European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Dvoueurové pamětní mince určené k oběhu – 2023

Popisy uvedené na této stránce vycházejí z informací v Úředním věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Kypr

Pamětní motiv: 60. výročí založení Kyperské centrální banky

Popis: Návrh vyobrazuje nářadí na mikročipu symbolizující stabilitu hospodářství v současné moderní průmyslové a digitální éře zajištěnou Kyperskou centrální bankou, která slaví 60 let své existence. V dolní části mince je uveden název vydávající země „ΚYΠΡΟΣ KIBRIS“ a léta „1963–2023“. Kromě toho je na vnitřní straně národní strany mince vyražena věta „60 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙKHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚYΠΡΟΥ“ (tj. 60 let od založení Kyperské centrální banky). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 412 000 mincí

Datum emise: druhé/třetí čtvrtletí roku 2023

Finsko

Pamětní motiv: Sociální a zdravotnické služby

Popis: Návrh zobrazuje stylizovanou mapu Finska. Nalevo je vyražen nápis „ZDRAVÍ A POHODA“ ve finštině a švédštině. Mírně nalevo od středu mince je rok vydání „2023“. Dole je označení vydávající země „FI“. Na pravé straně mince je mincovní značka finské mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 400 000 mincí

Datum emise: podzim 2023

Chorvatsko

Pamětní motiv: zavedení eura jako oficiální měny Chorvatska dne 1. ledna 2023

Popis: Na návrhu je název vydávající země „HRVATSKA“ (Chorvatsko) a rok emise „2023“, které jsou uvedeny horizontálně, a dále slova „ČLANICA EUROPODRUČJA“ (člen eurozóny), která jsou vyryta podél vnějšího okraje středu mince. Tyto nápisy symbolicky tvoří stylizovaný symbol eura „€“. Dalším ústředním motivem mince je chorvatská šachovnice, charakteristický a rozpoznatelný symbol Chorvatska, který je součástí znaku Chorvatské republiky. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 250 000 mincí

Datum emise: září 2023

San Marino

Pamětní motiv: 500. výročí úmrtí Lucy Signorelliho

Popis: Ve středu mince je znázorněn anděl, detail z malby „Il Paradiso“ Lucy Signorelliho, která se zachovala v kapli sv. Brizia v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Orvietu. Na levé straně mince je písmeno R označující římskou mincovnu. V půlkruhu vlevo dole je slovo „SIGNORELLI“. Na pravé straně mince je název vydávající země „SAN MARINO“ a v horní části roky „1523 2023“. Dole ve střední části jsou iniciály umělkyně Marty Bonifacio, MB. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 56 000 mincí

Datum emise: září 2023

Irsko

Pamětní motiv: 50. výročí členství Irska v Evropské unii

Popis: Návrh zobrazuje změnu loga programu „EU50“, které ministerstva používají k propagaci akcí u příležitosti 50. výročí členství Irska v EU. Nad logem je název vydávající země „ÉIRE“. Dále je na minci uveden rok „1973“, kdy Irsko vstoupilo do EU, a rok „2023“ jakožto rok vydání mincí. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Issuing volume: 500 000 mincí

Datum emise: červenec 2023

Řecko

Motiv: 100 let od narození Marii Callasové

Popis: Návrh zobrazuje portrét legendární řecké sopranistky Marii Callasové. Podél vnitřního okraje mince je vyražen nápis „100 LET OD NAROZENÍ MARII CALLASOVÉ“ a vpravo rok ražby „2023“ a palmeta (mincovní značka řecké mincovny); pod portrétem je nápis „HELÉNSKÁ REPUBLIKA“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: červenec 2023

Řecko

Motiv: 150 let od narození Constantina Carathéodoryho

Popis: Návrh zobrazuje portrét řeckého matematika Constantina Carathéodoryho. Podél levého vnitřního okraje mince je vyražen nápis „CONSTANTIN CARATHÉODORY 1873–1950“ a vpravo rok ražby „2023“ a palmeta (mincovní značka řecké mincovny); pod portrétem je nápis „HELÉNSKÁ REPUBLIKA“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: červenec 2023

