Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zakaj ECB izvaja raziskave?

28. september 2016

ECB podobno kot druge pomembnejše centralne banke izvaja raziskave iz dveh glavnih razlogov. Prvič, temeljita analiza daje podlago za odločitve, ki se sprejemajo na vseh področjih politike, najsi gre za denarno politiko, finančno stabilnost, bančni nadzor ali makrobonitetno politiko.

Drugič, naši raziskovalci z objavljanjem študij ustvarjajo povezave z akademskimi krogi, s tem pa spodbujajo razpravo o tematikah, ki so pomembne za ECB. Naši strokovnjaki nato uporabljajo tako pridobljene informacije pri novih raziskavah, s čimer še utrjujejo temelje, na katerih slonijo bodoče odločitve ECB.

To je še toliko bolj pomembno, ker zapletena in nova vprašanja terjajo temeljito analitično delo. Učinkovitost nestandardnih ukrepov in interakcija denarne politike z drugimi politikami (javnofinančno in strukturno) sta razmeroma novi vprašanji, ki pričata o tem, da se je vrednost kakovostnih raziskav dejansko povečala.

Kako so raziskave povezane s politiko?

Odločitve ECB o denarni politiki pritegujejo veliko pozornost medijev. Raziskave ponujajo tako analizo kot tudi orodja za preučevanje možnosti v ozadju omenjenih odločitev. Seveda pa ni mogoče trditi, da sleherna raziskava služi kot vodilo za prihodnjo politiko centralne banke. Raziskave namreč že po svoji naravi preučujejo in predlagajo nekonvencionalne smeri delovanja, ki sicer lahko spodbudijo razpravo, a se morda nikoli ne bodo odrazile v dejanskih odločitvah.

Naši raziskovalci zagotavljajo članom Sveta ECB informacije, ki jih ti potrebujejo za kar najbolj učinkovito opravljanje svojega dela. Preprosto povedano, boljše ko so raziskave, boljše so odločitve ECB in večja je njena sposobnost, da učinkovito ohranja stabilnost cen. Kakovostne raziskave z močno konceptualno in empirično podlago so torej ključnega pomena, saj Evropski centralni banki zagotavljajo orodja, ki jih ta potrebuje pri izvajanju enotne denarne politike za prebivalce držav v euroobmočju.

ECB je denimo odigrala vodilno vlogo pri razvoju novih vrst ekonometričnih modelov, s katerimi pripravljamo ekonomske napovedi in analiziramo posledice različnih scenarijev politike. Tovrstne modele so pozneje sprejele tudi vse pomembnejše centralne banke.

Od finančne krize naprej je postalo še bolj pomembno, da raziskave prispevajo k oblikovanju novih rešitev za nove izzive. Kot primer lahko navedemo način, kako so raziskave v zvezi z nizkimi obrestnimi merami prispevale k oblikovanju prihodnje usmeritve denarne politike kot orodja, s katerim skuša centralna banka vplivati na vedenje gospodinjstev in podjetij tako, da jim pove, kaj lahko pričakujejo od obrestnih mer. Prihodnjo usmeritev denarne politike uporabljajo vse najpomembnejše centralne banke.

Spremljajte obvestila o raziskavah na Twitterju

Vas zanimajo nove ugotovitve, analize in novice o raziskavah iz celotne Evropske centralne banke? Sledite nam na Twitterju.

Zakaj so naše študije opremljene z izjavo o omejitvi odgovornosti?

Vsi rezultati dela ECB temeljijo na strokovnem znanju ljudi, ki delajo v njej. Naše delo je odvisno od raziskovalcev, ki predvsem v sedanjem gospodarskem okolju preučujejo nove in inovativne metodologije ter razmišljajo neodvisno. Zato so raziskave, ki se izvajajo v ECB, objavljene pod avtorjevimi imeni in ne predstavljajo nujno stališča oziroma mnenja ECB kot institucije oziroma Sveta ECB. Prav tako ne odražajo nujno vseh raziskav, ki so podlaga za odločitve, saj nekatere ekonomske raziskave ostanejo v ECB, oblikovalci politik pa seveda uporabljajo tudi svoje lastne analize in strokovno znanje.

Kako izbiramo tematike raziskav?

Ker ECB uporablja raziskave pri oblikovanju odločitev politike, so tematike tesno povezane s trenutnim gospodarskim dogajanjem. Naši raziskovalci na ta način pomagajo ECB pri analiziranju gospodarskega okolja in razvijanju ustreznih odzivov politike. Tako denimo preučujejo, zakaj in kako je finančna kriza prizadela transmisijo denarne politike.

Poleg tovrstnih vprašanj pa naši raziskovalci včasih stopijo tudi korak nazaj in se lotijo bolj temeljnih vprašanj. Kako sta med seboj povezani denarna in makrobonitetna politika? Kako finančni trgi, gospodinjstva in podjetja oblikujejo svoja pričakovanja glede bodočih ukrepov denarne politike in inflacije? Zakaj je svetovna gospodarska rast nizka in kako dolgo bo še ostalo tako? Odgovori na tovrstna teoretična vprašanja nam pomagajo, da bolje razumemo vzroke in posledice gospodarskih interakcij in da sprejmemo odločitve, s katerimi bomo učinkovito izpolnjevali svoj mandat.

Pobudo za nove raziskave dajejo tako vodstveni delavci, ki potrebujejo odgovore na določena vprašanja, kot tudi zaposleni sami.

Raziskovalni izdelki

Za vse naše raziskovalne izdelke skrbi uredniški odbor, ki zagotavlja visoko kakovost raziskav. Strokovnjaki oddajo svoje študije in tiste, ki izpolnjujejo zahtevane standarde, so tudi objavljene.

Raziskovalni bilten (Research Bulletin) Mesečna publikacija, namenjena širšemu krogu bralcev. Vsebuje izbor najnovejših del ekonomistov ECB o tematikah, ki so pomembne za ekonomske politike.
Serija delovnih zvezkov (Working Paper Series) Serija, v kateri so objavljene ekonomske raziskave o raznih nalogah in funkcijah ECB, predstavlja konceptualno in empirično podlago za določanje politik. Študije so »delo v nastajanju« in so namenjene strokovnjakom, zato morajo biti bralci dobro podkovani v ekonomiji. Diskusijski zvezki se od običajnih delovnih zvezkov razlikujejo po tem, da so dostopni širšemu krogu bralcev in ponujajo bolj uravnotežen pogled. Čeprav deloma temeljijo na izvirnih raziskavah, pa analizo vseeno postavljajo v širši kontekst literature o določeni temi in obenem izrecno upoštevajo perspektivo politike.
Serija občasnih zvezkov (Occasional Paper Series) Serija študij o tematikah, ki so povezane z glavnimi nalogami in funkcijami ECB in Evropskega sistema centralnih bank. Čeprav so te študije namenjene širokemu krogu bralcev, bo morda vseeno potrebno določeno poznavanje tematike.
Serija pravnih delovnih zvezkov (Legal Working Paper Series) Serija, ki zajema pravne raziskave in doktrino o vprašanjih, pomembnih za naloge in funkcije ECB in Evropskega sistema centralnih bank. Študije so »delo v nastajanju« in so namenjeni strokovnjakom, zato morajo biti bralci dobro podkovani v pravu.
Serija statističnih zvezkov (Statistics Paper Series) V tej seriji, ki predstavlja komunikacijski kanal za statistike, ekonomiste in druge strokovnjake, se objavljajo inovativna dela na področju statistike in sorodnih metodologij, zanimivih za centralne banke.