Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Priložnostni spominski kovanci za 2 € – 2023

Opisi na tej strani temeljijo na informacijah iz Uradnega lista Evropske unije, zato se lahko nekoliko razlikujejo od drugih gradiv, objavljenih na tem spletnem mestu.

Andora

Motiv: festivali ognja ob poletnem sončnem obratu v Pirenejih

Opis: festivali ognja ob poletnem sončnem obratu so bili leta 2015 umeščeni na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. To so tradicionalna in priljubljena praznovanja, ki v Andori vsako leto pritegnejo množico ljudi. Na motivu je upodobljen človeški lik, imenovan fallaire (baklonosec), ogrnjen v tradicionalno ogrinjalo, ki z baklo, imenovano falla, riše ognjeni krog. Te bakle so glavni element praznovanja, narejene pa so z drevesnim lubjem. Ko baklonosci vihtijo prižgane bakle, po zraku zarisujejo velike ognjene kroge. Grafična kompozicija s črtami v ozadju motiva predstavlja poletni sončni obrat. Na desni strani sta ime države izdajateljice »ANDORRA« in letnica »2023«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 70.000 kovancev

Datum izdaje: zadnje četrtletje 2023

Andora

Motiv: 30. obletnica vstopa Kneževine Andore v Organizacijo združenih narodov

Opis: Združene narode predstavljata dva simbolna elementa: lovorovi vejici in zemeljska krogla, ki tvori del številke 30, kar je osrednji element motiva. Na dnu motiva sta napis »ANYS« (let) in letnica izdaje »2023«. V zgornjem delu motiva sta grb Andore in napis »ANDORRA MEMBRE DE LES NACIONS UNIDES« (Andora članica Združenih narodov). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 70.000 kovancev

Datum izdaje: zadnje četrtletje 2023

Slovenija

Motiv: 150. obletnica rojstva matematika in astronoma Josipa Plemlja

Opis: motiv prikazuje nekatere dele enačbe, ki jo je Josip Plemelj rešil prvi na svetu. Številke in simboli, umeščeni na krožnice, ki ponazarjajo kroženje planetov in gibanje v vesolju, simbolizirajo povezanost posameznih nerešljivih elementov v celoto. Na ta način motiv zajema obe področji Plemljevega dela, matematiko in astronomijo. V motiv so vključeni še napis »JOSIP PLEMELJ 1873«, ime države izdajateljice »SLOVENIJA« in letnica izdaje »2023«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijonov kovancev

Datum izdaje: december 2023

Portugalska

Motiv: mir

Opis: kovanec je posvečen miru med narodi ter prijateljskemu in vzajemno blagodejnemu sobivanju. Prizadevanje za mir mora izhajati iz kolektivnega napora za skupni cilj. Namen tega kovanca je v trenutnem zelo polariziranem geopolitičnem kontekstu opominjati, da moramo nujno zaščititi neprecenljivo vrednoto, mir. Motiv prikazuje iz središča jedra proti obodu ali obratno izpisano besedo »PAZ« (mir) v 16 uradnih jezikih, ki so se januarja 2023 govorili v 20 državah euroobmočja. Na vrhu je v loku ime države izdajateljice »PORTUGAL«, zgoraj desno pa letnica izdaje »2023«. Zgoraj levo sta ime oblikovalca »José S. Teixeira« in oznaka portugalske kovnice »CASA DA MOEDA«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1.015.000 kovancev

Datum izdaje: november 2023

Ciper

Motiv: 60. obletnica ustanovitve centralne banke Central Bank of Cyprus

Opis: na kovancu so upodobljena orodja na mikročipu, kar simbolizira stabilnost gospodarstva v sodobni industrijski in digitalni dobi, ki jo zagotavlja centralna banka Central Bank of Cyprus, ki praznuje 60 let obstoja. Na dnu je ime države izdajateljice »ΚYΠΡΟΣ KIBRIS« in letnici »1963–2023«. V jedru nacionalne strani kovanca je izpisano »60 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙKHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚYΠΡΟΥ« (60 let od ustanovitve centralne banke Central Bank of Cyprus). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 412.000 kovancev

