redzami dizainparauga autora Valērio de Setas (Valerio De Seta) iniciāļi "VdS". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 3 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada janvāris

Itālija

Motīvs: Alesandro Mandzoni nāves 150. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā attēlots Alesandro Mandzoni (Alessandro Manzoni) portrets pusaugumā, un tam iedvesmas avots ir itāļu rakstnieka attēls, kas redzams uz 1967. gadā emitētās 100 000 liru banknotes. Kreisajā pusē attēlots Itālijas Republikas akronīms "RI", datumi "1873–2023", kas attiecīgi ir rakstnieka nāves un monētas emisijas gadi, un puslokā izkārtots uzraksts "ALESSANDRO MANZONI". Labajā pusē – Romas monētu kaltuves zīme "R" un monētas dizainparauga autora Antonio Vekjo (Antonio Vecchio) iniciāļi "AV". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 3 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada janvāris

Vācija

Motīvs: sērija "Vācijas federālās zemes", Hamburga

Apraksts. Dizainparaugā attēlota Elbas filharmonijas (Elbphilharmonie) koncertzāle, kas ir jaunākais akcents Hamburgas ainavā. Koncertzāles iespaidīgais un detalizētais attēlojums uz piejūras pilsētas ainavas fona sniedz ārkārtīgi pārliecinošu liecību par Hamburgas federālo zemi. Monētas iekšējās daļas kreisajā pusē ir redzams Vācijas (emitentvalsts) kods "D", gadskaitlis "2023" un attiecīgās monētu kaltuves zīme ("A", "D", "F", "G" vai "J"). Labajā pusē attēloti mākslinieka iniciāļi, savukārt apakšdaļā ir uzraksts "HAMBURG" Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 30 000 000 monētu

Emisijas datums: 2023. gada janvāris