Menu

2 eurós emlékérme – 2004

Vatikán

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma:A Vatikánvárosi Állam megalapításának 75. évfordulója

Leírás: az érme belső részén a Vatikánvárost övező fal vázlatos képe látható, előtérben a Szent Péter-bazilikával. Szintén belül, kör alakban a „75° ANNO DELLO STATO” („Az állam fennállásának 75. évfordulója”) és az „1929–2004” felirat olvasható, továbbá itt helyezkedik el kisebb betűkkel a tervező neve („VEROI”) és a vésnök monogramja („L.D.S. INC.”). Az érme szélén körben az Európai Unió tizenkét csillaga és a „CITTÀ DEL VATICANO” (Vatikánváros) felirat látható.

Kibocsátott darabszám: 100 000 érme

Kibocsátási időpont: 2004. december


Olaszország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Világélelmezési Program ötödik évtizede

Leírás: az érme közepén egy jobboldalra dőlő földgömb látható, rajta a „WORLD FOOD PROGRAMME” (Világélelmezési Program) felirattal. A földgömb mögül a világ alapvető élelmiszereinek jelképeként búzakalász, kukoricacső és rizskalász emelkedik ki. A földgömb jobb oldalán egy „R” betűre helyezett „I” – a „Repubblica Italiana” rövidítése –, alatta kisebb betűkkel a vésnök, Uliana Pernazza monogramja, az „UP” tűnik fel. Fent a földgömbtől balra a pénzverdét jelölő „R” betű, a földgömb alatt pedig a „2004” évszám látható. Az érme külső peremét az Európai Unió tizenkét csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 16 millió érme

Kibocsátási időpont: 2004. december


San Marino

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Bartolomeo Borghesi (történész, numizmatikus)

Leírás: az érme szélén körben az Európai Unió tizenkét csillaga, alul, középen „2004”, a kibocsátás éve veszi körül Bartolomeo Borghesi mellképét. A képtől balra a „Bartolomeo Borghesi” név, egymás fölött pedig egy „R” betű és a vésnök monogramja „E.L.F”) helyezkedik el. A mellképtől jobbra a „San Marino” felirat olvasható.

Kibocsátott darabszám: 110 000 érme

Kibocsátási időpont: 2004. december


Finnország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Európai Unió kibővítése tíz új tagállammal

Leírás: az érme egy stilizált oszlopot ábrázol, amelyből fiatal hajtások törnek felfelé. A hajtások az Európai Unió bővítését jelképezik, az oszlop a növekedés alapját jeleníti meg. Az oszlop mellett az „EU” betűszó, az érme tetején a „2004”-es évszám olvasható. A motívumot az Európai Unió tizenkét csillaga és az évszám fogja körül.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási időpont: 2004. június


Luxemburg

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Henri nagyherceg képmása és monogramja

Leírás: belül, az érme bal oldalán Henri nagyherceg jobbra tekintő arcképe, jobboldalt pedig nevének a monogramja (egy különleges „H” betű, tetején koronával) látható. Az Európai Unió tizenkét csillaga félkörívben, a monogramtól jobbra helyezkedik el. A 2004-es évszám körül a pénzverde jele és a vésnök monogramja, a gyűrű tetején köralakban a „LËTZEBUERG” szó, alján a „HENRI – Grand-Duc de Luxembourg” felirat olvasható.

Kibocsátott darabszám: 2,49 millió érme

Kibocsátási időpont: 2004. június


Görögország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a 2004-es athéni olimpiai játékok

Leírás: az érme egy dobáshoz készülődő diszkoszvető ókori szobrát ábrázolja, körülötte, az érme külső peremén az Európai Uniót jelképező tizenkét csillaggal. A szobor talapzata kissé rányúlik az érme külső gyűrűjére (külső részére). Baloldalt az „ATHENS 2004” olimpiai logó és az olimpiai ötkarika, jobboldalt a 2-es szám és az „ΕΥΡΩ” felirat helyezkedik el egymás fölött. Az évszám kettéoszva jelenik meg az alsó középső csillag körül, a következőképpen: „20*04”. A verdejel balra a sportoló feje fölött látható.

Kibocsátott darabszám: 50 millió érme

Kibocsátási időpont: 2004. március


vissza a lap tetejére