Datum izdaje: drugo/tretje četrtletje 2023

Finska

Motiv: socialne in zdravstvene storitve

Opis: na kovancu je prikazan stiliziran zemljevid Finske. Na levi je napis »HYVINVOINTI VÄLFÄRD« (blaginja) v finščini in švedščini. Rahlo levo v jedru kovanca je letnica izdaje »2023«. Na dnu je oznaka države izdajateljice »FI«. Na desni je oznaka finske kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 400.000 kovancev

Datum izdaje: jesen 2023

Slovaška

Motiv: 200. obletnica začetka hitre poštne storitve s konjsko vprego med Dunajem in Bratislavo

Opis: motiv simbolizira hitro poštno storitev med Dunajem in Bratislavo, ki jo prikazujeta kočija s konjsko vprego v drncu in v sredino umeščeno pravokotno polje s poštnim rogom. Pod podobo je letnica »1823«, ko je bila storitev hitre pošte vzpostavljena, pod letnico pa sta drugo nad drugim vgravirani imeni mest v slovaščini »VIEDEŇ« in »BRATISLAVA«. Na dnu jedra kovanca je letnica izdaje »2023«, ki je z vodoravno črto ločena od zgornjega besedila. Ob zgornjem robu jedra je ime države izdajateljice »SLOVENSKO«. Desno od kočije je oznaka kremniške kovnice (Mincovňa Kremnica), ki jo tvorita črki »ML« med dvema matricama. Tik pod oznako kovnice sta začetnici oblikovalke nacionalne strani kovanca Márie Poldaufove, »MP« Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: oktober 2023

Belgija

Motiv: 75. obletnica nacionalne volilne pravice za ženske v Belgiji

Opis: v sredini motiva je upodobljena volilna skrinjica z glasovnico, ki se izpolnjuje s svinčnikom. Izpolnjeno polje se prekriva s simbolom Venere (simbol za ženske oz. ženski spol). Levo spodaj je v robu jedra napis v flamščini in francoščini »75 JAAR ANS«, v preostalem delu roba jedra pa osrednjo podobo obdajata napisa, prav tako v obeh jezikih: »ALGEMEEN VROUWENKIESRECHT« – »SUFFRAGE UNIVERSEL FÉMININ«. Ob dnu osrednje podobe sta začetnici oblikovalke Iris Bruijns. Ker bo kovance kovala nizozemska kraljeva kovnica v Utrehtu, je v desnem delu motiva Hermesova palica, ob njej pa so oznaka belgijskega kovničarja, astra pred erlenmajerico, oznaka države izdajateljice »BE« in letnica kovanja »2023«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 130.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2023

Hrvaška

Motiv: uvedba eura kot uradne valute Hrvaške 1. januarja 2023

Opis: na kovancu je prikazan vodoraven napis države izdajateljice »HRVATSKA« in letnice izdaje »2023« ter besedi »ČLANICA EUROPODRUČJA«, ki sta izpisani vzdolž roba jedra kovanca. Ti napisi simbolično tvorijo stiliziran simbol eura »€«. Druga osrednja upodobitev na kovancu je hrvaška šahovnica, ki je značilen in prepoznaven hrvaški simbol ter predstavlja del grba Republike Hrvaške. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 250.000 kovancev

Datum izdaje: september 2023

San Marino

Motiv: 500. obletnica smrti Luce Signorellija

Opis: v jedru kovanca je upodobljen angel, ki je detajl s slike Izbrani v raju Luce Signorellija iz kapele svetega Britija v stolnici v Orvietu. Na levi je črka R, ki označuje rimsko kovnico. V polkrogu spodaj levo je priimek »SIGNORELLI«. Na desni strani je ime države izdajateljice »SAN MARINO«, na vrhu pa letnici »1523 2023«. Spodaj na sredini so začetnice avtorice Marte Bonifacio, MB. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 56.000 kovancev

