Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2023 г.

Описанията на тази страница се основават на информация от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Андора

Тема: Фестивали на огъня по време на лятното слънцестоене в Пиренеите

Описание: Фестивалите на огъня по време на лятното слънцестоене са вписани в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството през 2015 г. Те са традиционни и популярни празненства, които всяка година се отбелязват масово в Андора. На монетата е изобразена човешка фигура, наречена fallaire (факлоносец), която носи традиционно наметало и рисува във въздуха огнен кръг с falla (факла). Тя е основният елемент на фестивала и се състои от дървесни кори, с които, след като бъдат запалени, енергично се рисуват във въздуха големи огнени кръгове. Графичната композиция на линиите на заден план на изображението представлява лятното слънцестоене заедно с името на емитиращата държава „ANDORRA“ (Андора) и годината „2023“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 70 000 монети

Дата на емисия: последното тримесечие на 2023 г.

Андора

Тема: 30 години от влизането на Княжество Андора в Организацията на обединените нации

Описание: Организацията на обединените нации е представена чрез два символични елемента: два лаврови венеца и земно кълбо, което е част от изображението на числото 30, с надпис отдолу „ANYS“ (години) и годината „2023“. В горната част на изображението са поместени гербът на Андора и надпис „ANDORRA MEMBRE DE LES NACIONS UNIDES“ (Андора, член на Организацията на обединените нации). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 70 000 монети

Дата на емисия: последното тримесечие на 2023 г.

Словения

Тема: 150-годишнината от рождението на Йосип Племел (математик и астроном)

Описание: Изображението показва части от уравнението, което Йосип Племел е решил пръв в целия свят. Числата и символите се въртят по окръжности, които изобразяват въртенето на планетите, движението в пространството, както и събирането на отделни неразрешими елементи в едно цяло. По този начин изображението показва и двете области, в които е работил Йосип Племел – математиката и астрономията. В изображението са вплетени и надписът „JOSIP PLEMELJ 1873“, името на емитиращата държава „SLOVENIJA“ и годината на емисията „2023“ По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: декември 2023 г.

Португалия

Тема: Мир

Описание: Монетата е посветена на мира между народите и на приятелското и взаимноизгодно съвместно съществуване. Стремежът към мир трябва да се основава на колективни усилия за постигане на обща цел. В днешния силно поляризиран геополитически контекст тази монета има за цел да напомни за необходимостта да се защити мирът – нашето безценно богатство. В изображението звездообразно е представена думата „PAZ“ (мир) на 16-те официални езика, които се говорят във всички 20 държави от еврозоната към януари 2023 г. В горната част е надписът „PORTUGAL“, а след него, в горния десен ъгъл, годината на емисията „2023“; горе вляво е името на автора на изображението „José S. Teixeira“, а вляво – знакът на монетния двор „CASA DA MOEDA“ – наименованието на португалския монетен двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 015 000 монети

Дата на емисия: ноември 2023 г.

Кипър

Тема: 60‑ата годишнина от основаването на централната банка на Кипър

Описание: Изображението представлява инструменти върху микрочип като символ на стабилността на икономиката в съвременната индустриална и цифрова епоха, обезпечена от централната банка на Кипър, която чества 60-годишното си съществуване. В долната част са изписани името на емитиращата държава „ΚYΠΡΟΣ KIBRIS“ и датите „1963–2023“. Освен това във вътрешната част на националната страна на монетата е вписана и фразата „60 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙKHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚYΠΡΟΥ“ (т.е. 60 години от основаването на централната банка на Кипър). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 412 000 монети

Дата на емисия: второ/трето тримесечие на 2023 г.

Финландия

Тема: Социалните и здравните услуги

Описание: Изображението представлява стилизирана карта на Финландия. Вляво е надписът „БЛАГОСЪСТОЯНИЕ“ на фински и шведски език. Годината на емисията „2023“ е в средата на монетата, леко вляво. В долната част е обозначението на емитиращата държава „FI“. Вдясно е знакът на монетния двор на Финландия. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 400 000 монети

Дата на емисия: есента на 2023 г.