Estonsko

Motiv: estonský národní pták – vlaštovka obecná

Popis: Návrh znázorňuje siluetu vlaštovky obecné a v jeho pravé horní části je v půlkruhu vyražen nápis „HIRUNDO RUSTICA“ (latinsky vlaštovka obecná). Dole je umístěn název vydávající země „EESTI“ a pod ním je uveden rok vydání mince „2023“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: druhé čtvrtletí 2023

Francie

Motiv: mistrovství světa v ragby ve Francii v roce 2023

Popis: Pařížská mincovna (Monnaie de Paris) u příležitosti mistrovství světa v ragby, které se bude konat ve Francii, oslavuje ragby a tuto soutěž, na níž se utkají týmy dvaceti zemí. Návrh znázorňuje stylizovaného ragbyového hráče, který přihrává spoluhráčovi. V pozadí je ragbyové hřiště v podobě zeměkoule, na které jsou umístěné ragbyové branky. Vyobrazení je součástí imaginární ragbyové galaxie s oválnými planetami. Vedle hráče se nachází logo soutěže a její název je vyražen okolo vzoru. Napravo pod vyobrazením je označení vydávající země „RF“, mincovní značka a značka rytce. Na levé straně je název soutěže, vydávající země „FRANCE“ a rok „2023“. Název soutěže obklopující návrh, jakož i označení „RF“ jsou vyryty oficiálním písmem akce nazvaném Mobius. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 15 milionů mincí

Datum emise: červen 2023

Malta

Motiv: Příchod Francouzů na Maltu v roce 1798

Popis: V červnu 1798 Napoleon Bonaparte ukončil vládu Řádu svatého Jana na Maltě. Během svého krátkého pobytu na Maltě Napoleon nastolil republikové zřízení a provedl důkladnou reformu maltských zákonů a institucí. Mimo jiné zrušil otroctví a výsady šlechty. Byl ustaven laický stát a inkviziční tribunál byl uzavřen. Napoleonovy dalekosáhlé reformy nebyly v té době Malťany univerzálně přijímány a ti se zanedlouho vzbouřili. Návrh znázorňuje personifikaci Francouzské republiky, jak byla vyobrazována na hlavičkách úředních spisů dané doby. Na levé straně mince je nápis „225th ANNIVERSARY“ (225. VÝROČÍ) následovaný nápisem v půlkruhu „ARRIVAL OF THE FRENCH IN MALTA“ (PŘÍCHOD FRANCOUZŮ NA MALTU). Na spodní straně mince je uveden rok emise „2023“. Po levé a pravé straně obrázku jsou vyraženy nápisy „Liberté“(svoboda) a „Egalité“ (rovnost). Nalevo nahoře od nápisu „Egalité“ jsou data „1798–2023“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 85 500 mincí

Datum emise: červen 2023

Malta

Motiv: 550. výročí narození Mikuláše Koperníka

Popis: Mince vyobrazuje portrét Koperníka z profilu a stylizované heliocentrické znázornění vesmíru, jak jej navrhl sám Koperník. Vlevo nahoře je nápis „NICOLAUS COPERNICUS 1473–1543“ a vlevo dole je název vydávající země „MALTA“ následovaný rokem emise „2023“. V dolní části je také podpis umělkyně Daniely Fusco „FUSCO“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 95 500 mincí