Datum izdaje: september 2023

Portugalska

Motiv: svetovni dan mladih

Opis: avgusta 2023 je bil v Lizboni obeležen svetovni dan mladih. Obeležitev svetovnega dneva mladih je priložnost za srečanje mladih z vsega sveta, ki želijo sodelovati v prazničnem druženju s papežem in več sto tisoč mladimi, ki delijo iste univerzalne vrednote miru, enotnosti in bratstva po vsem svetu. Motiv upodablja romarski križ ter nekaj stiliziranih človeških figur različnih velikosti in tekstur, združenih v obliko zemeljske oble. Na dnu dvoje rok objema celoto, kakor v gesti dobrodošlice, ki pomeni vključevanje in univerzalnost, ki sta temelj tega shoda. Ob zgornjem robu sta napisa v portugalščini »JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE« (svetovni dan mladih) in »LISBOA 2023«. Ob spodnjem robu so portugalski grb, ime države izdajateljice »PORTUGAL«, ime portugalske kovnice »CASA DA MOEDA« in ime oblikovalca »JOÃO DUARTE«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1.015.000 kovancev

Datum izdaje: julij 2023

Irska

Motiv: 50. obletnica članstva Irske v Evropski uniji

Opis: na kovancu je prikazan prilagojen logotip programa »EU50«, s katerim ministrstva in vladne službe promovirajo dogodke ob 50. obletnici članstva Irske v EU. Nad logotipom je ime države izdajateljice »ÉIRE«. Letnica »1973« se nanaša na leto pridružitve Irske k EU, letnica »2023« pa označuje leto izdaje kovancev. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: julij 2023

Grčija

Motiv: 100. obletnica rojstva Marie Callas

Opis: na kovancu je upodobljena legendarna grška sopranistka Maria Callas. Ob robu jedra piše: »100 XPONIA ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ« (sto let od rojstva Marie Callas), na desni pa sta letnica izdaje »2023« in palmeta, oznaka grške kovnice. Pod portretom je napis »ΕΛΛΗΝΙKH ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ« (Helenska republika). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: julij 2023

Grčija

Motiv: 150. obletnica rojstva Konstantina Karatéodorija

Opis: motiv prikazuje portret grškega matematika Konstantina Karatéodorija. Ob robu jedra na levi strani je napis »ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΉ 1873–1950«, na desni strani sta letnica izdelave kovanca »2023« in palmeta (oznaka grške kovnice), pod portretom pa je napis »ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ« (Helenska republika). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: julij 2023

Estonija

Motiv: estonska nacionalna ptica – kmečka lastovka

Opis: na kovancu je upodobljena silhueta kmečke lastovke, v polkrogu desno zgoraj pa piše »HIRUNDO RUSTICA« (latinsko ime za kmečko lastovko). Spodaj je ime države izdajateljice »EESTI«, pod njim pa letnica izdaje »2023«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijonov kovancev

Datum izdaje: drugo četrtletje 2023

Francija

Motiv: svetovno prvenstvo v ragbiju v Franciji 2023

Opis: ob svetovnem prvenstvu v ragbiju, ki bo organizirano v Franciji, želi kovnica Monnaie de Paris obeležiti ragbi in to tekmovanje, na katerem se bodo zbrale ekipe iz dvajsetih držav. Motiv predstavlja stiliziranega igralca ragbija pri podaji. Ragbi polje v ozadju predstavlja svet, na katerem so nameščene vratnice. Motiv je del namišljene ragbi galaksije, kjer so drugi planeti ovalne oblike. Poleg igralca je simbol tekmovanja, motiv pa je obkrožen z naslovom tekmovanja. Oznaka države izdajateljice »RF«, oznaka kovnice in oznaka kovničarja so pod motivom na desni strani. Naslov tekmovanja, država izdajateljica »FRANCE« in letnica »2023« so na levi strani. Za naslov tekmovanja okoli motiva in oznako »RF« je uporabljena uradna pisava dogodka, ki se imenuje Mobius. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 15 milijonov kovancev