Словакия

Тема: 200-годишнината от въвеждането на експресна пощенска услуга между Виена и Братислава, извършвана с конски впряг

Описание: Символичното изображение на експресната пощенска услуга между Виена и Братислава е представено чрез препускащ конски впряг и централно разположен правоъгълен вграден елемент с пощенски рог. Под изображението е вписана годината „1823“, когато е въведена експресната пощенска услуга, а под тази дата са наименованията на двата града на словашки език – „VIEDEŇ“ и „BRATISLAVA“, едно над друго. В долната част на вътрешния кръг на монетата е годината на емисията „2023“, отделена от текста по-горе с хоризонтална линия. Името на емитиращата държава „SLOVENSKO“ е изписано по протежение на горния ръб на изображението. Отдясно на впряга се намира знакът на монетния двор Кремница (Mincovňa Kremnica), състоящ се от инициалите „MK“, разположени между два щемпела. Точно под знака са стилизираните инициали „MP“, които препращат към авторката на изображението на националната страна Mária Poldaufová. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: октомври 2023 г.

Белгия

Тема: 75-ата годишнина от националното право на жените в Белгия да гласуват

Описание: В центъра е поместено поле за отметка върху бюлетина, което се оцветява с молив. Оцветяваното поле се припокрива от символа на Венера (символ на женския пол). В долната част вляво до централното изображение е изписано „75 JAAR ANS“ (75 години). Около централното изображение е поместен и надпис на нидерландски и френски език: „ALGEMEEN VROUWENKIESRECHT – SUFFRAGE UNIVERSEL FÉMININ“ (всеобщо избирателно право за жените). В долната част на монетата са инициалите на дизайнерката Iris Bruijns. Тъй като монетите ще бъдат сечени в нидерландския кралски монетен двор, знакът на монетния двор на Утрехт – жезълът на Меркурий, е разположен в дясната част на монетата заедно със знака на управителя на монетния двор на Белгия – цвят от астра пред ерленмайерова колба, кода на държавата „BE“ и годината „2023“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 130 000 монети

Дата на емисия: октомври 2023 г.

Хърватия

Тема: Въвеждането на еврото като официална валута в Хърватия на 1 януари 2023 г.

Описание: Изображението включва обозначения на емитиращата държава „HRVATSKA“ (Хърватия) и годината на емисията „2023“, разположени хоризонтално, както и думите „ČLANICA EUROPODRUČJA“ (член на еврозоната), които са разположени по външния край в центъра на монетата. Тези обозначения символично формират стилизиран символ на еврото „€“. Другият централен мотив на монетата е отличителният и разпознаваем символ – хърватската шахматна дъска, която е част от герба на Република Хърватия. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 250 000 монети

Дата на емисия: септември 2023 г.

Сан Марино

Тема: 500-годишнината от смъртта на Лука Синьорели

Описание: Изображението съдържа ангел в центъра – детайл от картината „Il Paradiso“ на Лука Синьорели, съхранена в капелата Сан Брицио в катедралата на Орвието. Вляво е буквата R, идентифицираща римския монетен двор. В полукръг отдолу вляво е изписана думата „SIGNORELLI“. Вдясно е изписано името на емитиращата държава „SAN MARINO“, а в горната част на монетата – годините „1523 2023“. В долната част на центъра са инициалите на автора Marta Bonifacio, „MB“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 56 000 монети

Дата на емисия: септември 2023 г.

Португалия

Тема: Световен ден на младежта

Описание: Световният ден на младежта (СДМ) се проведе в Лисабон през август 2023 г. СДМ е събиране на млади хора от целия свят, които искат да участват в празнична среща с папата, както и на стотици хиляди други младежи, които споделят всеобщите принципи на мир, единение и братство по целия свят. Изображението представлява кръста на поклонника, набор от човекоподобни фигури с различни размери и текстури, изобразени като на глобус. В долната част две ръце обгръщат всичко това в жест на приветствие, изразяващ приобщаването и универсалността, които са заложени в това събиране. По горния ръб има два надписа: „JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE“ (на португалски - СВЕТОВЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА) и „LISBOA 2023“. По долния ръб са изобразени гербът на Португалия, надписът „PORTUGAL“, знакът на монетния двор „CASA DA MOEDA“ (наименованието на португалския монетен двор) и името на автора на изображението „JOÃO DUARTE“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 015 000 монети

Дата на емисия: юли 2023 г.

