Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Pamätné mince 2 € – 2004

Vatikán

Motív: 75. výročie založenia Vatikánskeho mestského štátu

Popis: Vo vnútornej časti mince sa nachádza schematické znázornenie obvodových múrov mesta Vatikán s bazilikou sv. Petra v popredí. Vnútorná časť mince ďalej obsahuje nápisy „75o ANNO DELLO STATO“ a „1929-2004“ a malými písmenami meno autora návrhu „VEROI“ a iniciály rytca „L.D.S. INC.“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie a nápis „CITTA' DEL VATICANO“.

Náklad: 100 000 mincí

Dátum vydania: december 2004

Taliansko

Motív: 50 rokov Svetového potravinového programu

Popis: V strede mince sa nachádza doprava naklonená zemeguľa s nápisom „WORLD FOOD PROGRAMME“ (Svetový potravinový program). Spoza zemegule vystupuje klas pšenice, klas kukurice a klas ryže, troch plodín predstavujúcich základné zdroje potravy vo svete. Napravo od zemegule je písmeno „I“ prekrývajúce písmeno „R“, čo znamená „Repubblica Italiana“, a pod ním je menšia kombinácia iniciál rytca „U“ a „P“ (Uliana Pernazza). V hornej časti naľavo od zemegule je značka mincovne „R“ a pod zemeguľou rok vydania „2004“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 16 milión mincí

Dátum vydania: december 2004

San Maríno

Motív: Bartolomeo Borghesi (historik a numizmatik)

Popis: Dvanásť hviezd Európskej únie umiestnených po okraji a rok vydania „2004“ v strede v spodnej časti obklopujú bustu Bartolomea Borghesiho. Naľavo od busty sa nachádza nápis „Bartolomeo Borghesi“, písmeno „R“ a pod ním iniciály rytca „E.L.F.“. Napravo od busty je nápis „San Marino“.

Náklad: 110 000 mincí

Dátum vydania: december 2004

Fínsko

Motív: Rozšírenie Európskej únie o desať nových členských štátov

Popis: Minca zobrazuje štylizovaný pilier, z ktorého smerom nahor vyrastajú výhonky. Výhonky symbolizujú rozšírenie Európskej únie, pilier symbolizuje základ rastu. Vedľa piliera sú písmená „EU“. V hornej časti mince sa nachádza rok „2004“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd a rok.

Náklad: 1 milión mincí

Dátum vydania: jún 2004

Luxembursko

Motív: Podobizeň a monogram veľkovojvodu Henriho

Popis: Na ľavej strane vnútornej časti mince je zobrazený profil Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho sprava; na pravej strane je jeho monogram (zvláštne písmeno „H“ s korunou navrchu). Napravo od monogramu je 12 hviezd umiestnených do poloblúka. V hornej časti vonkajšieho prstenca je slovo LËTZEBUERG a rok 2004 medzi značkou mincovne a iniciálami rytca. V dolnej časti prstenca sú zobrazené slová „HENRI - Grand-Duc de Luxembourg“.

Náklad: 2,49 milióna mincí

Dátum vydania: jún 2004

Grécko

Motív: Olympijské hry v Aténach v roku 2004

Popis: Dvanásť hviezd Európskej únie umiestnených po okraji obklopuje obraz sochy antického diskára pripraveného na hod. Podstavec sochy čiastočne presahuje do vonkajšieho prstenca mince (vonkajšej časti). Naľavo od sochy je logo olympijských hier „ATHENS 2004“ a päť olympijských kruhov, napravo je číslo „2“ a pod ním slovo „ΕΥΡΩ“. Rok vydania je rozdelený na dve časti hviezdou umiestnenou v strede v spodnej časti mince (20*04). Značka mincovne sa nachádza vľavo nad hlavou atléta.

Náklad: 50 miliónov mincí

Dátum vydania: marec 2004