Datum izdaje: junij 2023

Malta

Motiv: prihod Francozov na Malto leta 1798

Opis: junija 1798 je Napoleon Bonaparte odpravil vlado reda svetega Janeza na Malti. Med svojim kratkim bivanjem na Malti je Napoleon ustanovil republikansko vlado ter uvedel temeljito reformo malteške zakonodaje in institucij. Med drugim so bili odpravljeni suženjstvo in plemiški privilegiji. Ustanovljena je bila laična država, inkvizicijsko sodišče pa je prenehalo delovati. Maltežani tistega časa daljnosežnih reform na splošno niso sprejeli odprtih rok in so se jim kmalu uprli. Motiv prikazuje poosebitev Francoske republike, kot je prikazana v glavah uradnih pisem iz tega obdobja. Na levi strani je napis »225th ANNIVERSARY« (250. obletnica), ki mu v polkrogu od zgoraj proti desni strani sledi napis »ARRIVAL OF THE FRENCH IN MALTA« (prihod Francozov na Malto). Spodaj je letnica izdaje »2023«. Napisa »Liberté« (svoboda) in »Egalité« (enakost) sta na levi oziroma desni strani podobe. Zgoraj levo od napisa »Egalité« sta letnici »1798–2023«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 85.500 kovancev

Datum izdaje: junij 2023

Malta

Motiv: 550. obletnica rojstva Nikolaja Kopernika

Opis: motiv prikazuje Kopernikov profilni portret skupaj s stilizirano heliocentrično upodobitvijo vesolja, kakršno je predlagal Kopernik. Zgoraj levo je napis »NICOLAUS COPERNICUS 1473–1543«, spodaj levo pa ime države izdajateljice »MALTA«, ki mu sledi leto izdaje »2023«. Na dnu je tudi podpis umetnice Daniele Fusco »FUSCO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 95.500 kovancev

Datum izdaje: junij 2023

Monako

Motiv: 100. obletnica rojstva princa Rainierja III.

Opis: motiv prikazuje portret princa Rainierja III. Na vrhu sta v polkrogu ime države izdajateljice »MONACO« in letnica izdaje »2023«. Na dnu je napis »RAINIER III«, temu pa sledi datum »31 MAI 1923«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 25.000 kovancev

Datum izdaje: junij 2023

Belgija

Motiv: »leto art nouveau«, ki v letu 2023 poteka v Belgiji

Opis: motiv prikazuje okrasni detajl s fasade stavbe Hotel Van Eetvelde, znamenite mestne hiše v Bruslju, ki jo je zasnoval belgijski art nouveau arhitekt Victor Horta in je bila razglašena za del Unescove svetovne dediščine. Ukrivljene, asimetrične črte tega okrasnega detajla odražajo značilni slog gibanja art nouveau, ki ga je navdihovala narava. Ta detajl zapolnjuje spodnjo polovico jedra, tako da v zgornji polovici ostane prazen prostor, ki je zapolnjen z napisom »ART NOUVEAU«. Na skrajni desni sta začetnici oblikovalke Iris Bruijns. Ker bo kovance kovala nizozemska kraljeva kovnica, so na levi strani Hermesova palica, ki je oznaka kovnice v Utrechtu, in oznaka direktorja belgijske kovnice, astra pred erlenmajerico, nekoliko bolj v sredini pa oznaka države »BE« in letnica »2023«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 155.000 kovancev

