Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Waarom doen we onderzoek?

28 september 2016

Net als andere grote centrale banken doet de ECB onderzoek om twee belangrijke redenen. Ten eerste vormen grondige analyses de basis voor onze beslissingen op alle beleidsterreinen – of dat nu het monetair beleid is of de financiële stabiliteit, bankentoezicht of macroprudentieel beleid.

Ten tweede creëren onze onderzoekers door het publiceren van papers banden met de academische wereld en dragen ze bij aan het debat over voor ons belangrijke onderwerpen. Dit vindt dan vervolgens weer zijn neerslag in het onderzoek van onze medewerkers, waardoor de basis voor onze toekomstige beslissingen verder wordt versterkt.

Dit is des te belangrijker geworden omdat complexe en nieuwe issues grondig geanalyseerd moeten worden. De effectiviteit van bijzondere maatregelen en de wisselwerking van het monetair beleid met andere beleidsterreinen (begrotings- en structureel beleid) zijn betrekkelijk nieuwe vraagstukken die laten zien hoezeer het belang van goed onderzoek is toegenomen.

Wat is de relatie tussen onderzoek en beleid?

De monetairbeleidsbeslissingen van de ECB zijn vaak voorpaginanieuws. Onderzoek levert zowel de analyse als de instrumenten om de keuzemogelijkheden bij die beslissingen te onderzoeken. Maar opgelet: niet elk individueel onderzoek moet als richtinggevend worden gezien voor het toekomstige beleid van een centrale bank. In onderzoek worden soms onorthodoxe maatregelen verkend of voorgesteld die nuttig kunnen zijn om debat te stimuleren maar die nooit in werkelijke beleidsbeslissingen zullen worden omgezet.

Onze onderzoekers verstrekken de leden van de Raad van Bestuur de informatie die ze nodig hebben om hun werk zo effectief mogelijk te kunnen doen. Eenvoudig gezegd: hoe beter het onderzoek, hoe beter onze beslissingen, en hoe effectiever we kunnen optreden om de prijsstabiliteit te handhaven. Onderzoek van hoge kwaliteit met een stevige conceptuele en empirische basis is daarom van cruciaal belang. Hierdoor krijgen we de instrumenten die we nodig hebben om het gemeenschappelijk monetair beleid voor de mensen van de landen van het eurogebied uit te voeren.

Zo hebben we bijvoorbeeld vooropgelopen bij de ontwikkeling van nieuwe typen econometrische modellen die ons in staat stellen economische prognoses op te stellen en de gevolgen van verschillende beleidsscenario's te analyseren. Dit soort modellen zijn daarna door alle grote centrale banken overgenomen.

Sinds de financiële crisis is het zelfs nóg belangrijker geworden dat onderzoek bijdraagt aan het vinden van nieuwe oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Eén voorbeeld is hoe onderzoek op het terrein van lage rentetarieven heeft geleid tot het monetairbeleidsinstrument van de zogeheten forward guidance, waarbij de centrale bank het gedrag van huishoudens en bedrijven probeert te beïnvloeden door aan te geven wat ze ten aanzien van de rentetarieven kunnen verwachten. Van deze forward guidance wordt door alle grote centrale banken gebruikgemaakt.

Volg ons onderzoek op Twitter

Geïnteresseerd in inzichten, analyses en ander nieuws van onze onderzoekers? Volg het Twitter-account van onze medewerkers.

Waarom gaan onze papers vergezeld van disclaimers?

Ons onderzoek berust op de deskundigheid van de mensen die bij ons werken. Het is, met name in de huidige economische omstandigheden, belangrijk dat onze onderzoekers nieuwe en innovatieve methodes onderzoeken en vrij kunnen denken. Daarom wordt het bij de ECB verrichte onderzoek gepubliceerd onder de naam van de auteurs – het vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de inzichten en standpunten van de ECB als instelling of van de Raad van Bestuur. Het weerspiegelt ook niet per se al het onderzoek dat een input vormt bij beslissingen, aangezien een deel van het economisch onderzoek binnen de ECB blijft en beleidsmakers uiteraard hun eigen analyses en deskundigheid inbrengen.

Hoe besluiten we welke onderwerpen we onderzoeken?

Aangezien het onderzoek in dienst staat van onze beleidsbeslissingen, houden de onderwerpen nauw verband met de huidige economische ontwikkelingen. Dankzij deze benadering leveren onze onderzoekers resultaten die ons helpen de economische omstandigheden te analyseren en passende beleidsreacties te ontwikkelen. Zo onderzoeken ze bijvoorbeeld waarom en hoe de transmissie van ons monetair beleid door de financiële crisis werd verstoord.

Maar naast dergelijke actuele kwesties nemen onze onderzoekers ook afstand en onderzoeken ze meer fundamentele vragen. Welke relatie bestaat er tussen monetair beleid en macroprudentieel beleid? Hoe vormen financiële markten, huishoudens en bedrijven hun verwachtingen over toekomstige monetairbeleidsmaatregelen en de inflatie? Waarom is de mondiale economische groei laag, en hoe lang zal dit duren? Antwoorden op theoretische vragen als deze helpen ons de oorzaak en de gevolgen van economische wisselwerkingen beter te begrijpen en de juiste beslissingen te nemen bij de invulling van ons mandaat.

Het initiatief tot nieuw onderzoek komt zowel van managers als van medewerkers zelf die op zoek zijn naar antwoorden.

Onze onderzoeken

Al onze onderzoeken komen tot stand via een redactieraad die ervoor zorgt dat het werk van hoge kwaliteit is. Medewerkers dienen hun papers in, en de papers die voldoen aan de vereiste normen worden gepubliceerd.

Research Bulletin Een maandelijkse publicatie bedoeld voor een algemeen publiek. Het bulletin omvat een selectie van recent werk van onze economen op het vlak van beleidsrelevante onderwerpen.
Working Papers In deze reeks wordt economisch onderzoek gepubliceerd dat van belang is voor de diverse taken en functies van de ECB, en dat een conceptuele en empirische basis biedt voor beleidsvorming. De papers betreffen werk in uitvoering en zijn gericht op deskundigen en daarom raden we enige economische voorkennis aan. Discussiepapers verschillen van de doorsnee working papers doordat ze breder toegankelijk zijn en een evenwichtiger perspectief bieden. Hoewel deels gebaseerd op origineel onderzoek, plaatsen ze de analyse in de bredere context van de literatuur over het onderwerp en gaan ze expliciet in op het beleidsperspectief.
Occasional Papers Een reeks papers over onderwerpen die verband houden met de belangrijkste taken en functies van de ECB en het Europees Stelsel van centrale banken. De papers richten zich op een breed publiek, maar enige voorkennis van het aan bod komende onderwerp wordt aangeraden.
Legal Working Papers Een reeks papers over juridisch onderzoek en de rechtsleer over onderwerpen die verband houden met de taken en functies van de ECB en het Europees Stelsel van centrale banken. De papers betreffen werk in uitvoering en zijn gericht op deskundigen en daarom raden we enige juridische voorkennis aan.
Statistics Paper Series Deze reeks biedt statistici, economen en andere professionals de mogelijkheid innovatief werk te publiceren op het vlak van statistieken en daarmee verband houdende methodes die van belang zijn voor centrale banken.