Ирландия

Тема: 50-тата годишнина от членството на Ирландия в Европейския съюз

Описание: Изображението представлява изменен вариант на програмното лого „EU50“, използвано от министерствата за популяризирането на събития, отбелязващи 50-тата годишнина от членството на Ирландия в ЕС. Наименованието на емитиращата държава „ÉIRE“ е разположено над логото. Годината „1973“ препраща към годината на присъединяване на Ирландия към ЕС, а с „2023“ се обозначава годината на емисията на монетата. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: юли 2023 г.

Гърция

Тема: 100 години от рождението на Мария Калас

Описание: Изображението съдържа портрет на легендарната гръцка оперна певица Мария Калас, сопран. По вътрешния ръб е надписът „100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МАРИЯ КАЛАС“, а вдясно е годината на емитиране „2023“ и палмета (знакът на гръцкия монетен двор); под портрета е изписано „РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: юли 2023 г.

Гърция

Тема: 150 години от рождението на Константин Каратеодори

Описание: Изображението съдържа портрет на гръцкия математик Константин Каратеодори. По вътрешния ръб вляво е надписът „КОНСТАНТИН КАРАТЕОДОРИ 1873 – 1950“, а вдясно е годината на емитиране „2023“ и палмета (знакът на гръцкия монетен двор); под портрета е изписано „РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: юли 2023 г.

Естония

Тема: Националната птица на Естония – селската лястовица

Описание: Изобразен е силуетът на селската лястовица, като текстът „HIRUNDO RUSTICA“ („селска лястовица“ на латински) е изписан в полукръг горе вдясно. В долната част е наименованието на емитиращата държава „EESTI“, а под него – годината на емисията „2023“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: второто тримесечие на 2023 г.

Франция

Тема: Световното първенство по ръгби, Франция, 2023 г.

Описание: По повод световното първенство по ръгби, организирано във Франция, Парижкият монетен двор посвещава монета на спорта ръгби и на това състезание, което ще събере на едно място отбори от двадесет държави. Изображението представлява стилизиран ръгбист, който подава топката. На заден план игрището е земното кълбо, върху което са разположени пилоните на вратата. Композицията е част от въображаема ръгби галактика, в която другите планети са овални. Емблемата на първенството е добавена до играча, а около изображението е разположено наименованието на състезанието. Означението на емитиращата държава „RF“, знакът на монетния двор и знакът на управителя на монетния двор са разположени под изображението вдясно. Наименованието на първенството, емитиращата държава „FRANCE“ и годината „2023“ са разположени вляво. Наименованието на състезанието около изображението и означението „RF“ са изписани с официалния шрифт на събитието – Mobius. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 15 милиона монети

Дата на емисия: юни 2023 г.

Малта

Тема: Пристигането на французите в Малта през 1798 г.

Описание: През юни 1798 г. Наполеон Бонапарт слага край на управлението на ордена на свети Йоан в Малта. По време на краткия си престой в Малта Наполеон създава републиканско правителство и извършва цялостна реформа на законите и институциите на Малта. Премахнати са например робството и благородническите привилегии. Създадена е светска държава и е закрит съдът на Инквизицията. По това време мащабните реформи не се радват на всеобщо приемане от малтийците и не след дълго те въстават. Изображението представлява персонификация на Френската република, както се изобразява на официалните бланки от това време. Вляво е надписът „225th ANNIVERSARY“, следван отгоре и надясно, в полукръг, от надписа „ARRIVAL OF THE FRENCH IN MALTA“. Най-долу е изписана годината на емисията – „2023“. Надписите „Liberté“ (свобода) и „Egalité“ (равенство) са съответно от лявата и дясната страна на изображението. Горе вляво от надписа „Egalité“ са изписани годините „1798 – 2023“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 85 500 монети

Дата на емисия: юни 2023 г.

Малта

Тема: 550-ата годишнина от раждането на Николай Коперник

Описание: Изображението представлява портрет в профил на Коперник, заедно със стилизирано хелиоцентрично представяне на вселената съгласно теорията на Коперник. Горе вляво е разположен надписът „NICOLAUS COPERNICUS 1473 – 1543“, а най-долу вляво – името на емитиращата държава „MALTA“, следвано от годината на емитиране „2023“. В долната част фигурира също така подписът на художника Daniela Fusco „FUSCO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 95 500 монети

Дата на емисия: юни 2023 г.