Datum emise: červen 2023

Belgie

Motiv: „Rok secese“, který se koná v roce 2023 v Belgii

Popis: Návrh zobrazuje dekorativní detail z fasády ikonického městského domu „Hotel Van Eetvelde“ v Bruselu, který navrhl belgický secesní architekt Victor Horta a byl zařazen mezi památky světového dědictví UNESCO. Zakřivené asymetrické linie tohoto dekorativního detailu odrážejí charakteristický styl secesního hnutí inspirovaného přírodou. Tento detail vyplňuje spodní polovinu mince a ponechává tak v horní polovině volné místo, které vyplňuje nápis „ART NOUVEAU“. Zcela vpravo se nachází iniciály autorky návrhu Iris Bruijnsové. Vzhledem k tomu, že mince bude razit nizozemská královská mincovna, je zcela vlevo umístěna značka utrechtské mincovny, Merkurova hůl, společně s úřední značkou belgické mincovny, květem astry před Erlenmeyerovou baňkou, kódem země BE a letopočtem 2023. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 155 000 mincí

Datum emise: červen 2023

Španělsko

Motiv: Španělské předsednictví Rady EU

Popis: Návrh je tvořen dvěma obrázky. Prvním z nich je logo španělského předsednictví Rady EU. Kolem loga jsou umístěny tyto popisky: „ESPAÑA 2023 – PRESIDENCIA ESPAÑOLA“ a „CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA“ (Španělsko 2023 – španělské předsednictví a Rada Evropské unie). Druhý obrázek se nachází ve spodní části: jedná se o značku mincovny Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, kterou tvoří písmeno „M“ s korunkou. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 500 000 mincí

Datum emise: 1. června 2023

Vatikán

Pamětní motiv: Pětisté výročí úmrtí Pietra Perugina

Popis: Na minci je vyobrazen Peruginův portrét a detail z fresky Křest Krista nacházející se v Sixtinské kapli ve Vatikánu. V horní části vpravo je v půlkruhu uveden nápis „CITTÀ DEL VATICANO“. V dolní části je nápis „PERUGINO“ a pod ním data „1523◦2023“. Na levé straně je mincovní značka „R“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 82 500 mincí

Datum emise: květen 2023

Vatikán

Pamětní motiv: 150. výročí úmrtí Alessandra Manzoniho

Popis: Na minci je vyobrazen Manzoniho portrét, pero a začátek jeho mistrovského díla „I Promessi Sposi“. V horní části je zleva doprava v půlkruhu uveden nápis „CITTÀ DEL VATICANO“. V dolní části je nápis „Alessandro Manzoni“ a pod ním data „1873◦2023“. Na levé straně je mincovní značka „R“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 82 500 mincí

Datum emise: květen 2023

Finsko

Pamětní motiv: První finský zákon o ochraně přírody

Popis: Motivem mince je stylizovaný brouk. Ve vrchním půlkruhu je nápis „OCHRANA PŘÍRODY“ ve finštině a ve spodním půlkruhu je nápis „OCHRANA PŘÍRODY“ ve švédštině a rok vydání „2023“. Na pravé straně středu mince je nápis „FI“. Na levé straně středu mince je značka finské mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 400 000 mincí

Datum emise: jaro 2023

San Marino

Motiv: 500. výročí úmrtí Perugina

Popis: Ve středu návrhu je vyobrazena Panna Marie s Ježíškem, detail z Peruginovy malby „Madonna s dítětem, svatým Šebastiánem a svatým Janem Křtitelem“, zachované v Galleria degli Uffizi v paláci Uffizi ve Florencii. Na levé straně je nápis „PERUGINO“, roky „1523“ a „2023“ a značka mincovny „R“. Na pravé straně je název vydávající země „SAN MARINO“ a vpravo dole jsou iniciály autorky návrhu Marie Angely Cassol, MAC. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 56 000 mincí

