Sopimus Euroopan unionista ja sopimus Euroopan unionin toiminnasta

  1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnotEUVL C 326, 26.10.2012, s. 1,
  2. Sopimus Euroopan unionista (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1,
  3. Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisestaEYVL C 340, 10.11.1997, s. 1,
  4. Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisestaEYVL C 80, 10.3.2001, s. 1,
  5. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen konsolidoidut toisinnotEUVL C 321E, 29.12.2006, s. 1,
  6. Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuuEUVL L 236, 23.9.2003, s. 33,
  7. Asiakirja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu EUVL L 157, 21.6.2005, s. 203,
  8. Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007 EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1,