Menu

Rotacja prawa głosu w Radzie Prezesów

Prezesi krajowych banków centralnychMiesiąc
123456789101112
Prezes, Deutsche Bundesbank            
Prezes, Banco de España            
Prezes, Banque de France            
Prezes, Banca d'Italia            
Prezes, De Nederlandsche Bank            
Prezes, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique            
Prezes, Eesti Pank            
Prezes, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland            
Prezes, Bank of Greece             
Prezes, Central Bank of Cyprus            
Prezes, Latvijas Banka            
Prezes Zarządu, Lietuvos bankas            
Prezes, Banque centrale du Luxembourg            
Prezes, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta            
Prezes, Oesterreichische Nationalbank            
Prezes, Banco de Portugal            
Prezes, Banka Slovenije            
Prezes, Národná banka Slovenska            
Prezes, Suomen Pankki – Finlands Bank            
Zarząd EBCMiesiąc
123456789101112
Prezes EBC
Wiceprezes EBC
Członkowie Zarządu EBC
 Ma prawo głosu
 Nie ma prawa głosu
Prezesi krajowych banków centralnychMiesiąc
123456789101112
Prezes, Deutsche Bundesbank            
Prezes, Banco de España            
Prezes, Banque de France            
Prezes, Banca d'Italia            
Prezes, De Nederlandsche Bank            
Prezes, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique            
Prezes, Eesti Pank            
Prezes, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland            
Prezes, Bank of Greece             
Prezes, Central Bank of Cyprus            
Prezes, Latvijas Banka            
Prezes Zarządu, Lietuvos bankas            
Prezes, Banque centrale du Luxembourg            
Prezes, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta            
Prezes, Oesterreichische Nationalbank            
Prezes, Banco de Portugal            
Prezes, Banka Slovenije            
Prezes, Národná banka Slovenska            
Prezes, Suomen Pankki – Finlands Bank            
Zarząd EBCMiesiąc
123456789101112
Prezes EBC
Wiceprezes EBC
Członkowie Zarządu EBC
 Ma prawo głosu
 Nie ma prawa głosu