Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2004 г.

Ватикан

Тема: 75 години от създаването на града-държава Ватикан

Описание: На вътрешния кръг е представена базиликата „Св.Петър“ на фона на схематично изображение на крепостните стени на Ватикана. Също във вътрешния кръг са разположени надписът „75 o ANNO DELLO STATO“, годините „1929–2004“ както и името на дизайнера „VEROI“ и инициалите на гравьора „L.D.S. INC.“, изписани с по-малки букви. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз и надписът „CITTA' DEL VATICANO“.

Тираж: 100 000 монети

Дата на емисия: декември 2004 г.

Италия

Тема: 50 години Световна програма за изхранване

Описание: В центъра на монетата е земното кълбо, наклонено надясно, с надписа „WORLD FOOD PROGRAMME“. Около земното кълбо са изобразени клас жито, кочан царевица и клас ориз – трите култури, представящи основните източници на храна в света. Вдясно от земното кълбо са буквите „I“ и „R“ (обозначаващи „Repubblica Italiana“), поставени една върху друга.Под тях с по-малък шрифт са изобразени буквите „U“ и „P“ (инициалите на гравьора Uliana Pernazza). Над земното кълбо отляво е знакът на монетния двор, а под земното кълбо – годината „2004“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 16 милиона монети

Дата на емисия: декември 2004 г.

Сан Марино

Тема: Бартоломео Боргези (историк, нумизмат)

Описание: 12-те звезди на Европейския съюз, разположени по външния пръстен на монетата, както и годината на емисия „2004“, разположена централно в долната част на монетата, ограждат образа на Бартоломео Боргези. Вляво от образа е надписът „Bartolomeo Borghesi“ с буквата „R“ над инициалите на гравьора „E.L.F.“. Вдясно от портрета е надписът „San Marino“.

Тираж: 110 000 монети

Дата на емисия: декември 2004 г.

Финландия

Тема: Разширяване на Европейския съюз с десет нови държави членки

Описание: Изобразена е стилизирана колона с израстващи клони, които символизират разширяването на Европейския съюз. Колоната символизира основата за развитие. До нея са разположени буквите „EU“. В горната част на монетата е изписана годината „2004“. 12-те звезди на ЕС и годината ограждат основното изображение.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: юни 2004 г.

Люксембург

Тема: Образ и монограм на Великия херцог Анри

Описание: В лявата част на вътрешния кръг на монетата е изобразен десен профил на Негово Кралско Височество, Великия херцог Анри, а вдясно от него – монограмът му (специфично изображение на буквата „H“ с корона отгоре). 12-те звезди на ЕС са разположени в полукръг вдясно от монограма. Годината „2004“, знакът на монетния двор, инициалите на гравьора и думата „LËTZEBUERG“ са представени в полукръг в горната част на външния пръстен. Надписът „HENRI – Grand-Duc de Luxembourg“ е разположен в долната част на пръстена.

Тираж: 2,49 милиона монети

Дата на емисия: юни 2004 г.

Гърция

Тема: Олимпийски игри в Атина, 2004 г.

Описание: 12-те звезди на Европейския съюз, разположени по външния пръстен на монетата, ограждат изображение на антична статуя, представяща дискохвъргач в момент на замахване. Основата на статуята продължава върху външния пръстен на монетата. Логото на олимпийските игри „ATHENS 2004“ с петте олимпийски кръга е отляво, цифрата „2“, разположена над думата „ΕΥΡΩ“ – отдясно. Годината на емисия, в средата на долната част на монетата, е разделена от звезда по следния начин: 20*04. Знакът на монетния двор е разположен в горната част вляво от главата на атлета.

Тираж: 50 милиона монети

Дата на емисия: март 2004 г.