Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2004

Watykan

Temat: 75-lecie Państwa Watykańskiego

Opis: Moneta przedstawia zarys murów Watykanu z Bazyliką św. Piotra na pierwszym planie. Przy krawędzi części wewnętrznej umieszczono napis „75o ANNO DELLO STATO” (75-lecie państwa) i oznaczenie lat „1929–2004” oraz wykonane mniejszym pismem nazwisko projektanta „VEROI” i inicjały grawera „L.D.S. INC.”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej oraz nazwa kraju emisji „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie).

Nakład: 100 000 monet

Data emisji: grudzień 2004

Włochy

Temat: 5. dekada Światowego Programu Żywnościowego

Opis: Pośrodku monety znajduje się glob ziemski przechylony w prawo, a na nim napis „WORLD FOOD PROGRAMME” (Światowy Program Żywnościowy). Zza globu wyłaniają się: kłos pszenicy, kolba kukurydzy i kłos ryżu – trzy zboża będące głównym źródłem pożywienia na świecie. Na prawo od globu widnieją nachodzące na siebie litery „RI” (monogram Republiki Włoskiej), a pod nimi – mniejsze litery „UP”, inicjały artystki grawera Uliany Pernazzy. W lewej górnej ćwiartce nad globem umieszczono znak mennicy „R”. Pod globem znajduje się rok emisji „2004”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 16 milionów monet

Data emisji: grudzień 2004

San Marino

Temat: Bartolomeo Borghesi (historyk i numizmatyk)

Opis: Popiersie Bartolomea Borghesiego otaczają: 12 gwiazd Unii Europejskiej, biegnących wzdłuż otoku monety, oraz rok emisji „2004”, umieszczony pośrodku w dolnej części otoku. Po lewej stronie popiersia znajduje się napis „BARTOLOMEO BORGHESI” oraz litera „R”, a pod nią inicjały grawera „E.L.F.”. Po prawej stronie widać nazwę kraju emisji „SAN MARINO”.

Nakład: 110 000 monet

Data emisji: grudzień 2004

Finlandia

Temat: Rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich

Opis: Moneta przedstawia stylizowany filar, z którego wyrastają w górę gałęzie. Gałęzie symbolizują rozszerzenie Unii Europejskiej, a sam filar – fundament wzrostu. Obok filaru umieszczono litery „EU”. W górnej części monety widnieje rok emisji „2004”, wpisany między 12 gwiazd Unii Europejskiej otaczających wzór.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: czerwiec 2004

Luksemburg

Temat: Wizerunek i monogram wielkiego księcia Henryka

Opis: W części wewnętrznej monety po lewej stronie znajduje się wizerunek wielkiego księcia Henryka, zwrócony w prawo, a po prawej stronie – monogram książęcy (charakterystyczna litera „H” zwieńczona koroną). Na prawo od monogramu biegnie półkoliście 12 gwiazd Unii Europejskiej. W otoku monety znajdują się: w górnej części rok emisji „2004” między znakiem mennicy a inicjałami grawera oraz nazwa kraju „LËTZEBUERG”, zaś w dolnej części napis „HENRI – Grand-Duc de Luxembourg” (Henryk – wielki książę Luksemburga).

Nakład: 2,49 miliona monet

Data emisji: czerwiec 2004

Grecja

Temat: Igrzyska olimpijskie w Atenach w 2004 roku

Opis: Antyczny posąg dyskobola jest otoczony 12 gwiazdami Unii Europejskiej, biegnącymi w otoku monety, na który nieznacznie zachodzi cokół posągu. Po lewej stronie widnieje logo igrzysk „ATHENS 2004” (Ateny 2004) i pięć kół olimpijskich, a po prawej – cyfra „2” nad słowem „ΕΥΡΩ” (euro). Rok emisji rozbity na dwie grupy cyfr umieszczono w otoku wokół dolnej środkowej gwiazdy: „20*04”. Nad głową atlety znajduje się znak mennicy.

Nakład: 50 milionów monet

Data emisji: marzec 2004