Datum izdaje: junij 2023

Španija

Motiv: špansko predsedstvo Sveta EU

Opis: motiv vsebuje dve podobi. Prva podoba je logotip španskega predsedstva Sveta EU, ki ga obkrožata napisa: »ESPANA 2023 – PRESIDENCIA ESPANOLA« (Španija 2023 – špansko predsedstvo) in »CONSEJO DE LA UNION EUROPEA« (Svet Evropske unije). Druga podoba v spodnjem delu je črka »M« s krono na vrhu, ki predstavlja oznako kovnice Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1,5 milijona kovancev

Datum izdaje: 1. junij 2023

Vatikan

Motiv: 150. obletnica smrti Alessandra Manzonija

Opis: motiv prikazuje portret Manzonija, pero in začetek njegove mojstrovine »I Promessi Sposi«. Na vrhu je v polkrogu od leve proti desni napis »CITTÀ DEL VATICANO«. Na dnu je napis »Alessandro Manzoni«, pod njim pa letnici »1873◦2023«. Na levi je oznaka kovnice »R«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 82.500 kovancev

Datum izdaje: maj 2023

Vatikan

Motiv: 500. obletnica smrti Pietra Perugina

Opis: motiv prikazuje portret Perugina in detajl s freske Kristusovega krsta v Sikstinski kapeli v Vatikanu. Zgoraj desno je v polkrogu napis »CITTÀ DEL VATICANO«. Na dnu je napis »PERUGINO«, pod njim pa letnici »1523◦2023«. Na levi je oznaka kovnice »R«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 82.500 kovancev

Datum izdaje: maj 2023

Latvia

Feature: Ukraine Sunflower

Description: The design represents a sunflower, which is one of the national symbols of Ukraine, as Ukraine is one of the biggest sunflower oil producers and exporters worldwide. Since the start of the war in Ukraine, the sunflower has become a global symbol for peace. For the first time sunflowers were used as a peace symbol in the summer of 1996. Then they were planted in a military base near Pervomaysk, approximately 155 miles south of the capital Kyiv. Now sunflowers are used as a symbol of peace and support to Ukraine worldwide. At the top, in semi-circle, is the inscription ‘SLAVA UKRAINAI!’ (Glory to Ukraine) and at the bottom, in semi-circle, is the name of the issuing country ‘LATVIJA’ followed by the year of issuance ‘2023’. The author of the design is the Latvian artist Krišs Salmanis. The coin’s outer ring bears the 12 stars of the European flag.

Issuing volume: 415 000 coins

Issuing date: May 2023

Finska

Motiv: prvi finski zakon o varstvu narave

Opis: na kovancu je prikazan stiliziran hrošč. Na vrhu je v polkrogu izpisano »LUONNONSUOJELU« (finsko za »varstvo narave«) in »NATURSKYDD« (švedsko za »varstvo narave«) ter leto izdaje »2023«. Na desni strani jedra kovanca je napis »FI«. Na levi strani jedra kovanca je oznaka finske kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 400.000 kovancev

Datum izdaje: pomlad 2023

San Marino

Motiv: 500. obletnica Peruginove smrti

Opis: motiv v središču prikazuje Marijo z Jezuščkom, ki je detajl Peruginove slike »Marija na prestolu z otrokom med sv. Janezom Krstnikom in Boštjanom«. Sliko hranijo v galeriji Uffizi v Firencah. Na levi strani so napis »PERUGINO«, letnici »1523« in »2023« ter oznaka kovnice »R«. Na desni strani je ime države izdajateljice »SAN MARINO«, spodaj desno pa sta začetnici avtorice Marie Angele Cassol, »MAC«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 56.000 kovancev