Datum emise: duben 2023

Litva

Pamětní motiv: Společně s Ukrajinou

Popis: Ve středu mince je vyobrazena stylizovaná slunečnice. Její okvětní lístky vypadají jako siluety lidí, kteří se drží za ruce, objímají se a vzájemně se chrání, a ztělesňují jednotu, oporu a sounáležitost. Slunečnice je umělecky ztvárněna jako vycházející slunce, symbolizuje naději na nový začátek. Ptáci poletující nad slunečnicí ztělesňují svobodu, odvahu, naději, lidské povznesení nad okolnosti a nezlomné opomíjení vnucené vůle. Připomínají odcházející duše těch, kdo obětovali svůj život. Kompozici obklopují nápisy „LIETUVA“ (LITVA), „KARTU SU UKRAINA“ (SPOLEČNĚ S UKRAJINOU), rok vydání „2023“ a mincovní značka litevské mincovny. Minci navrhla Eglė Žemaitė. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: první čtvrtletí 2023

Španělsko

Pamětní motiv: UNESCO: Cáceres

Popis: Staré město Cáceres je městský celek nacházející se v autonomní oblasti Extramadura na západě Pyrenejského poloostrova. Město bylo zapsáno na seznam památek světového dědictví. Je jedinečné pro své historické rysy, které (od středověku až po antiku) nesou stopy velmi rozmanitých a protichůdných vlivů, jako je severská gotika, islámské umění, italská renesance a umění Nového světa. Návrh vyobrazuje panoramatický pohled na tento monumentální komplex, konkrétně na jeho hlavní náměstí. Nahoře je velkými písmeny napsáno slovo „ESPAÑA“ a rok ražby „2023“. Na pravé straně nahoře je značka mincovny. Dole je velkými písmeny napsáno slovo „CÁCERES“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 500 000 mincí

Datum emise: první čtvrtletí roku 2023

Německo

Pamětní motiv: 1275. výročí narození Karla Velikého (748–814), franského krále a římského císaře

Popis: Návrh kombinuje dva soudobé prvky: osobní monogram Karla Velikého a osmihran katedrály Panny Marie v Cáchách. Oba motivy jsou zručně spojeny do osobitého uměleckého díla. Návrh je dynamický a trojrozměrný, v čemž spočívá jeho síla. Celkově se jedná o inovativní poctu výjimečné osobnosti evropských dějin. V horní polovině vnitřního okruží mince je vyražen nápis „KARL DER GROßE“ („Karel Veliký“) a v dolní polovině se nachází rok vydání „2023“, data „748–814“, kód vydávající země – Německa – „D“, mincovní značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“) a iniciály umělce („TW“). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 20 milionů mincí

Datum emise: březen 2023

Slovensko

Pamětní motiv: 100. výročí první transfuze krve na Slovensku

Popis: Návrh zobrazuje rovnostranný kříž jakožto mezinárodně uznávaný symbol lékařské pomoci, naděje a lidskosti. Do každého ramene kříže je vepsána jedna z krevních skupin. A, B, 0 a AB. Do kříže jsou vyraženy další dva rovnostranné kříže ležící jeden ve druhém a v jejich středu je kapka krve. Kolem kříže ve středu mince jsou rovnoměrně rozmístěny spodní části osmi zkumavek, z nichž každá obsahuje vyraženou stylizovanou kapku krve. Mezi jednotlivými zkumavkami jsou reliéfy kapek krve. Napravo od dolní zkumavky jsou stylizované iniciály „MP“, které odkazují na návrhářku této mince Márii Poldaufovou; nalevo je značka Mincovny Kremnica sestávající z písmen „MK“, která jsou umístěna mezi dvěma raznicemi. Kolem většiny okraje středu mince je vyrytý nápis „PRVÁ TRANSFÚZIA KRVI 1923 – 2023“. Podél spodní části okraje středu mince je jméno vydávající země „Slovensko“, které je od vyrytého nápisu z obou stran odděleno tečkou. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: březen 2023

Lucembursko

Pamětní motiv: 175. výročí lucemburského parlamentu

Popis: Návrh vyobrazuje portrét velkovévody Jindřicha na levé straně a budovu poslanecké sněmovny na pravé straně. Budovu obklopuje vyražený rok „1848“ a nápis „Chambre des députés“. Ve spodní části mince stojí název vydávající země „LUXEMBOURG“ a rok vydání „2023“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: únor 2023