Монако

Тема: 100 години от рождението на принц Рение III

Описание: Изобразен е портрет на принц Рение III. Горе в полукръг е изписано името на емитиращата държава – „MONACO“, последвано от годината на емитиране „2023“. В долната част е поставен надписът „RAINIER III“, последван от датата „31 MAI 1923“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 25 000 монети

Дата на емисия: юни 2023 г.

Белгия

Тема: „Годината на ар нуво“, която се провежда през 2023 г. в Белгия

Описание: Изображението показва декоративен детайл от фасадата на Hotel Van Eetvelde – емблематична градска къща в Брюксел, проектирана от белгийския ар нуво архитект Виктор Орта и призната за световно наследство на ЮНЕСКО. Извитите, асиметрични линии на този декоративен детайл отразяват характерния вдъхновен от природата стил на движението „ар нуво“. Този детайл запълва долната половина на монетата, като оставя свободно пространство в горната половина, което е запълнено с надписа „ART NOUVEAU“. Най-вдясно са разположени инициалите на автора на изображението Iris Bruijns. Тъй като монетите ще бъдат сечени в нидерландския кралски монетен двор, знакът на монетния двор на Утрехт – жезълът на Меркурий, е разположен в най-лявата част заедно със знака на директора на монетния двор на Белгия, цвят от астра пред ерленмайерова колба, кода на държавата – BE, и годината „2023“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 155 000 монети

Дата на емисия: юни 2023 г.

Испания

Тема: Испанското председателство на Съвета на ЕС

Описание: Върху монетата са разположени две изображения. Първото е логото на испанското председателство на Съвета на ЕС. Около логото са изписани следните надписи: „ESPAÑA 2023 – PRESIDENCIA ESPAÑOLA“ и „CONSEJO DE LA UNION EUROPEA“ „(Испания 2023 г. – испанско председателство“ и „Съвет на Европейския съюз“). Второто изображение, в долната част, представлява знакът на монетния двор на Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda – буквата „M“, над която е изобразена корона. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 500 000 монети

Дата на емисия: 1 юни 2023 г.

Ватикан

Тема: 150-ата годишнина от смъртта на Алесандро Манцони

Описание: Дизайнът включва портрет на Манцони, писалка и началото на неговия шедьовър „I Promessi Sposi“. В горната част, от ляво надясно, в полукръг, е разположен надписът „CITTÀ DEL VATICANO“. В долната част се намира надписът „Alessandro Manzoni“, а под него са годините „1873 – 2023“. Вляво е знакът на монетния двор „R“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 82 500 монети

Дата на емисия: май 2023 г.

Ватикан

Тема: Петстотингодишнината от смъртта на Пиетро Перуджино

Описание: Дизайнът включва портрет на Перуджино и част от „Кръщението“ – фреска в Сикстинската капела във Ватикана. В горната дясна част, в полукръг, е изписано „CITTÀ DEL VATICANO“. В долната част се намира надписът „PERUGINO“, а под него са годините „1523 – 2023“. Вляво е знакът на монетния двор „R“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 82 500 монети

Дата на емисия: май 2023 г.

Latvia

Feature: Ukraine Sunflower

Description: The design represents a sunflower, which is one of the national symbols of Ukraine, as Ukraine is one of the biggest sunflower oil producers and exporters worldwide. Since the start of the war in Ukraine, the sunflower has become a global symbol for peace. For the first time sunflowers were used as a peace symbol in the summer of 1996. Then they were planted in a military base near Pervomaysk, approximately 155 miles south of the capital Kyiv. Now sunflowers are used as a symbol of peace and support to Ukraine worldwide. At the top, in semi-circle, is the inscription ‘SLAVA UKRAINAI!’ (Glory to Ukraine) and at the bottom, in semi-circle, is the name of the issuing country ‘LATVIJA’ followed by the year of issuance ‘2023’. The author of the design is the Latvian artist Krišs Salmanis. The coin’s outer ring bears the 12 stars of the European flag.

Issuing volume: 415 000 coins

Issuing date: May 2023

Финландия

Тема: Първият финландски закон за опазване на природата

Описание: Темата на монетата е стилизиран бръмбар. В горната част в полукръг е разположен надписът „NATURE CONSERVATION“ на фински език, а в долната част в полукръг е изписано „NATURE CONSERVATION“ на шведски език заедно с годината на емитиране „2023“. Вдясно във вътрешния кръг са разположени буквите „FI“. Вляво във вътрешния кръг е знакът на монетния двор на Финландия. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 400 000 монети

Дата на емисия: пролетта на 2023 г.