Datum izdaje: april 2023

Litva

Motiv: solidarno z Ukrajino

Opis: motiv prikazuje stilizirano sončnico s cvetnimi listi, ki so videti kot silhuete ljudi, ki se držijo za roke, se objemajo in ščitijo drug drugega ter tako poosebljajo enotnost, podporo in moč, ki izhajajo iz povezanosti. Sončnica je prikazana kot vzhajajoče sonce in upanje na nov začetek, ptice pa ponazarjajo svobodo, upanje in pogum ter ljudi, ki se dvignejo nad težave in vsiljevanje volje, kot poklon vsem, ki so žrtvovali življenje, in njihovim odhajajočim dušam. Motiv obdajajo napisa »LIETUVA« in »KARTU SU UKRAINA« ter letnica izdaje »2023« in oznaka litovske kovnice. Kovanec je oblikovala Eglė Žemaitė. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: prvo četrtletje 2023

Španija

Motiv: UNESCO: Cáceres

Opis: staro mestno jedro Cáceresa je mestno naselje v avtonomni skupnosti Ekstremadura na zahodu Iberskega polotoka. Na seznam svetovne kulturne dediščine je bilo vključeno zaradi edinstvenih zgodovinskih značilnosti, ki so jih od srednjega veka do klasicizma zapustili zelo raznoliki in nasprotujoči si vplivi, kot so gotski in islamski slog, italijanska renesansa in umetnost Novega sveta. Na kovancu je upodobljen panoramski pogled na monumentalni kompleks, natančneje na glavni trg. Na vrhu je z velikimi tiskanimi črkami izpisano »ESPAÑA« in leto kovanja »2023«. Na zgornji desni strani je oznaka kovnice. Na dnu je z velikimi tiskanimi črkami izpisano »CÁCERES«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1,5 milijona kovancev

Datum izdaje: prvo četrtletje 2023

Nemčija

Motiv: 1275. obletnica rojstva Karla Velikega (748–814), kralja Frankov in svetega rimskega cesarja

Opis: motiv združuje dva sodobna elementa: osebni monogram Karla Velikega in osmerokotnik aachenske stolnice. Obe sestavini sta spretno združeni v edinstveno umetniško delo. Moč motiva je v njegovem dinamičnem in tridimenzionalnem oblikovanju. Motiv je inovativen poklon izjemni osebnosti v evropski zgodovini. V jedru kovanca so tudi napis »KARL DER GROßE« na vrhu, v spodnji polovici pa letnica izdaje »2023«, letnici »748–814«, oznaka države izdajateljice »D«, oznaka kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ali »J«) in začetnici oblikovalca (»TW«). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 20 milijonov kovancev

Datum izdaje: marec 2023

Slovaška

Motiv: stoletnica prve transfuzije krvi na Slovaškem

Opis: na kovancu je upodobljen enakokraki križ kot mednarodno priznani simbol medicinske pomoči, upanja in humanosti. V vsakem od krakov križa je vgravirana ena od štirih krvnih skupin: A, B, 0 in AB. V jedru križa sta drug v drugem še dva vbočena enakokraka križa, čisto v središču pa kaplja krvi. Okrog križa v središču so enakomerno razmaknjena dna osmih epruvet, od katerih vsaka vsebuje vbočeno stilizirano kapljo krvi. Med posameznima epruvetama je izbočena kaplja krvi. Desno od epruvete na dnu motiva sta stilizirani začetnici oblikovalke kovanca Márie Poldaufove »MP«. Levo od epruvete je oznaka kovnice v Kremnici, ki jo predstavljata začetnici »MK« (Mincovňa Kremnica) med kovaloma. Na zgornji strani roba jedra kovanca je napis »PRVÁ TRANSFÚZIA KRVI 1923–2023«. Ob spodnjem delu roba in s pikama ločeno od tega napisa je ime države izdajateljice »SLOVENSKO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: marec 2023

Luksemburg

Motiv: 175. obletnica luksemburškega parlamenta

Opis: na levi je upodobljen veliki vojvoda Henri, na desni pa stavba luksemburške poslanske zbornice. Nad stavbo in desno od nje sta letnica »1848« in besedilo »CHAMBRE DES DÉPUTÉS«. Na dnu motiva sta na sredi ime države izdajateljice »LUXEMBURG« in letnica izdaje »2023«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: februar 2023

