Η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητές ΕθνΚΤΜήνας
123456789101112
Jens Weidmann (Πρόεδρος, Deutsche Bundesbank)            
Pablo Hernández de Cos (Διοικητής, Banco de España)            
François Villeroy de Galhau (Διοικητής, Banque de France)            
Ignazio Visco (Διοικητής, Banca d'Italia)            
Klaas Knot (Πρόεδρος, De Nederlandsche Bank)            
Pierre Wunsch (Διοικητής, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)            
Madis Müller (Διοικητής, Eesti Pank)            
Gabriel Makhlouf (Διοικητής, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland)            
Γιάννης Στουρνάρας (Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος )            
Κωνσταντίνος Ηροδότου (Διοικητής, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)            
Ilmārs Rimšēvičs (Διοικητής, Latvijas Banka)            
Vitas Vasiliauskas (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Lietuvos bankas)            
Gaston Reinesch (Διοικητής, Banque centrale du Luxembourg)            
Mario Vella (Διοικητής, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)            
Robert Holzmann (Διοικητής, Oesterreichische Nationalbank)            
Carlos Costa (Διοικητής, Banco de Portugal)            
Boštjan Vasle (Διοικητής, Banka Slovenije)            
Peter Kažimír (Διοικητής, Národná banka Slovenska)            
Olli Rehn (Διοικητής, Suomen Pankki - Finlands Bank)            
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤΜήνας
123456789101112
Mario Draghi (Πρόεδρος της ΕΚΤ)
Luis de Guindos (Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ)
Sabine Lautenschläger (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
Benoît Cœuré (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
Yves Mersch (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
Philip R. Lane (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
 Voting rights
 No voting rights
Διοικητές ΕθνΚΤΜήνας
123456789101112
Jens Weidmann (Πρόεδρος, Deutsche Bundesbank)            
Pablo Hernández de Cos (Διοικητής, Banco de España)            
François Villeroy de Galhau (Διοικητής, Banque de France)            
Ignazio Visco (Διοικητής, Banca d'Italia)            
Klaas Knot (Πρόεδρος, De Nederlandsche Bank)            
Pierre Wunsch (Διοικητής, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)            
Madis Müller (Διοικητής, Eesti Pank)            
Gabriel Makhlouf (Διοικητής, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland)            
Γιάννης Στουρνάρας (Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος )            
Κωνσταντίνος Ηροδότου (Διοικητής, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)            
Ilmārs Rimšēvičs (Διοικητής, Latvijas Banka)            
Vitas Vasiliauskas (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Lietuvos bankas)            
Gaston Reinesch (Διοικητής, Banque centrale du Luxembourg)            
Mario Vella (Διοικητής, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)            
Robert Holzmann (Διοικητής, Oesterreichische Nationalbank)            
Carlos Costa (Διοικητής, Banco de Portugal)            
Boštjan Vasle (Διοικητής, Banka Slovenije)            
Peter Kažimír (Διοικητής, Národná banka Slovenska)            
Olli Rehn (Διοικητής, Suomen Pankki - Finlands Bank)            
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤΜήνας
123456789101112
Mario Draghi (Πρόεδρος της ΕΚΤ)
Luis de Guindos (Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ)
Sabine Lautenschläger (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
Benoît Cœuré (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
Yves Mersch (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
Philip R. Lane (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
 Voting rights
 No voting rights