Сан Марино

Тема: 500-годишнината от смъртта на Перуджино

Описание: Изображението показва в центъра Дева Мария с Младенеца – детайл от картината на Перуджино „Мадона с младенеца, свети Себастиан и свети Йоан Кръстител“, съхранявана в галериите Уфици (Флоренция). Вляво са надписът „PERUGINO“, датите „1523“ и „2023“ и знакът на монетния двор „R“. Вдясно е изписано името на емитиращата държава „SAN MARINO“, а долу вдясно са поместени инициалите на автора Maria Angela Cassol – „MAC“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 56 000 монети

Дата на емисия: април 2023 г.

Литва

Тема: Заедно с Украйна

Описание: Изображението включва стилизиран слънчоглед в центъра, с венчелистчета, наподобяващи силуети на хора, които се държат за ръце, прегръщат се и се защитават един друг, и олицетворява единството, подкрепата и силата да бъдем заедно. С художествени средства слънчогледът изобразява изгряващото слънце, надеждата за ново начало, птиците, свободата, надеждата и смелостта, като хора, които се изправят срещу обстоятелствата, никога не приемат чуждата наложена воля, като алюзия за тези, които са пожертвали живота си и чиито души напускат този свят. Около изображението са разположени надписите „LIETUVA“ (ЛИТВА), „KARTU SU UKRAINA“ (ЗАЕДНО С УКРАЙНА), годината на емитиране „2023“ и знакът на литовския монетен двор. Монетата е проектирана от Eglė Žemaitė. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: първото тримесечие на 2023 г.

Испания

Тема: ЮНЕСКО: Касерес

Описание: Старият град на Касерес е архитектурен ансамбъл, разположен в автономната област Естремадура в западната част на Иберийския полуостров. Той е включен в списъка на обектите на световното наследство, тъй като е уникален с историческите си черти, които (от Средновековието до Класицизма) носят отпечатъка на изключително разнообразни и противоречиви влияния като северния готически стил, исляма, италианския ренесанс и изкуствата от Новия свят. Изображението представлява панорама на монументалния комплекс, и по-специално на централния площад. Най-горе са изписани думата „ESPAÑA“ с главни букви и годината на отсичане „2023“. Горе вдясно е знакът на монетния двор. В долната част е изписана с главни букви думата „CÁCERES“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 500 000 монети

Дата на емисия: първото тримесечие на 2023 г.

Германия

Тема: 1275-та годишнина от рождението на Карл Велики (748 – 814 г.), крал на франките и император на Свещената римска империя

Описание: Изображението съчетава два елемента от същата епоха: личния монограм на Карл Велики и октагона на катедралата в Аахен. Двата мотива са умело преплетени в отличително произведение на изкуството. Силата на изображението се състои в неговата динамика и триизмерност. Като цяло това е новаторско признание на една забележителна фигура в европейската история. Вътрешният пръстен на монетата съдържа също надписа „KARL DER GROßE“ (Карл Велики) в горната част, а в долната половина – годината на емитиране „2023 г.“, датите „748 – 814“, кода на Германия като емитираща държава „D“, знака на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“) и инициалите на художника („TW“). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 20 милиона монети

Дата на емисия: март 2023 г.

Словакия

Тема: 100-годишнина от първото кръвопреливане в Словакия

Описание: Изображението включва кръст с равни страни като международно признат символ на медицинска помощ, надежда и хуманност. На всяка страна са вписани една от четирите кръвни групи: A, B, 0, и AB. В кръста са вписани два други кръста с равни страни, един в друг, като в центъра на това изображение се вижда капка кръв. Около централния кръст са изобразени равномерно разположени долните части на осем епруветки, всяка от които съдържа инкрустирана стилизирана капка кръв. Между епруветките са изобразени релефно капки кръв. Вдясно от долната епруветка са стилизираните инициали „MP“ на дизайнера на националната страна Мария Полдауфова; вляво е знакът на монетния двор в Кремница (Mincovňa Kremnica), който се състои от буквите „MK“ между два щемпела. Около по-голямата част от ръба на вътрешния кръг на монетата се намира надписът „PRVÁ TRANSFÚZIA KRVI 1923 – 2023“ („първо кръвопреливане“). По протежение на долната част на ръба е името на емитиращата държава „SLOVENSKO“ с точка от двете страни, отделяща го от надписа. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: март 2023 г.