Luksemburg

Motiv: 25. obletnica članstva velikega vojvode Henrija v Mednarodnem olimpijskem komiteju


Opis: na kovancu je prikazan portret velikega vojvode Henrija, čigar pogled je usmerjen na številko »25« na desni strani. Portret obdaja več piktogramov olimpijskih disciplin. Pod njim motiv dopolnjujejo trije povezani krogi. Spodaj desno je napis »MEMBER VUM INTERNATIONALEN OLYMPESCHE KOMMITEE«. Na levi strani sta ime države »LËTZEBUERG« in napis »GROUSSHERZOG HENRI«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije. 

Obseg izdaje: 500.000 kovancev 

Datum izdaje: februar 2023

Francija

Motiv: olimpijske igre v Parizu leta 2024

Opis: sto let po olimpijskih igrah v Parizu leta 1924 bo francoska prestolnica leta 2024 ponovno gostila poletne igre. Pariška kovnica leto dni pred začetkom olimpijskih iger nadaljuje z odštevanjem časa in obeleževanjem dogodka, pri čemer izpostavlja lastno in pariško dediščino. V vse bolj napetem pričakovanju mednarodnega dogodka je Francija izdala že več spominskih kovancev v vrednosti 2 €, posvečenih olimpijskim igram. Na kovancu je upodobljena sejalka, nacionalni simbol in ikona francoske numizmatike. Prikazana je sredi boja s pestmi, ki je predhodnik boksa, kar ponazarja povezavo z antičnimi olimpijskimi igrami. Njena silhueta je prikazana pred mostom Pont-Neuf in njegovo okolico. Most je ena od glavnih znamenitosti Pariza, zlasti otoka Île de la Cité. V ozadju je atletska steza, v katero je na desni strani umeščen logotip pariških olimpijskih iger leta 2024. Na gladini Sene pod obokom na levi je kratica države izdajateljice »RF«, na ograji mostu na desni je letnica izdaje, ob nogah sejalke pa sta oznaki kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 260.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2023

Italija

Motiv: 100. obletnica vojaškega letalstva

Opis: motiv upodablja logotip stoletnice italijanskega vojaškega letalstva. Levo je črka »R«, oznaka rimske kovnice, zgoraj je »RI«, kratica Italijanske republike, spodaj v loku piše »AERONAUTICA MILITARE«, na desni pa so začetnice oblikovalca Valeria De Sete »VdS«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 3 milijoni kovancev

Datum izdaje: januar 2023

Italija

Motiv: 150. obletnica smrti Alessandra Manzonija

Opis: na kovancu je doprsni portret italijanskega pisatelja Alessandra Manzonija, ki temelji na njegovi upodobitvi na bankovcu za 100.000 italijanskih lir, izdanem leta 1967. Na levi strani so kratica Italijanske republike »RI«, letnici »1873–2023« (prva je letnica smrti pisatelja, druga pa letnica izdaje kovanca) ter polkrožni napis »ALESSANDRO MANZONI«. Na desni strani so »R«, oznaka rimske kovnice, in »AV«, začetnici oblikovalca Antonia Vecchia. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 3 milijoni kovancev

Datum izdaje: januar 2023

Nemčija

Motiv: zvezna dežela Hamburg

Opis: na kovancu je upodobljena koncertna stavba Elbphilharmonie, najnovejša znamenitost v Hamburgu. Osupljivo in podrobno prikazana koncertna stavba z nabrežno mestno krajino v ozadju izjemno prepričljivo predstavlja deželo Hamburg. Na levi polovici jedra kovanca so oznaka države izdajateljice »D«, letnica »2023« in oznaka kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ali »J«). Na desni polovici sta začetnici oblikovalca, v spodnjem delu pa je napis »HAMBURG«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: januar 2023