Menu

2-euro-erindringsmønter - 2004

Vatikanstaten

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning:75-året for oprettelsen af Vatikanstaten

Beskrivelse: I midten af mønten ses en skematisk gengivelse af bymuren omkring Vatikanstaten med Peterskirken i forgrunden. I midten ses ligeledes inskriptionerne "75o ANNO DELLO STATO" og "1929-2004" samt med mindre skrift designerens navn "VEROI" og gravørens initialer "L.D.S. INC.". Motivet og inskriptionerne er omgivet af EU-flagets tolv stjerner og inskriptionen "CITTA' DEL VATICANO".

Antal: 100.000 mønter

Udsendt: December 2004


Italien

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning:Verdensfødevareprogrammets femte årti

Beskrivelse: I midten ses Jorden, der hælder mod højre, med inskriptionen "WORLD FOOD PROGRAMME". Bagved Jorden vokser et hvedeaks, en majskolbe og et risaks frem. De tre kornsorter udgør verdens hovednæringsmidler. Til højre for Jorden står bogstavet I over bogstavet R, som sammen står for "Repubblica Italiana", og herunder står bogstaverne U og P, som er gravøren Uliana Pernazzas initialer. Øverst til venstre for Jorden står møntmærket "R", og under Jorden står årstallet "2004". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 16 mio. mønter

Udsendt: December 2004


San Marino

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Motiv:Bartolomeo Borghesi (historiker og numismatiker)

Beskrivelse: Bartolomeo Borghesis buste omgives af EU-flagets 12 stjerner, som er anbragt langs møntens rand, og udstedelsesåret "2004", som står nederst i midten. Til venstre for busten ses inskriptionen "Bartolomeo Borghesi", og bogstavet "R" står over gravørens initialer "E.L.F.". Til højre for busten står navnet "San Marino".

Antal: 110.000

Udsendt: December 2004


Finland

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning:Udvidelsen af Den Europæiske Union med 10 nye medlemslande

Beskrivelse: Motivet er en stiliseret søjle med blade, der gror opad. Bladene symboliserer udvidelsen af Den Europæiske Union. Søjlen symboliserer grundlaget for vækst. Ved søjlen ses bogstaverne "EU". Øverst på mønten ses årstallet "2004". Motivet omgives af EU-flagets 12 stjerner og årstallet.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Juni 2004


Luxembourg

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Motiv: Storhertug Henris portræt og monogram

Beskrivelse: På møntens indre venstre side er Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri afbildet i højreprofil, og på højre side ses storhertugens monogram (særligt "H" med en krone på toppen). EU-flagets 12 stjerner danner en halvcirkel på monogrammets højre side. Årstallet "2004" omgivet af møntmærket og gravørens initialer samt navnet LËTZEBUERG er skrevet i cirkelform ved ringens top. Ordene "— HENRI — Grand-Duc de Luxembourg —" står i bunden af ringen.

Antal: 2,49 mio. mønter

Udsendt: Juni 2004


Grækenland

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning: De Olympiske Lege i Athen 2004

Beskrivelse: EU-flagets 12 stjerner, som er anbragt langs møntens rand, omgiver relieffet af en gammel statue, der forestiller en diskoskaster, der kaster sin diskos. Statuens sokkel dækker en lille del af møntens ydre ring (ydre del). Til venstre findes logoet for De Olympiske Lege "ATHENS 2004" og de fem olympiske ringe, og til højre ses værdien "2", der er placeret over ordet "ΕΥΡΩ". Årstallet er skrevet opsplittet omkring den nederste, centrale stjerne "20*04", og møntmærket er til venstre for og over atletens hoved.

Antal: 50 mio. mønter

Udsendt: Marts 2004


 
Toppen af siden