Menu

Sopimus Euroopan unionista ja sopimus Euroopan unionin toiminnasta

  1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot  EUVL C 202, 7.6.2016, s. 1.
  2. Sopimus Euroopan unionista (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa) EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1.
  3. Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta EYVL C 340, 10.11.1997, s. 1.
  4. Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta EYVL C 80, 10.3.2001, s. 1.
  5. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen konsolidoidut toisinnot EUVL C 321E, 29.12.2006, s. 1.
  6. Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.
  7. Asiakirja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 203.
  8. Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007  EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1.
  9. Asiakirja Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21.