Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2004

Vatikánský městský stát

Motiv: 75. výročí založení Vatikánského městského státu

Popis: Na vnitřní části mince jsou schematicky znázorněny obvodové zdi Vatikánského městského státu, v popředí je zobrazena bazilika sv. Petra. Ve vnitřním poli mince se také nacházejí nápisy „75° ANNO DELLO STATO“ a „1929-2004“ a malými písmeny je zde vyznačeno jméno autora návrhu „VEROI“ a iniciály rytce „L.D.S. INC.“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie a nápis „CITTA' DEL VATICANO“.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: prosinec 2004

Itálie

Motiv: 5. desetiletí Světového potravinového programu

Popis: Ústřední obraz vytváří doprava nakloněná zeměkoule s nápisem „WORLD FOOD PROGRAMME“ (Světový potravinový program). Na jejím pozadí je zobrazen klas pšenice, klas kukuřice a klas rýže – tří plodin představujících základní zdroje potravy ve světě. Napravo od zeměkoule je umístěno písmeno „I“ překrývající písmeno „R“, což znamená „Repubblica Italiana“, pod nápisem se nachází menší písmena „U“ a „P“ představující iniciály autorky mince Uliany Pernazzové. V horní části nalevo od zeměkoule je značka mincovny „R“ a pod zeměkoulí letopočet vydání „2004“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 16 milionů mincí

Datum emise: prosinec 2004

San Marino

Motiv: Bartolomeo Borghesi

Popis: Podobiznu Bartolomea Borghesiho obklopuje 12 hvězd Evropské unie rozmístěných po obvodu mince a letopočet vydání 2004 vyznačený ve spodní části. Nalevo od podobizny je nápis „Bartolomeo Borghesi“ a nad ní se nachází písmeno „R“ a iniciály rytce „E.L.F.“. Napravo od podobizny je nápis „San Marino“.

Objem emise: 110 000 mincí

Datum emise: prosinec 2004

Finsko

Motiv: rozšíření Evropské unie o deset nových členských států

Popis: Návrh zobrazuje stylizovaný sloup s ratolestmi, které představují rozšíření Evropské unie. Sloup symbolizuje základ růstu. U sloupu jsou vyražena písmena „EU“. V horní části mince je vyznačen letopočet „2004“. Celý motiv obepíná kruh složený z 12 hvězd a letopočtu vydání mince.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: červen 2004

Lucembursko

Motiv: podobizna a monogram velkovévody Jindřicha

Popis: Na levé vnitřní straně je vyobrazena podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha hledícího doprava a na pravé straně monogram velkovévody Jindřicha (zvláštní písmeno „H“ s korunkou nahoře). V půlkruhu vpravo od monogramu je umístěno 12 hvězd. Po obvodu je v horní části mezikruží vepsán rok 2004 ohraničený mincovní značkou a iniciálami rytce a slovo „LËTZEBUERG“. V dolní části mezikruží se nacházejí slova „– HENRI – Grand-Duc de Luxembourg –“.

Objem emise: 2,49 milionu mincí

Datum emise: červen 2004

Řecko

Motiv: olympijské hry Atény 2004

Popis: Kruh z 12 hvězd Evropské unie obepíná vyobrazení antické sochy diskobola při hodu diskem. Podstavec pod sochou zasahuje do mezikruží (vnějšího kruhu). Nalevo od sochy je logo olympijských her „ATHENS 2004“ s pěti olympijskými kruhy, napravo jsou nad sebou číslice „2“ a nápis „ΕΥΡΩ“. Letopočet vydání mince je vyznačen vespod uprostřed, přičemž číslice letopočtu je rozdělena hvězdičkou následujícím způsobem: Mincovní značka je umístěná nalevo, nad hlavou atleta.

Objem emise: 50 milionů mincí

Datum emise: březen 2004