Люксембург

Тема: 175-ата годишнина на парламента на Люксембург

Описание: Изображението представлява лика на Великия херцог Анри от лявата страна и сградата на Камарата на депутатите от дясната страна. Отгоре и вдясно на сградата са изписани годината „1848“ и текстът „Chambre des députés“. Отдолу в средата са изписани името на емитиращата държава „LUXEMBOURG“ и годината на емитиране „2023“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: февруари 2023 г.

Люксембург

Тема: 25-годишнината от членството на Великия херцог Анри в Международния олимпийски комитет


Описание: На монетата е изобразен ликът на Великия херцог Анри, обърнат надясно, както и числото „25“. В близост до лика са разположени няколко пиктограми на олимпийски дисциплини. Под лика три пресичащи се кръга допълват дизайна. В долната част вдясно е изобразен текстът „MEMBER VUM INTERNATIONALEN OLYMPESCHE KOMMITEE“. Вляво са изписани името на държавата „LËTZEBUERG“ и текстът „GROUSSHERZOG HENRI“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз. 

Тираж: 500 000 монети 

Дата на емисия: февруари 2023 г.

Франция

Тема: Олимпийски игри в Париж 2024 г.

Описание: Сто години след Олимпийските игри в Париж през 1924 г. френската столица отново ще бъде домакин на летните игри през 2024 г. Една година преди началото на Олимпийските игри Monnaie de Paris продължава честването, като отброява оставащото време до началото на игрите и като същевременно подчертава своето наследство и това на Париж. Проява с международен отзвук, чиято интензивност постепенно нараства през годините, предшестващи събитието, като вече са издадени няколко възпоменателни монети от 2 €, посветени на Олимпийските игри през последните години. На монетата е изобразена Сеячката – национален символ и икона на френската нумизматика – която практикува пугилизъм (юмручен бой), предшественик на бокса, като препратка към античните олимпийски игри. Силуетът ѝ стои на преден план пред Пон Ньоф и околностите му, типични за района на Ил дьо ла Сите – ключов елемент от пейзажа в Париж. На заден план е представена писта за лека атлетика, в която емблемата на Париж 2024 г. е поставена от дясната страна. Годината, надписът „RF“ и знакът на монетния двор са поставени под дъгата, на мостовия парапет и върху Сена. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 260 000 монети

Дата на емисия: януари 2023 г.

Италия

Тема: 100-годишнина на военновъздушните сили

Описание: Изображението представлява репродукция на логото на стогодишнината на военновъздушните сили. Вляво е разположена буквата „R“, обозначаваща монетния двор в Рим; отгоре – „RI“, съкращение на Италианската република; отдолу – дъгообразен надпис „AERONAUTICA MILITARE“; вдясно – „VdS“, инициалите на дизайнера Валерио де Сета. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2023 г.

Италия

Тема: 150-ата годишнина от смъртта на Алесандро Манцони

Описание: Изображението представлява портрет в полуръст на Алесандро Манцони, вдъхновен от изображението на италианския писател на банкнотата от 100 000 лири, емитирана през 1967 г. Вляво са изписани „RI“ (съкращение на „Италианска република“), датите „1873 – 2023“, годината на смъртта на писателя и годината на емитиране на монетата, както и дъгообразно разположеното име „ALESSANDRO MANZONI“. Вдясно са изписани буквата „R“, обозначаваща монетния двор на Рим, и инициалите „AV“ на дизайнера Antonio Vecchio. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2023 г.

Германия

Тема: Серия Bundesländer – Хамбург

Описание: На изображението е показана концертната зала Elbphilharmonie – най-новата културна забележителност в Хамбург. Впечатляващото и детайлно изображение на концертната сграда на фона на морския градски пейзаж представлява провинция Хамбург по изключително убедителен начин. Лявата половина на вътрешната част на монетата включва кода на емитиращата държава Германия – „D“, годината „2023“ и знака на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“). Дясната половина съдържа инициалите на художника, а в долната част е разположен надписът „HAMBURG“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2023 г.