Menu

Rotacija prava glasa u Upravnom vijeću

Guverneri nacionalnih središnjih banakaMjesec
123456789101112
predsjednik, Deutsche Bundesbank            
guverner, Banco de España            
guverner, Banque de France            
guverner, Banca d'Italia            
predsjednik, De Nederlandsche Bank            
guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique            
guverner, Eesti Pank            
guverner, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland            
guverner, Bank of Greece             
guverner, Central Bank of Cyprus            
guverner, Latvijas Banka            
predsjednik Uprave, Lietuvos bankas            
guverner, Banque centrale du Luxembourg            
guverner, Central Bank of Malta            
guverner, Oesterreichische Nationalbank            
guverner, Banco de Portugal            
guverner, Banka Slovenije            
guverner, Národná banka Slovenska            
guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank            
Izvršni odbor ESB-aMjesec
123456789101112
predsjednica ESB-a
potpredsjednik ESB-a
članovi Izvršnog odbora ESB-a
 s pravom glasa
 bez prava glasa
Guverneri nacionalnih središnjih banakaMjesec
123456789101112
predsjednik, Deutsche Bundesbank            
guverner, Banco de España            
guverner, Banque de France            
guverner, Banca d'Italia            
predsjednik, De Nederlandsche Bank            
guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique            
guverner, Eesti Pank            
guverner, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland            
guverner, Bank of Greece             
guverner, Central Bank of Cyprus            
guverner, Latvijas Banka            
predsjednik Uprave, Lietuvos bankas            
guverner, Banque centrale du Luxembourg            
guverner, Central Bank of Malta            
guverner, Oesterreichische Nationalbank            
guverner, Banco de Portugal            
guverner, Banka Slovenije            
guverner, Národná banka Slovenska            
guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank            
Izvršni odbor ESB-aMjesec
123456789101112
predsjednica ESB-a
potpredsjednik ESB-a
članovi Izvršnog odbora ESB-a
 s pravom glasa
 bez prava glasa