Lucembursko

Pamětní motiv: 25. výročí členství velkovévody Jindřicha v Mezinárodním olympijském výboru


Popis: Návrh vyobrazuje portrét velkovévody Jindřicha, jehož pohled se upírá doprava k číslu „25“. Portrét obklopují piktogramy několika olympijských sportů. Návrh obohacují tři protínající se kruhy umístěné pod portrétem. Vpravo dole stojí nápis „MEMBER VUM INTERNATIONALEN OLYMPESCHE KOMMITEE“. Vlevo je název země „LËTZEBUERG“ a nápis „GROUSSHERZOG HENRI“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky. 

Objem emise: 500 000 mincí 

Datum emise: únor 2023

Francie

Motiv: Olympijské hry v Paříži 2024

Popis: Sto let po olympijských hrách v Paříži v roce 1924 bude francouzská metropole opět pořádat letní hry v roce 2024. Rok před zahájením olympijských her pokračuje Pařížská mincovna v oslavách, odpočítává začátek her a zdůrazňuje své dědictví a dědictví Paříže. Jde o mezinárodní událost, na niž se v letech, které jí předcházejí, postupně upíná čím dál větší pozornost – v minulých letech bylo olympijským hrám věnováno již několik dvoueurových pamětních mincí. Návrh mince vyobrazuje rozsévačku, národní postavu a ikonu francouzské numismatiky, praktikující starověký box, čímž odkazuje na antické olympijské hry. Její silueta je v popředí před mostem Pont-Neuf a jeho okolím, typickým pro oblast Ile de la Cité, což je klíčový prvek pařížské krajiny. Na pozadí je znázorněna atletická dráha, na jejíž pravé straně je vloženo logo Paříž 2024. Pod obloukem, na zábradlí mostu a v řece Seině jsou vloženy letopočet, značka RF a značky mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 260 000 mincí

Datum emise: leden 2023

Itálie

Pamětní motiv: 100. výročí založení italského letectva (Aeronautica Militare)

Popis: Návrh reprodukuje logo ku oslavě stého výročí italských vzdušných sil. Nalevo je vyražena značka římské mincovny „R“, nahoře je uveden akronym Italské republiky „RI“, dole je v oblouku nápis „AERONAUTICA MILITARE“, napravo jsou iniciály „VdS“, za kterými se skrývá autor návrhu Valerio de Seta. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2023

Itálie

Pamětní motiv: 150. výročí úmrtí Alessandra Manzoniho

Popis: Návrh představuje portrét Alessandra Manzoniho. Inspirací bylo vyobrazení italského spisovatele na bankovce v hodnotě 100 000 lir vydané v roce 1967. Vlevo je vyražena zkratka Italské republiky „RI“, rok úmrtí spisovatele a rok vydání mince „1873–2023“ a do oblouku je vepsáno jméno „ALESSANDRO MANZONI“. Vpravo jsou písmeno „R“ označující římskou mincovnu a iniciály „AV“, za kterými se skrývá designér Antonio Vecchio. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2023

Německo

Pamětní motiv: Série věnovaná spolkovým zemím – Hamburk

Popis: Návrh vyobrazuje koncertní sál Elbphilharmonie, který je nejnovější dominantou Hamburku. Koncertní budova je vykreslena působivě a podrobně a je zasazena do přímořské městské krajiny. Scéna tak mimořádně přesvědčivým způsobem představuje spolkovou zemi Hamburk. Na levé polovině středu mince je vyražen kód vydávající země – Německa – „D“, rok „2023“ a mincovní značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“). Na pravé polovině jsou uvedeny iniciály umělce a pod budovou stojí nápis „HAMBURG“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 30 000 000 mincí

Datum emise: leden 2023