Menu

Rotácia hlasovacích práv v Rade guvernérov

Guvernéri národných centrálnych bánkMesiac
123456789101112
prezident, Deutsche Bundesbank            
guvernér, Banco de España            
guvernér, Banque de France            
guvernér, Banca d'Italia            
prezident, De Nederlandsche Bank            
guvernér, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique            
guvernér, Eesti Pank            
guvernér, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland            
guvernér, Bank of Greece             
guvernér, Central Bank of Cyprus            
guvernér, Latvijas Banka            
predseda rady, Lietuvos bankas            
guvernér, Banque centrale du Luxembourg            
guvernér, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta            
guvernér, Oesterreichische Nationalbank            
guvernér, Banco de Portugal            
guvernér, Banka Slovenije            
guvernér, Národná banka Slovenska            
guvernér, Suomen Pankki - Finlands Bank            
Výkonná rada ECBMesiac
123456789101112
prezident ECB
viceprezident ECB
členovia Výkonnej rady ECB
 S hlasovacími právami
 Bez hlasovacích práv
Guvernéri národných centrálnych bánkMesiac
123456789101112
prezident, Deutsche Bundesbank            
guvernér, Banco de España            
guvernér, Banque de France            
guvernér, Banca d'Italia            
prezident, De Nederlandsche Bank            
guvernér, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique            
guvernér, Eesti Pank            
guvernér, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland            
guvernér, Bank of Greece             
guvernér, Central Bank of Cyprus            
guvernér, Latvijas Banka            
predseda rady, Lietuvos bankas            
guvernér, Banque centrale du Luxembourg            
guvernér, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta            
guvernér, Oesterreichische Nationalbank            
guvernér, Banco de Portugal            
guvernér, Banka Slovenije            
guvernér, Národná banka Slovenska            
guvernér, Suomen Pankki - Finlands Bank            
Výkonná rada ECBMesiac
123456789101112
prezident ECB
viceprezident ECB
členovia Výkonnej rady ECB
 S hlasovacími právami
 Bez hlasovacích práv